Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bijeenkomsten 2007

15 maart
2007
Uit recente onderzoeken van het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Fietsberaad bleek wederom dat allochtonen aanzienlijk minder fietsen dan de doorsnee Nederlander. Is dat een probleem? Verdienen allochtonen aparte aandacht in het fietsbeleid?
Meeting Plaza, Utrecht
19 april
2007
Bij grote fietsparkeerconcentraties (zoals bij veel stations) is een professionele aanpak van de handhaving en het beheer van het fietsparkeren essentieel. Zonder continue aandacht onstaan gevaarlijke en hinderlijke situaties voor voetgangers, gehandicapt
Meeting Plaza, Utrecht
28 juni
2007
Ondanks weerstand van stedenbouwers is ook in de nieuwe wijk Houten Vinex het Houtense model toepast. Een viertal sprekers vertelde over de planvorming. Aansluitend een fietsexcursie.
Houten
20 september
2007
In het kader van duurzaam veilig willen veel provincies de fietspaden langs 80-km-wegen ombouwen tot parallelwegen. Zij stuiten daarbij niet alleen op tegenstand van de Fietsersbond, maar ook van ouders en automobilisten. Ouders vrezen voor de veiligheid
W. Breukinkzaal, hoofdgebouw Gazelle NV, Wilhelminaweg 8, 6951 BP, Dieren
15 november
2007
Tijdens deze bijeenkomst staat de vraag centraal welke rol marketing kan spelen in het fietsbeleid. Het gaat daarbij om meer dan alleen posters en foldertjes.
Apeldoorn, De Gigant, Nieuwstraat 377