Kenniscentrum voor fietsbeleid

Kick-off Strategisch plan Verkeersveiligheid

De Rijksoverheid organiseert in samenwerking met VNG en IPO op donderdag 15 juni de landelijke kick-off Strategisch plan Verkeersveiligheid.

Verkeersveiligheid raakt ons allemaal. In een dichtbevolkt land als Nederland is het een grote uitdaging om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig aan het verkeer kunnen deelnemen. De situatie is de laatste jaren zelfs verslechterd, het aantal ernstig verkeersgewonden blijft stijgen en ook het aantal verkeersdoden neemt weer toe.

Verkeersveiligheid staat niet op zich zelf, maar heeft veel raakvlakken met maatschappelijke trends op het gebied van leefbaarheid, duurzaamheid, infrastructuur en technologie. Dat vraagt om een integrale aanpak, waarmee alle risico’s en effecten in kaart worden gebracht. Dat is de basis voor het strategisch plan Verkeersveiligheid 2018-2030.

Het is belangrijk dat overheden en maatschappelijke partners samenwerken. Zo kunnen we met elkaar nieuwe mogelijkheden bespreken om het beleid te versterken. Kennis en ervaringen van ambtenaren bij de overheid en andere medewerkers bij organisaties die dagelijks bezig zijn met verkeersveiligheid zijn hierbij van wezenlijk belang.

Door samen op te trekken kunnen we meer bereiken voor het verbeteren van de verkeersveiligheid. En daarover willen we graag met u in gesprek. Wat zijn volgens u de grootste risico’s? Welke maatregelen kunnen er worden genomen en wat zijn de knelpunten? Hoe kan volgens u de samenwerking worden versterkt? En wat mag er niet ontbreken in het strategisch plan?

Programma

09:15 – 09.45 uur Inloop met koffie
09:45 – 11.00 uur Plenair programma met panelgesprek
11:00 – 11:30 uur Korte koffie pauze
11:30 – 12:15 uur  In gesprek in kleine groepen
12.15 – 12.30 uur Plenaire terugkoppeling en afsluiting
12:30 – 13:30 uur  Lunch

Aanmelden
Meld u nu aan voor de bijeenkomst via deze link. Hier kunt u ook aangeven als u niet aanwezig kunt zijn. U kunt zich aanmelden tot uiterlijk 20 mei 2017. Na aanmelding ontvangt u uiterlijk een week voorafgaand aan de bijeenkomst een routebeschrijving en het definitieve programma.

Vragen?
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u een mail sturen naar anneke.smilde@minienm.nl

 

print programmaPrint programma