Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bijeenkomsten 2017

12 januari
2017
Op donderdag 12 januari organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met diverse organisaties een Proeverij over het thema Drukte op fietspaden.
Utrecht, Jaarbeurs Meet Up, Beatrixgebouw
17 januari
2017
Geheel in het teken van het Bestuursakkoord fietsparkeren bij stations. Alleen voor medewerkers van overheden die betrokken zijn bij de aanpak van de fietsparkeerproblematiek bij stations.
CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
31 januari
2017
Dit is de tweede bijeenkomst van de kopgroep 'Huur- en deelfietsinitiatieven'. De bijeenkomsten zijn alleen bedoeld voor overheden die huur- en deelfietssystemen willen initiëren, faciliteren en/of ondersteunen.
CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
23 februari
2017
Op donderdagmiddag 23 februari a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met het ROV Zuid-Holland een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandlaan 1, 2596 AW Den Haag
24 februari
2017
CROW-Fietsberaad en Fietsberaad Vlaanderen werken aan een platform waarbinnen data over fietsverkeer wordt verzameld. Graag nodigen we u uit voor de lancering van dit dataplatform en een discussie over de gewenste doorontwikkelingen.
CROW-Fietsberaad, jaarbeursplein 22, Utrecht
24 februari
2017
CROW-Fietsberaad en Fietsberaad Vlaanderen werken aan een platform waarbinnen data over fietsverkeer wordt verzameld. Graag nodigen we u uit voor de webcast van de lancering van dit dataplatform.
online vanaf uw eigen computer
2 maart
2017
Op donderdagmiddag 2 maart a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met de provincies Groningen, Fryslan en Drenthe een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?
Provinciehuis Groningen, Sint Jansstraat 4, 9712 JN Groningen
21 maart
2017
Op initiatief van de Gezondheids- en Participatieploeg organiseert de Tour de Force op dinsdagmiddag 21 maart een bijeenkomst in cafésfeer over Nudging & Cycling. De bijeenkomst staat open voor alle leden van alle ploegen van de Tour de Force.
CROW, Jaarbeursplein 22 (tegenover het NH Hotel), Utrecht
28 maart
2017
Het 'afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations' is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations.
CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22 Utrecht (derde verdieping)
28 maart
2017
Op dinsdagmiddag 28 maart a.s. organiseert CROW-Fietsberaad samen met de provincie Noord-Brabant een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?
Provinciehuis Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV 's-Hertogenbosch
11 april
2017
Themabijeenkomst voor de betrokkenen bij de uitvoering van het programma Beter Benutten (thema Fiets).
Muntgebouw Utrecht, Leidseweg 90, 3531 BG Utrecht
18 april
2017
Op dinsdagmiddag 18 april a.s. organiseert het ROV Oost-Nederland in samenwerking met CROW-Fietsberaad een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?
Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle
10 mei
2017
De Fietscommunity organiseert op 10 mei 2017 een bijeenkomst over de fietsveiligheid in Nederland en hoe we daar als community een bijdrage aan kunnen leveren.
NEEL achter LE:EN, Heuveloord 140 in Utrecht
11 mei
2017
Op donderdagmiddag 11 mei wil de Ketenploeg van de Tour de Force de oogst van de afgelopen periode presenteren. Het delen van ervaringen en kennis vanuit de verschillende kopgroepen staat voorop.
Provinciehuis Zuid-Holland, Zuid-Hollandplein 1, 2596 AW in Den Haag
23 mei
2017
Op dinsdagmiddag 23 april a.s. organiseert de provincie Limburg in samenwerking met CROW-Fietsberaad een bijeenkomst over de toepassing van fietsstraten op wegen binnen de kom. Centrale vraag: wat werkt wel en wat werkt niet?
Provinciehuis Limburg, Limburglaan 10, 6229 GA Maastricht (Feestzaal/Grote Staat)
12 juni
2017
De jaarlijkse excursie van CROW-Fietsberaad vindt dit jaar plaats op maandag 12 juni in Den Haag en is gekoppeld aan een excursie voor buitenlandse deelnemers aan het Velocity. Daarom is de voertaal tijdens deze excursie Engels.
Haagse Lobby, ingang Openbare Bibliotheek, Spui 68, 2511 BT Den Haag
15 juni
2017
De Rijksoverheid organiseert in samenwerking met VNG en IPO op donderdag 15 juni de landelijke kick-off Strategisch plan Verkeersveiligheid.
Arnhem, Rozet, Kortestraat 16
21 juni
2017
Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met (technische) innovaties in stallingen. Ook ProRail en NS zijn uitgenodigd.
WTC Zuidas Business & Conference Center, Strawinskylaan 77
5 september
2017
Het 'afstemmingsoverleg fietsparkeren bij stations' is bedoeld voor overheden die onderling willen afstemmen hoe zij omgaan met de financiering en aansturing van het fietsparkeren bij stations
CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22 Utrecht (derde verdieping)
15 september
2017
Organisator: KIVI Afdeling Tunneltechniek en Ondergrondse Werken
Er wordt steeds meer gefietst, met als gevolg dat het vinden van een plek voor je fiets steeds moeilijker wordt. Met name op populaire bestemmingen in de binnenstad. Op deze lezingenmiddag gaan we in op de diverse ondergrondse oplossingen.
Movares, Daalseplein 100, Utrecht
15 september
2017
Organisator: Delta Cycling Rotterdam
Wil jij meedenken en meedoen om van Rotterdam een (nog) betere fietsstad te maken? Doe dan mee met de CycleHack! Tijdens het Global CycleHack Event komen fietsliefhebbers namelijk samen om het fietsen in de stad nog leuker en beter te maken.
Vijverhofstraat 122, 3032SP, Rotterdam
21 september
2017
Organisator: Acquire Publishing
Tijdens het Nationaal Fietscongres op 20 & 21 september wordt volop aandacht besteed aan fietsinnovaties in de breedste zin van het woord. 'Hoe helpen we de fiets nog steviger in het zadel als vervoermiddel in stad en land?'
Tilburg
26 oktober
2017
Organisator: Rijkswaterstaat / Tour de Force
Deze bijeenkomst is alleen bestemd voor genodigden.
LEF Future Center Rijkswaterstaat (gebouw Westraven) - Griffioenlaan 2 in Utrecht
2 november
2017
Organisator: Platform Fiets- en Voetbruggen
Donderdag 2 november vindt voor de derde keer het symposium Fiets- en Voetbruggen plaats in Amersfoort. Het symposium wordt georganiseerd door het Platform Fiets- en Voetbruggen.
De Observant, Stadhuisplein 7 in Amersfoort (Zaal de Schutter)
2 november
2017
Organisator: CROW
Deze werksessies zijn bedoeld voor overheden en marktpartijen die op korte termijn aan de slag willen met deelfietsen. Enerzijds door het ontwikkelen van gemeentelijk deelfietsenbeleid, anderzijds door het opzetten van een open standaard.
CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22, Utrecht
7 november
2017
Organisator: CROW
Op dinsdag 7 november organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met diverse organisaties een PILOT-FABRIEK Veiligheid en ruimte voor fietsers.
Provinciehuis Utrecht, Archimedeslaan 6, 3508 TH Utrecht
16 november
2017
Organisator: CROW
Inspirerende bijeenkomst over de vraag hoe gemeenten meer grip kunnen krijgen op fietsparkeerproblemen in centrumgebieden. Aansluitend een excursie naar de Pijp, waar allerlei pragmatische maatregelen zijn doorgevoerd.
Cycle Space WTC-zuid Amsterdam
21 november
2017
Organisator: CROW
CROW-locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22, zaal Metro
23 november
2017
Organisator: Tourbureau van de Tour de Force
Op donderdag 23 november a.s. vindt de jaarlijkse Inspiratiedag van de Tour de Force plaats.
De Fietser, Akulaan 2, 6717 XN Ede
28 november
2017
Organisator: CROW
Op dinsdag 28 november organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met het ROV Oost-Nederland en de Regio's Noord-Veluwe en Vallei een ontwerperscafé fietsvoorzieningen.
Gemeentehuis Harderwijk, Havendam 56
28 november
2017
Organisator: Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Themabijeenkomst voor de betrokkenen bij de uitvoering van het programma Beter Benutten (thema Fiets).
New Babylon Meeting center, naast Den Haag Centraal
30 november
2017
Organisator: Fietscommunity, Smart Cycling Futures en de Tour de Force
Fietsonderzoek en de praktijk, vinden ze elkaar? Ga in gesprek met de fietsonderzoeker.
Kromhoutkazerne (tegenover stadion FC Utrecht), Utrecht
30 november
2017
Organisator: RoyalhaskoningDHV
Royal HaskoningDHV organiseert op 30 november a.s. een discussiebijeenkomst voor experts op het gebied van mobiliteit. We willen graag samen een standpunt bepalen over wat nodig is om mobiliteitsontwikkelingen verder te brengen.
RHDHV Amersfoort, Laan 1914 35