Kenniscentrum voor fietsbeleid

Excursie 's-Hertogenbosch

Wederom organiseert het Fietsberaad vlak voor de zomervakantie een fiets-excursie. De nadruk ligt op bekijken en ervaren. Dit jaar is 's-Hertogenbosch aan de beurt.

Aan de bijeenkomst hebben 49 mensen deelgenomen. 40 deelnemers hebben een evaluatieformulier ingevuld. Iets minder dan de helft van de deelnemers vond de bijeenkomst erg nuttig voor hun werk, en iets meer dan de helft vond hem redelijk nuttig en geen van de deelnemes vonden hem weinig nuttig. De deelnemers gaven gemiddeld het rapportcijfer 7,7 voor de bijeenkomst.

De gemeente 's-Hertogenbosch werkt hard aan een fietsvriendelijke stad.  Dit doet ze niet alleen, maar samen met de Fietsersbond, provincie, ondernemers en alle Bosschenaren. In maart 2009 is door het college van B&W het plan "Lekker Fietsen" vastgesteld waarin de fietsambities van de gemeente zijn verwoord.  Het plan is ambitieus. Tot 2015 is € 16,5 miljoen beschikbaar voor fietsmaatregelen in 's-Hertogenbosch, inclusief langdurige integrale communicatie. 

Op 1 juli starten we met een korte presentatie van het plan "Lekker Fietsen". Vervolgens krijgen we een uitleg over de route die we gaan fietsen en wat we dan gaan zien, waaronder:

Programma Fietstocht ’s-Hertogenbosch donderdag 1 juli 2010

12.30 uur      Ontvangst in Oranjegalerij Oude Stadhuis ’s-Hertogenbosch

13.00 uur      Welkom door Fietsberaad

13.05 uur      Presentatie ‘Lekker Fietsen’ in ’s-Hertogenbosch

De ambities - Bert Pauli - wethouder verkeer.
Het fietsbeleid - Koen van Waes en Arnold Bongers - verkeersambtenaren. Toelichting op de fietstocht.

13.50 uur      Vragen, reflectie, discussie over het fietsbeleid en wat we gaan zien

14.20 uur      Naar de fietsen

14.30 uur      Fietstocht (zie kaartje)

A. De binnenstad, waar fietsers overal mogen fietsen.
B. Fietsdiefstalaanpak en diverse (gratis) bewaakte stallingen.
C. Transferia, prima ontsloten per fiets en voorzien van fietsenstallingen.
D. Fietsstraten, karakteristiek voor 's-Hertogenbosch.
E. Rotondes met fietspaden in twee richtingen in de voorrang.
F. De combinatie van recreatieve en utilitaire fietsverbindingen.

16.30 uur Borrel in binnenstad

print programmaPrint programma

 • Shirley Agudo (The Dutch & Their Bikes)
 • G. Bak (Gemeente Almelo)
 • Maarten Bakker (Vervoerregio Amsterdam)
 • Marc Beek (BeeWise)
 • Jacob Beens (Mijnsen Dynamische Mobiliteit)
 • Otto van Boggelen (CROW-Fietsberaad)
 • Bert van de Bool (Gemeente Roermond)
 • Ad Couwenberg (ROVER)
 • Mirjam Driessen (Milieu organisatie)
 • Michiel van Esch (Fietsersbond)
 • Hans Feij (Gemeente Goes)
 • Hans Godefrooij (DTV Consultants)
 • Jos van der Graaf (Gemeente Amstelveen)
 • Reijnoud de Haan (Fietsersbond)
 • Michel Hagoort (Gemeente Alphen aan den Rijn)
 • Peter van Halteren (Vervoerregio Amsterdam)
 • Paul Horsmans ()
 • J. Huffener (Huffener advies)
 • Corinne Jaspers (Wheelylift.com)
 • Wouter Jorritsma (MRDH Vervoersautoriteit)
 • Niel Klijn (Gemeente Alkmaar)
 • Pieter Klumpers (Gemeente Helmond)
 • Henk Kok (Active eConcept)
 • Rianne van Lomm (Gemeente Eindhoven)
 • Koos Louwerse (Ligtermoet & Partners)
 • Peter Nederlof (VerkeerNED)
 • Willemijn Peeters (COS Brabant)
 • Tino Petradakis (Gemeente Gouda)
 • André Pettinga (Cyclemotions)
 • Wim Raaijmakers (Fietsersbond Helmond)
 • Job van Roekel (Easypath Nederland BV)
 • Fred de Ruijter (Gemeente Eindhoven)
 • Wim Salomons (Wim Salomons Verkeerskundig Ontwerp)
 • Jan van Schijndel (VanSchijndelAdvies)
 • Rick Schulz (Gemeente Amstelveen)
 • Peter H. Smit (Rover)
 • Daniel Sparing (Daniel Sparing)
 • Oscar Verplak (Gemeente Eindhoven)
 • Bas van Viegen (Gemeente Amstelveen)
 • Ewoud Vink (Provincie Noord-Brabant)
 • Jan Waalen (Gemeente Roermond)
 • Paul van Weenen (Provincie Utrecht)
 • Dick Wetzels (Gemeente Amsterdam)
 • Arjen Zijlstra (Gemeente Cuijk)
Campagne
Fietsberaad , Fietsberaad
2010
Het fietsplan Lekker Fietsen! van 's-Hertogensbosch bestaat uit 4 pijlers: fietsroutes, fietsparkeren, fietscommunicatie en innovatie. Een structurele promotiecampagne maakt integraal onderdeel uit van het fietsbeleid.
URL
2009
Foto's van de fietsexcursie in Nijmegen op 25 juni 2009.
Nieuws
2009
De begin dit jaar aangenomen Fietsnota 's-Hertogenbosch krijgt handen en voeten met de start van de campagne 'Lekker fietsen' . De campagne belicht de voordelen van de fiets en laat de inwoners zien wat de gemeente doet om fietsen nog aantrekkelijker te maken.
Beleidsnota
Ligtermoet & Partners / vzw Mobiel21 , Gemeente 's-Hertogenbosch
2009
Den Bosch wil het fietsaandeel binnen de gemeentegrenzen laten groeien van 33 procent tot 44 procent. Daarvoor wil men veel uit de kast trekken. Niet alleen wordt het fietsnetwerk opgewaardeerd en ontvlochten van het autoverkeer, ook wil men gemeentelijke fietsparkeernormen hanteren en zijn fietsers opnieuw toegelaten in het voetgangersgebied.
Presentatie
Arnold Bongers en Koen van Waes , Gemeente 's-Hertogenbosch
2010
Presentatie - Lekker Fietsen in 's-Hertogenbosch gehouden op Fietsberaad Excursie 1 juli 2010. Door Arnold Bongers en Koen van Waes.