Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bijeenkomsten 2018

23 januari
2018
Organisator: Tour de Force, doel 3 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes'
Bij de planning en aanleg van (snelle) fietsroutes stuiten we op diverse fysieke barrières. We werken aan inzichten in hoe gerichter en beter contact en samenwerking gezocht kan worden tussen partijen en delen in deze kennissessie inzichten uit Brabant.
CROW locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (3e etage, tegenover NH-hotel)
1 februari
2018
Organisator: CROW-Fietsberaad
Tweede bijeenkomst in het kader van het project 'Leidraad gemeentelijk deelfietsenbeleid (incl P+Fiets). Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor gemeenten.
CROW locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (3e etage, tegenover NH-hotel)
8 februari
2018
Organisator: Tour de Force
Op 8 februari organiseert de Tour de Force een symposium ‘Alle kinderen kunnen fietsen’. De middag staat in het teken wat er allemaal gebeurt bij gemeenten om kinderen op de fiets te krijgen, een fiets te bezitten en de schoolomgeving veiliger te maken.
Hoofdkantoor ANWB, Wassenaarseweg 220 Den Haag
22 februari
2018
Organisator: CROW-KpVV
Themasessie over de First & Last mile om kennis te maken met het dashboard deur-tot-deur.
CROW locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (3e etage, tegenover NH-hotel)
27 maart
2018
Organisator: NOaF (Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid)
Op dinsdag 27 maart organiseert de NOaF een eerste Kennisdag Fietsveiligheidsonderzoek.
SWOV, Bezuidenhoutseweg 62 in Den Haag
3 april
2018
Organisator: Tour de Force, doel 3 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes'
In deze kennissessie staan de volgende thema's centraal: - Uitkomsten van de evaluaties van snelfietsroutes - MKBA Fiets en toepassing van het instrument
CROW/KPVV, Jaarbeursplein 22 Utrecht
4 april
2018
Organisator: CROW
Kopgroepbijeenkomst omtrent E-kluizen. De bijeenkomst is bedoeld voor overheden die al E-kluizen hebben of een serieuze interesse in E-kluizen hebben.
Jaarbeursplein 22, Utrecht
12 april
2018
Organisator: Gemeente Amsterdam, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CROW
Op donderdag 12 april organiseren de gemeente Amsterdam en het ministerie van IenW i.s.m. CROW een voorlichtingssessie voor gemeenten die overwegen om de maatregel SNOR toe te passen.
CROW-locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22, zaal Metro
25 april
2018
Organisator: TivoliVredenburg
Utrecht is de op één-na beste fietsstad ter wereld. In het centrum van dit fietswalhallah bekijken we nieuwe trends in de fietscultuur en schetsen we toekomstige rol voor de fiets in de stad met verschillende experts.
TivoliVredenburg
15 mei
2018
Organisator: Tour de Force
Op dinsdag 15 mei a.s. vindt op het gemeentekantoor in Den Haag een besloten bijeenkomst plaats voor de fietsambtenaren van de F10-steden en de wegkapiteins van de Tour de Force.
Gemeente kantoor Den Haag te Den Haag
16 mei
2018
Organisator: CROW
Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met (technische) innovaties in stallingen. Ook ProRail en NS zijn uitgenodigd.
CROW locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (3e etage, tegenover NH-hotel), zaal Fiets
31 mei
2018
Organisator: Tour de Force
CROW-Utrecht, Jaarbeursplein 22, Zaal Trolley
5 juni
2018
Organisator: CROW
DOVA-CROW Jaarbeursplein 22 Utrecht
7 juni
2018
Organisator: Provincie Overijssel, Platform WOW, Bouwend Nederland en Infra-Innovatie Netwerk (CROW),
Netwerkevent gericht op infra innovatie met Innovatiebijeenkomsten over verschillende thema's (waaronder fiets infra) en een innovatiemarkt. Doel: vraag en aanbod van infra innovaties bij elkaar brengen en belemmeringen voor innovatie wegnemen.
Zwolle (Provinciehuis Overijssel, Luttenbergstraat 2, 8012 EE Zwolle)
7 juni
2018
Organisator: CROW-Fietsberaad
Deze bijeenkomst is bedoeld voor experts van overheden en bedrijven met goede ideeën om efficiënter te sturen op de parkeerduur van fietsen in de openbare ruimte. Zowel technische als organisatorische innovaties zijn welkom.
CROW-locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (tegenover het NH-Hotel) - zaal Metro
15 juni
2018
Organisator: Gemeente Utrecht, Provinvie Utrecht, de Fietsmeesters, Business Peloton Utrecht, Dutch Bike Capital
Voor de tweede keer organiseert Utrecht Bike Community de netwerkbijeenkomst . Het doel van deze bijeenkomst is kennis te delen, uit te wisselen en samenwerkingsverbanden te creëren en te versterken tussen fietsprofessionals in de provincie Utrecht.
Provinciehuis Utrecht
26 juni
2018
Organisator: Tour de Force, doel 3
Binnen doel 3 van de Tour de Force 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes' ontwikkelen en delen we kennis over de aanleg van fietsroutes en financiering daarvan. Deze kennis delen we in kennissessies.
CROW, Jaarbeursplein 22, Utrecht
27 juni
2018
Organisator: Dutch Cycling Embassy
- Bijdragen aan de toename van fietsgebruik internationaal - Op woensdag 27 juni organiseert Dutch Cycling Embassy een symposium, fietstour en diner in Delft.
Molengraaffsingel 10, Delft
5 juli
2018
Organisator: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Op donderdag 5 juli organiseren we een Fietscafé in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Het Fietscafé is voor iedereen die vanuit Rijk, regio of gemeente zich bezighoudt met fietsbeleid.
Het Spoorwegmuseum - Maliebaanstation 16, Utrecht
4 september
2018
Organisator: CROW
Alleen medewerkers van overheden kunnen deelnemen aan dit overleg.
CROW-Fietsberaad, Jaarbeursplein 22 Utrecht
9 oktober
2018
Organisator: VeiligheidNL
Masterclass waarin wordt uitgelegd wat er in uw gemeente voorhanden is aan data, en hoe u die moet interpreteren. Wat verkveersveiligheidsbeleid uw gemeente financiëel kan opleveren en hoe u het probleem integraal en effectief kunt aanpakken.
Kantoor VeiligheidNL, Overschiestraat 65, 1062 XD Amsterdam
18 oktober
2018
Organisator: CROW-Fietsberaad, provincie Zuid-Holland
Op donderdag 18 oktober organiseert CROW-Fietsberaad in samenwerking met de provincie Zuid-Holland een ontwerperscafé met het thema Fietsers over plattelandswegen.
Provinciehuis Zuid-Holland, Den Haag
1 november
2018
Organisator: CROW - ANWB - Verkeerskunde - Acquire Publishing
Het NVC is hét jaarlijkse kennis- en netwerk evenement voor verkeerskundige specialisten én mobiliteitsgeneralisten. Ontmoet 400 vakgenoten, update uw kennis, ga mee op excursie en deel uw ervaringen.
's Hertogenbosch
1 november
2018
Organisator: Platform Fiets + Voetbruggen
Op donderdag 1 november organiseert het Platform Fiets + Voetbruggen voor de vierde keer het symposium Fiets- en Voetbruggen in Amersfoort. Voor de invulling van het programma is het Platform Fiets + Voetbruggen op zoek naar Papers.
Amersfoort, (locatie volgt)