Kenniscentrum voor fietsbeleid

Bijeenkomsten 2018

23 januari
2018
Organisator: Tour de Force, doel 3 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes'
Bij de planning en aanleg van (snelle) fietsroutes stuiten we op diverse fysieke barrières. We werken aan inzichten in hoe gerichter en beter contact en samenwerking gezocht kan worden tussen partijen en delen in deze kennissessie inzichten uit Brabant.
CROW locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (3e etage, tegenover NH-hotel)
1 februari
2018
Organisator: CROW-Fietsberaad
Tweede bijeenkomst in het kader van het project 'Leidraad gemeentelijk deelfietsenbeleid (incl P+Fiets). Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor gemeenten.
CROW locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (3e etage, tegenover NH-hotel)
8 februari
2018
Organisator: Tour de Force
Op 8 februari organiseert de Tour de Force een symposium ‘Alle kinderen kunnen fietsen’. De middag staat in het teken wat er allemaal gebeurt bij gemeenten om kinderen op de fiets te krijgen, een fiets te bezitten en de schoolomgeving veiliger te maken.
Hoofdkantoor ANWB, Wassenaarseweg 220 Den Haag
22 februari
2018
Organisator: CROW-KpVV
Themasessie over de First & Last mile om kennis te maken met het dashboard deur-tot-deur.
CROW locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (3e etage, tegenover NH-hotel)
27 maart
2018
Organisator: NOaF (Nationale Onderzoeksagenda Fietsveiligheid)
Op dinsdag 27 maart organiseert de NOaF een eerste Kennisdag Fietsveiligheidsonderzoek.
SWOV, Bezuidenhoutseweg 62 in Den Haag
3 april
2018
Organisator: Tour de Force, doel 3 'Kwaliteitsimpuls op drukke en kansrijke regionale fietsroutes'
In deze kennissessie staan de volgende thema's centraal: - Uitkomsten van de evaluaties van snelfietsroutes - MKBA Fiets en toepassing van het instrument
CROW/KPVV, Jaarbeursplein 22 Utrecht
4 april
2018
Organisator: CROW
Kopgroepbijeenkomst omtrent E-kluizen. De bijeenkomst is bedoeld voor overheden die al E-kluizen hebben of een serieuze interesse in E-kluizen hebben.
Jaarbeursplein 22, Utrecht
12 april
2018
Organisator: Gemeente Amsterdam, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en CROW
Op donderdag 12 april organiseren de gemeente Amsterdam en het ministerie van IenW i.s.m. CROW een voorlichtingssessie voor gemeenten die overwegen om de maatregel SNOR toe te passen.
CROW-locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22, zaal Metro
25 april
2018
Organisator: TivoliVredenburg
Utrecht is de op één-na beste fietsstad ter wereld. In het centrum van dit fietswalhallah bekijken we nieuwe trends in de fietscultuur en schetsen we toekomstige rol voor de fiets in de stad met verschillende experts.
TivoliVredenburg
15 mei
2018
Organisator: Tour de Force
Op dinsdag 15 mei a.s. vindt op het gemeentekantoor in Den Haag een besloten bijeenkomst plaats voor de fietsambtenaren van de F10-steden en de wegkapiteins van de Tour de Force.
Gemeente kantoor Den Haag te Den Haag
16 mei
2018
Organisator: CROW
Deze bijeenkomst is alleen bedoeld voor medewerkers van decentrale overheden die zich bezighouden met (technische) innovaties in stallingen. Ook ProRail en NS zijn uitgenodigd.
CROW locatie Utrecht, Jaarbeursplein 22 (3e etage, tegenover NH-hotel), zaal Fiets
5 juni
2018
Organisator: CROW
DOVA-CROW Jaarbeursplein 22 Utrecht