Kenniscentrum voor fietsbeleid

Afstemmingsoverleg Fietsparkeren bij stations 5 september 2017

Het 'afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations' is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations

Agenda

 1. Uitvoeringsprogramma doelstelling 4 uit de Tour de Force:  "Optimaliseren overstap fiets-ov-fiets en auto-fiets"
 2. Terugkoppeling Werkgroep Uitvoering Bestuursakkoord Fietsparkeren van 4 sept
 3. Rondje Regionale Plannen van Aanpak Bestuursakkoord
 4. Innovatieprogramma Fietsparkeren bij Stations
 5. Start werkgroep governance
 6. Dashboard deur-2-deur (onder voorbehoud)
 7. Rondje lokale ontwikkelingen

Ad1: 'Wegkapitein' Conny Broeyer (ministerie IenM) geeft een toelichting op het uitvoeringsprogramma voor deze doelstelling uit de Nationale Agenda Fiets

Ad3: In het bestuursakkoord is afgesproken dat provincies en regio's een eigen aanpak uitwerken. Hoe staat het er mee en wat zijn de ervaringen?

Ad 4 en ad 5: In het kader van bestuursakkoord is afgesproken een tweetal werkgroepen in te stellen. Ten eerste een team dat een innovatiegrogramma van onderzoeken en experimenten opstelt om fietsparkeerruimte effcienter te benutten. Er ligt een eerste voorstel. Otto van Boggelen geeft een toelichting. 

Daarnaast wordt een werkgroep ingesteld, die aan de slag gaat met governance-zaken: hoe zorgen we voor structurele financiering van het fietsparkeren bij stations en een efficiente aansturing? Conny Boeyer (ministerie IenM) geeft een toelichting.

Ad 6: Op verzoek van het ministerie ontwikkelt CROW een dashboard voor de kwaliteit van deur-tot-deur-verplaatsingen. De fiets maakt daar (natuurlijk) ook onderdeel van uit. Presentatie onder voorbehoud.

Ad 7: Rondje lokale ervaringen met ontwikkelingen fietsparkeren bij stations.

Wij zorgen voor een broodje.

 

 

print programmaPrint programma

 • Paul Picauly (VNG)
 • Ina de Lange (Provincie Groningen)
 • Frank Kool (Gemeente Haarlem)
 • Johan Vermeeren (Gemeente Rotterdam)
 • Karin Kammler (Provincie Flevoland)
 • Bart Wijnands (Provincie Flevoland)
 • Wil de Moor (Provincie Zuid-Holland)
 • Conny Broeyer (Ministerie van IenM)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Stan Wolters (CROW)
 • Jethro Rasing (Gemeente Rotterdam)
 • Maja van der Voet-Kurbatsch (Interprovinciaal overleg (IPO))
 • Herbert Tiemens (Provincie Utrecht)
 • Sandra Minnesma (Gemeente Leiden)
 • Alfred Schrooten (Gemeente Zwolle)
 • A.J. van Schalkwijk MSSM (Siemens Nederland N.V.)
 • Fred Witteveen (Provincie Zeeland)