Kenniscentrum voor fietsbeleid

Reacties op Kennisitems

Reactie Kennisitem
16-11-2017
Roland Haffmans, -

"de fietser signaleert een auto die op botskoers ligt."

Hoe wordt dit verschijnsel omschreven en wat kan de fietser met dit "signaal"?

Sensor moet automobilist waarschuwen voor fietser
15-11-2017
Roxy Tacq, ANWB

Er zijn nog meer slimme oplossingen in de maak. Zoals bijvoorbeeld BikeShield (https://thebikeshieldapp.com) welke werkt aan een algoritme dat op basis van de richting en snelheid van zowel de auto als fiets een ongeval voorspeld; en de automobilist waarschuwd. Nu moeten beide bestuurders nog de app aanzetten, ongetwijfeld zal dit algoritme bij succes opgekocht worden door autofabricanten die het in hun systemen zetten.

Ander voorbeeld is TNO welke werkt aan sensoren op de fiets die detecteren welke richting de fietser van plan is op te gaan. De fiets zend een signaal uit, dat automobilisten op kunnen vangen. Pas in de ontwikkeling van de connected auto en fiets.

Sensor moet automobilist waarschuwen voor fietser
11-11-2017
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen

https://www.npo.nl/hallo-nederland/09-11-2017/POW_03563993

Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan
10-11-2017
Roland Haffmans, -

Zo'n 30% van de verkochte fietsen zijn e-fietsen, terwijl 2% van de ritten blijkbaar met een e-fiets worden afgelegd, een heel opmerkelijk verschil. Wat kan dat verklaren?

Elektrische fiets goed voor 2 procent van alle ritten
03-11-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Is dit de Ring-Ring app die nu in Nijmegen/Malden loopt: https://ring-ring.nu/spelregels-nijmegen-copy/ of is dit iets alleen voor leaserijders? Daar (Ring-Ring) kunnen ook doorgewinterde fietsers gebruik van maken en geldt ook voor winkelritten. De beloning wordt weer gestopt in mooie projecten dus vloeit niet weg naar onduurzame investeringen zoals vliegreizen of autovakanties. Dit geeft aan dat je het fietsgebruik breder kunt stimuleren. Uiteindelijk moeten we tot een duurzaam stimuleringsbeleid komen om die autokilometers en autoruimtegebruik naar beneden te brengen,niet alleen in de spits en 2 dagen per week; tegen het broeikaseffect, voor onze gezondheid, voor meer mooie groene ruimte, voor de volgende generaties. 

Etienne Bral actief lid van de Fietsersbondafdeling Delft e.o.

Met connected auto’s en fietsen gedragsverandering monitoren
03-11-2017
Roland Haffmans, -

Blijkbaar ook een verkeerslicht dat de mogelijkheden voor de fiets onvoldoende benut en alleen als de fietsers in een groep aankomen. Dat vraagt om rood licht negatie.

Groenlicht app in bedrijf
03-11-2017
Peter H. Smit, Rover

Als autoritten worden vervangen door fietsritten dan gaat het meestal om korte afstanden, dus meestal om gementelijke wegen.  Als de fiscale bijtelling voor een lease auto wordt verlaagt treft dat een vorm van rijksinkomen.  Dus als ik dit project goed begrijp is het een conditionele rijkssubsidie voor gemeenten.  Hoe lang zal dit stand houden?

Met connected auto’s en fietsen gedragsverandering monitoren
02-11-2017
Peter H. Smit, Rover

Simuleer ook het half uur voor dat de scholen beginnen.  Dan zijn er soms zo veel fietsen dat het autoverkeer de rotonde niet meer op of af komt.  Daggemiddelden zeggen lang niet alles.

Je kunt denken: op dat uur is doorgang oor fietsers belangrijker dan voor auto's, dus de rotonde is toch goed.  Maar de nooddiensten moeten bepaalde routes wel kunnen gebruiken, ook in de spits.

Simulatie neemt fietsers mee afweging om kruispunt om te zetten in rotonde
02-11-2017
Peter H. Smit, Rover

Als je nou een Dordrechtenaar met een hele oude brommer op de fast ferry ziet, dan weet je wat die gaat doen in Rotterdam.

Rotterdam pakt overlast brom- en snorfietsen aan
02-11-2017
Peter H. Smit, Rover

Kun je m vergrendelen als ie neergeklapt is, om te voorkomen dat hij per ongeluk omhoog komt als er geen fiets staat?  Blijft die grendel goed werken bij stof en regen?

Onzichtbare fietsenstalling
02-11-2017
Peter H. Smit, Rover

De vlonders lijken me vooral nuttig als het nog onzeker is of er fietsenrekken moeten komen.  Zijn er naast de 21 autoplekken die uiteindelijk werden omgebouwd tot fietsenrek ook plekken waar de vlonder weer heeft plaatsgemaakt voor een autoparkeerplek?  Of voor groen?

Fietsvlonders leiden tot meer permanente fietsenrekken
02-11-2017
Albért, private

Does it work the other way around? Frontwheel lifted.  Getting the back wheel low could be good in a two-tiers stalling.

It might be good indoor.

Onzichtbare fietsenstalling
02-11-2017
Albért, private

Does it work with snow?

 

Onzichtbare fietsenstalling
02-11-2017
Martin Cleaver, fietspadterug.nl

De SWOV ziet niet veel ongelukken tussen fietsers en snorscooters. Er zijn heel veel maar de meeste worden niet also zodanig geregistreerd. Als bv de fietser geen kenteken heeft kunnen opschrijven/zien, dan wordt dat niet als zodanig bij ziekenhuis of politie vastgelegd. Ik heb dat zo vaak gezien. 

SWOV: ‘Weg met de snorfiets’
02-11-2017
Petra van Houdt, Openbaar Beleven

Esthetisch en praktisch gezien zeker een fraai ontwerp. Maar als ik kijk naar hoeveel fietsters hun fietswiel in de sleuf van een rek parkeren dan verwacht ik dat de fiets er gewoon los naast komt te staan. Fietsers zijn bang voor een slag in het wiel en gebruiken een fietsenrek vaak alleen als aanbindvoorziening...

Onzichtbare fietsenstalling
01-11-2017
Martin de Vries, Dynniq Nederland B.V.

Het SWOV rapport geeft op één vraag duidelijk geen antwoord: namenlijk wat de oorzaken zijn van de ongevallen. Zou het kunnen dat fietsend Nederland nogal massaal roodlicht negeert? Ja logisch dat de VRI er slecht afkomt. Dan gaan we dus slecht verkeersgedrag belonen met een oplossing die de doorstroming (afhankelijk van de situatie natuurlijk) gaat hinderen.

Daarnaast worden tegenwoordig kruisingen niet als individuele oplossingen gezien, maar als onderdeel van een netwerkregeling. Daarbij wordt de doorstroming voor een route of gebied geoptimaliseerd. In een adaptieve regeling kan de gemeente kiezen welke weggebruiker zwaarder 'weegt'. Er zijn voorbeelden waarbij op een route dat erg goed werkt, waarbij een overgebleven rotonde vervolgens roet in het eten gooit.

Vaste regelingen voor groene golfen komen steeds minder voor. We hebben het eerder over halfstarre regelingen. Nog beter zijn adaptieve regelingen. Daar passen connected fietsers ook goed in. En het is niet touwens Google die moet weten waar je bent. Die hebben daar niets mee te maken.

Je hoeft ook niet te twijfelen of ingewikkelde regelingen duurder gaan worden. Dat worden ze niet. Dat komt omdat de modern regelmethodiek model-gebaseerd is, tegen de oude (CCOL) reglingen die op het kleinste detail uitgeprogrammeerd moeten worden.

Verkeerslicht ziet de bui al hangen
01-11-2017
Ria Glas, Fietsersbond

VRI's moeten alleen geplaatst worden als het voor de afwikkeling nodig is, dat ben ik met je eens. De SWOV geeft aan dat bij meer dan 20.000 mvt/e een VRI nodig kan zijn - want dan is de doorstroming bij een 4 taks voorrangskruising niet meer goed genoeg. Bij rustiger kruisingen zijn VRI's in de regel niet nodig. Er kunnen er heel veel weg. Waar een voorrangskruising volstaat, voegt een VRI niets toe en maakt het minder veilig.

De bedragen die nu geïnvesteerd moeten worden in "slimme infrastructuur" liegen er niet om. Ik betwijfel sterk of de (steeds ingewikkeld wordende) regelingen in de praktijk (per kruising) goedkoper gaan worden. Er blijft detectie nodig en beheer wordt zeker niet simpeler. Ook bij de huidige regelingen is OV, hulpdiensten en vrachtverkeer te bevoordelen. Nadeel is dat detectie vaak niet zo goed werkt - en daar zit ook min twijfel bij alle apps.Nog afgezien van het feit dat je google dus altijd moet laten weten waar je fietst, op straffe van lang wachten bij verkeerslichten.

@roland: De drukte op de ASW zal niet afnemen, omdat er in de omgeving gebouwd wordt. Het plan is wel om er een 30 km-weg van te maken. Ik heb eens uitgerekend dat je, als je bij een cyclustijd van 2 minuten (vaste regeling wegens groene golf voor auto) de fiets altijd groen wilt geven, je op 1250 m voor de VRI al snelheidsaanwijzingen moet geven. Bij 15 km/uur kom je dan na 5 minuten aan, bij 25 km/uur kom je na 3 minuten aan.  Fietsers moeten hun snelheid dan tussen 15 en 25 km/uur kunnen laten varieren, dat is niet idereen gegeven.

Bij eerdere detectie is er, bij kruisingen waar genoeg lucht in de regeling zit, natuurlijk de mogelijkheid om een etra groenfase aan te vragen etc. Maar dat werkt dus niet bij drukke kruisingen. In elk geval niet voor elke fietser, dan zou het autoverkeer vastlopen.

Stel je eens voor dat de groentijd pro rata per persoon werd verdeeld.... Auto's per chauffeur net zoveel groentijd als fietsers per persoon of OV per passagier. Ik zou ervoor tekenen! Het autoverkeer zou alleen hopeloos vastlopen - reden waarom het niet gebeurt.

Verkeerslicht ziet de bui al hangen
01-11-2017
Marina Govaert de Groene, Fietsersbond

De bedoeling van een E-bike is het geven van ondersteuning bij het fietsen, vooral voor ouderen en mensen die met een gewone fiets niet kunnen rijden. Vermoeidheid bij sterke wind en ook gewoon omdat het niet (meer) gaat. Velen gebruiken de fiets om niet bezweet op het werk te komen en fietsen dan ook redelijk hard zonder veel inspanning te moeten doen. Wat sommigen vergeten en daardoor ontstaan de ongevallen is, dat de fiets vrij zwaar is en men moet leren op en af te stappen. Dit is anders dan men gewend was. Als de instelling op een flinke snelheid staat bij het wegrijden kan het gebeuren dat men te snel vooruit schiet of men reageert te laat als er een situatie voordoet waarvan men schrikt het verkeer wordt drukker en men kan langere afstanden fietsen. 

 

E-fiets niet meer alleen voor ouderen
01-11-2017
Tom Godefrooij, nvt

Mooi en slim ontwerp, ik zag het tijdens de Dutch Design Week. Toch heb ik een twijfelpunt: blijft deze fietsparkeervoorziening goed werken wanneer er zwerfvuil of herfstbladeren aanwezig zijn?

Onzichtbare fietsenstalling
01-11-2017
Martin de Vries, Dynniq Nederland B.V.

@Ria Glas: detectielussen zijn kostbaar en inflexibel. Met een app kan je snelheidsafhankelijk reageren en regelen. Bovendien kan je bepaalde doelgroepen extra helpen. Vast infrastructuur zal langzamerhand vervangen worden door slimme infrastructuur. Daardoor blijft er meer geld over om fietspaden te verbreden en snelheidsverschillen tussen fietsen beter op te vangen.

Er zijn zeker plaatsen waar VRI's beter weg kunnen. Maar VRI's zijn er niet alléén voor de veiligheid. Een onmisbare taak is de doorstroming. Als verkeer verzadigd raakt moeten er keuzen worden gemaakt. Welke richting en wat voor verkeer heeft prioriteit. Het CROW rapport gaat over veiligheid, maar niet over mobiliteit. Dus 1:1 veiligheid naar een keuze voor wel/geen VRI vertalen is te simpel.
 

Verkeerslicht ziet de bui al hangen
01-11-2017
Roland Haffmans, -

@Ria Glas, "Met fiets-detectielussen op wat grotere afstand voor de kruising zouden fietsers ook zoveel mogelijk zonder stoppen door moeten kunnen rijden" Kan Utrecht dat niet toetsen op de Amsterdamsestraatweg met die "Flo", dus detectie en ook nog de fietssnelheid op afstand?

"Er kunnen nog erg veel VRI's in Nederland verdwijnen" Niet alleen moet daarvoor de kruising verkleind, maar zeker ook de autosnelheid verlaagd en het sluipverkeer verminderd worden! Ook daarvoor is de Amsterdamsestraatweg een mooie proefweg. Dat maakt een kostbare alternatieve fietsroute overbodig.

Verkeerslicht ziet de bui al hangen
01-11-2017
Ria Glas, Fietsersbond

SWOV heeft uitgezocht dat VRI's de gevaarlijkste kruispuntsvorm zijn. https://www.swov.nl/publicatie/naar-meer-veiligheid-op-kruispunten Ze zouden alleen toegepast meoten worden op kruisingen met meer dan 20.000 mvt/etmaal. Er kunnen nog erg veel VRI's in Nederland verdwijnen. Goed voor de veiligheid én goed voor de doorstroming van fietsers. Die staan bij VRI's relatief lang te wachten, omdat ze geen 2 seconden per persoon nodig hebben om over te steken. Dit lijkt me echt prioriteit 1, verkeerslichten zoveel mogelijk weghalen (en kruisingen verkleinen).

Bij alle kruisingen waar fietsers sneller groen krijgen bij regen, wordt ervoor gezorgd dat het autoverkeer ook bij regen niet vastloopt. Dan kunnen fietsers bij droog weer ook sneller groen krijgen.

Met fiets-detectielussen op wat grotere afstand voor de kruising zouden fietsers ook zoveel mogelijk zonder stoppen door moeten kunnen rijden. Daar is toch geen app voor nodig? "Locatieservice" van Google zal ongetwijfeld aan moeten staan om de app te gebruiken. Reken maar dat Google je gangen noteert!


 

Verkeerslicht ziet de bui al hangen
01-11-2017
Theo van Soest, NVHPV

Veiligheid gaat in ultimo over gezondheid. Derhalve mag de aanslag op de gezondheid van de fietsers door juist de meest vervuilende categorie verbrandingsmotoren niet buiten beeld blijven. Als gemiddeld met méér inspanning en méér snelheid rijdende ligfietsers (en ander sportieve fietsers) hebben wij daar de meeste last van. Één zo'n stinkding kan minutenlang een solitair fietspad of een rustige straat vergiftigen.

SWOV: ‘Weg met de snorfiets’
01-11-2017
Martin de Vries, Dynniq Nederland B.V.

Er staat juist wel veel te gebeuren, vooral ook met het verbeteren van de ondersteuning voor de fietser. In Nederland wordt op dit moment het project Talking Traffic uitgerold. Dat betekent dat individuele weggebruikers, dus ook fietsers, direct communiceren met het verkeerslicht. Dat staat te gebeuren voor ca. 1200 installaties (totaal zijn er in Nederland 5500).

Hierdoor kan een fietser groen krijgen, zonder op de knop te hoeven drukken. Op belangrijke (snel)fietsroutes kan er zelfs langer of eerder groen worden gegeven, zodat je (bijna) niet meer hoeft te stoppen. Ook kunnen groepen connected fietsers prioriteit krijgen en langer groen, zodat ze veiliger kunnen oversteken.

Wil je weten hoe dat werkt? Ga dan naar de Playstore en download de CrossCycle app van Dynniq (zoeken op die naam). Vervolgens stap je in Tilburg op de fiets en rijdt over de Burgemeester Brokxlaan van de Fraterstraat naar de Gasthuisring. De verkeersregelinstallaties gaan daar hun best doen jouw zonder stoppen te laten doorrijden.

En o ja, alles is anoniem. Geen gebruikersnaam nodig en je wordt niet gevolgd. Privacy gewaarborgd.

 

Verkeerslicht ziet de bui al hangen
31-10-2017
Robert van der Sluiszen,
Wederom slecht nieuws voor de speed pedelec rijder. Staat deze in de autofile voor een rood verkeerslicht eindeloos te wachten. Hij of zij wordt zeiknat van de regen en zijn / haar longen krijgen nog meer te verduren van de uitlaatgassen van de auto's voor hem of haar. En de automobilsten en de "gewone" fietsers maar lachen.
Verkeerslicht ziet de bui al hangen
31-10-2017
Roland Haffmans, -

"Dit soort maatregelen kan op sommige locaties de wachttijd meer dan halveren"

Dat toont hoeveel ruimte er nog is om de fietskwaliteit op kruisingen, ook bij droog weer, te verbeteren. Waarom gebeurt dat niet?

Verkeerslicht ziet de bui al hangen
27-10-2017
Robert van der Sluiszen,
@ Roland Haffmans: gezien uw reactie is het kennelijk ook geen probleem voor u om het gewone fietsverkeer te mengen met het autoverkeer, vrachtwagens en bussen. Immers: de meeste aanrijdingen zijn niet frontaal. Afschaffen dan maar, die grotendeels gescheiden fietsinfrastructuur hier in NL?
SWOV: ‘Weg met de snorfiets’
24-10-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Vreemd verhaal. Reistijdverlies, dat ken ik niet. Op de fiets heb ik zelfs tijdens de spits hier helemaal geen last van. Uitstoot van diesels,(personenwagens) of personenwagens of bestelwagens  waarvan de katalysator is verwijderd , zijn die gecorrigeerd voor de sjoemelwaarden of zijn het nog de oude labtestwaarden, want dat kan een factor 5 schelen? Die waarden zijn berekeningen, of het echt zo is moet je eigenlijk met metingen bevestigen, zoals de discussie rond de snelheidsverhoging op de A13 bij Overschie aantoonde.  Die plaatjes met  gemiddelde concentraties op pagina 172 zijn vaak niet erg relevant. De universiteit van Salzburg heeft eens een exercitie met fijn stof en houtstook/houtrook gedaan. Met gemiddelden en een grof raster leek het allemaal koek en ei, maar bij een fijner raster bleek dat in bepaalde wijken de norm enorm werd overschreden. Dat is ook bekend bij lokale metingen in grote steden dat er straten zijn met enorme vervuiling. En dan hebben we het nog niet eens over de WHO-norm. Opvallend is ook dat de schade uitsluitend wordt uitgedrukt in geld en niet in slachtoffers door luchtvervuiling. We geven het idee dat we de problemen met geld kunnen oplossen. Klimaatverandering ja dat kunnen we wegkopen. Hoeveel hebben we geïnvesteerd in duurzaamheid en hoeveel "CO2-reductie" hebben we gerealiseerd? Geen, in 2016 was de uitstoot van broeikasgassen 1 % gestegen t.o.v. het vorige jaar.  Veel mensen denken compensatoir: zonnepanelen op het dak dan kunnen we vaker met het vliegtuig. Terwijl we zelf door kleine stapjes samen een hele grote stap kunnen maken. "Neem de fiets en trap de klimaatverandering de wereld uit", een mooie slogan. Of: "Teveel automobiliteit leidt tot immobiliteit".

En de toekomst 2017-2022 daar staat het begrip fiets niet meer in, dat is een vreemde toekomst als je ziet dat de fiets 13% van de voertuigkilometers inhoudt en er gemikt wordt op een toename van 20% voor 2020.

Etienne Bral actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

 

Mobiliteitsbeeld 2017
19-10-2017
Riet Beukert, particulier

Snap niet dat fietsers het zo leuk vinden om op 'gescheiden fietspaden', dus langs autowegen? te rijden. Zelf probeer ik die altijd te vermijden, liever een stukje om. Bovendien hebben die feitspaden juist ook vaak stoplichten. En aan losliggende tegels of klinkers heb ik ook een grote pesthekel.

 

Fietsers rijden stukje om voor rustige fietsroute
19-10-2017
Roland Haffmans, -

"Wie zijn tweetaktbrom- of snorfiets van voor 2011 laat slopen, krijgt een tegoed van € 300"

Bizar, een gemeentelijke beloning voor scooterwrakken!

Rotterdam pakt overlast brom- en snorfietsen aan
18-10-2017
Roland Haffmans, -

-   Het rapport stelt dat een "snelheidsadvies" wordt gegeven, dat is onjuist. Het zou mooi zijn als wordt aangegeven hoeveel sneller / trager gefietst moet worden. Veel meer fietsers zijn geteld in de spits en juist die ondervinden meer vertraging daar de verkeerslichten dan gunstiger voor de auto zijn afgesteld, in een zich "fietsvriendelijke" noemen de stad.

-   Bij deze slecht voor fietsers afgestelde verkeerslichten met lange wachttijden kan gemakkelijk met een fietsgerichte afstelling een veel grotere tijdwinst dan 4% behaald worden.-     

"Bijna de helft gaf aan dat ze ondanks de FLO het groene licht niet haalden en alsnog moesten stoppen voor het rode licht."

DE HELFT!, pikant dat dit gebrek ontbreekt in  bovenstaande samenvatting.

FLO verbetert doorstroming met vier procent
15-10-2017
Chris Scurbecq, OCMW

Zou dit echt helpen? Zo een plaatje aan het fietszadel? Wat denken jullie van al die campagnes. De 3 E's indachtig wordt er teveel ingezet en teveel verwacht van campagnes t.a.v. het fietsgedrag.

Wordt lid van de 7 km-club
15-10-2017
M. Fredericks,

na twee jaar niet meer dan 4 tot 5 %

Zo slecht is dat volgens mij niet, met 4 tot 5% minder autoverkeer zouden heel wat files opgelost zijn begrijp ik.

Deens onderzoek: Opwaarderen fietsroutes leidt nauwelijks tot extra fietsers
10-10-2017
Roland Haffmans, -

De Fietsersbond kan een deel van dat geld halen uit de enorme pot voor nieuwe auto- en OV infra, de argumenten daarvoor zijn te vinden in het rapport "kansrijke mobiliteit"

Regeerakkoord: 100 miljoen voor de fiets
10-10-2017
Stefan Langeveld, Baluw

Op zulke kruispunten is een voorrangsregeling voor fietsers ongewenst, omdat het indruist tegen het normale patroon en gedrag. Iedereen kent en eerbiedigt de ongeschreven basisregel: fietsers (en voetgangers) steken over áchter auto´s, niet ervoor. De gepresenteerde inrichtingen dwingen de weggebruikers naar onnatuurlijk en riskant gedrag. Fietsers wanen zich veilig en rijden voor naderende auto's langs. Als slechts éen automobilist de maatregelen negeert (om welke reden dan ook) kan een aanrijding het tragische gevolg zijn. Laten we liever enig tijdverlies voor de fietser/s accepteren. 

Ditzelfde argument pleit tegen zebrapaden.

Voorstel Vlaamse Fietsberaad over vormgeving kruisingen fietswegen en lokale wegen
09-10-2017
Roland Haffmans, -

@Stefan Langeveld,

"Fietsen op de rijbaan blijft geheel buiten beeld" Opvallend is dat (te) hoge autosnelheden in het eigen rapport nauwelijks aandacht krijgt en dus ook niet maatregelen om die snelheid te verlagen. Ook blijven fietsstroken vrijwel geheel uit beeld.

Het bezwaar tegen fietspaden is dat deze te smal zijn, slecht onderhouden niet goed te onderscheiden van de voetpaden, minder ruimte laten voor de rijdende en parkeren de auto. Meer aandacht voor de kwaliteit van fietspaden zou heel mooi zijn en ook bredere voetpaden geven minder ruimte voor rijdende en stilstaande auto's, mede daarom zijn voetpaden dan ook veel te krap en ook nog slecht onderhouden. Op krappe, drukke wegen zorgen fietspaden voor fietsers vaak voor minder vertraging, zelfs op (te) smalle fietspaden.

Fietsberaadpublicatie 30. Over drukte valt te twisten
09-10-2017
Stefan Langeveld, Baluw

Weer een onderzoek dat de oorzaken niet opmerkt.

Waar is het druk ? Op fietspad 51%, bij verkeerslicht 25% (rotonde en kruispunt zonder vri 12% - figuur 14). Twee alom gebruikte instrumenten blijken bijwerkingen te hebben, of erger.

Fietsen op de rijbaan blijft geheel buiten beeld. Ten onrechte, maar begrijpelijk

  • omdat daar vrijwel geen drukte ervaren wordt (mijn inschatting) ook al is het druk, zie Weesperzijde Amsterdam.
  • omdat de wegbeheerders en deskundigen nog altijd denken: fietsers horen op een fietspad. In mijn rapport Fietspaden en veiligheid geef ik in het slotwoord voorbeelden van omdenken: in de Eerste Oosterparkstraat verdwijnen de fietspaden.

De ongemakkelijke waarheid is: het was en is onjuist om fietspaden aan te leggen bibeko, mede omdat zij steevast te smal zijn. Twee meter breed betekent, zelfs bij lage intensiteit: niet naast elkaar rijden, inhalen is lastig en riskant. Tweerichtingsfietspaden zijn breder, maar juist deze worden als (te) druk ervaren volgens dit onderzoek.

Fietsberaadpublicatie 30. Over drukte valt te twisten
09-10-2017
Inge Caers, Fietsberaad Vlaanderen

De resultaten van het onderzoek vind je op fietsberaad.be

Fietsberaad Vlaanderen heeft een brochure opgemaakt die een samenvatting geeft van het uitgebreide onderzoeksrapport. In deze documenten vind je naast de resultaten ook de instrumenten om zelf te onderzoeken of een bepaalde locatie in aanmerking komt voor een voorrangsregeling met fietsers in de voorrang én om de locatie op een leesbare manier in te richten.

1. Globaal afwegingskader: onderzoeken of een locatie in aanmerking komt voor een voorrangsregeling voor fietsers

2. Vormgeving: basisconcept voor de inrichting van de locatie 

Met dit onderzoek wil Fietsberaad Vlaanderen de leesbaarheid van de kruisingen van fietswegen met lokale wegen verbeteren zodat finaal de veiligheid voor alle weggebruikers en het fietsgebruik verhogen. 

Voorstel Vlaamse Fietsberaad over vormgeving kruisingen fietswegen en lokale wegen
04-10-2017
Chris Scurbecq, OCMW

@ Roland Haffmans

niet elke aanrijding is frontaal. 

Een tikje van een (vracht)wagen tegen een fiets is voldoende, ook zijdelings. Krampachtig denken vanuit een anti-S-Pedelec houding dat het enkel om frontale botsingen zou moeten gaan, is derhalve onjuist. Ook al is het energieverschil geringer in veel gevallen, het blijft een enorm verschil. Wat Martin De Vries zegt blijft een waarheid als een koe. Maar dat weet u ongetwijfeld.

SWOV: ‘Weg met de snorfiets’
04-10-2017
Roland Haffmans, -

@Martin de Vries,

"Het moge duidelijk zijn dat de tweewielers hier kansloos zijn tussen het autoverkeer als het komt tot een aanrijding." Zo algemeen gesteld is dat betwistbaar, niet elke aanrijding is frontaal. 

SWOV: ‘Weg met de snorfiets’
04-10-2017
Roland Haffmans, -

Bij vergelijkbare verbetering van het openbaar vervoer worden vergelijkbare resultaten gehaald met weinig verandering in voertuig keuze. Het verschil is dat de verbeter kosten bij het openbaar vervoer veel hoger zijn. Daarmee vergeleken renderen fietsvoorzieningen dus veel meer.

Een volgend onderzoek mag eens kijken naar het resultaat van een verbetering met een merkbare reistijdwinst op het fietstraject.

Deens onderzoek: Opwaarderen fietsroutes leidt nauwelijks tot extra fietsers
04-10-2017
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen

Focus op snelheidsverschil is geen goed uitgangspunt. Bij een aanrijding gaat het om de impuls (m*v) of de kinetische energie (1/2*m*v*v) die wordt overgedragen. Even ter vergelijking. Een speed-pedelec en snorfiets rijden gemiddeld 35 km/h en wegen respectievelijk 28 en 80 kilo. Een niet al te grote auto rijd 50 km/h en weegt 1200 kilo. De impuls van een speed-pedelec, snorfiets en auto zijn dan respectivelijk 270, 770 en 16.600 Ns. De kinetische energie van deze voertuigen is respectievelijk 1320, 3780 en 115,700 Joule.
Het moge duidelijk zijn dat de tweewielers hier kansloos zijn tussen het autoverkeer als het komt tot een aanrijding.

SWOV: ‘Weg met de snorfiets’
04-10-2017
Kees van Malssen,

Er wordt in dit artikel geheel voorbij gegaan aan een andere reden om (goede!!!) fietsinfrastructuur aan te leggen: mensen die al fietsen het fietsen aangenamer maken. Waarom alleen investeren om fietsgebruik te verhogen en niet om de - vaak door versnippering verstoorde - fietsbeleving van al fietsende mensen te verhogen?

Auto infrastructuur wordt vrijwel nooit aangelegd met als doel om meer mensen in de auto te krijgen. Dus waarom zou dit voor fietsers wel op deze manier moeten zijn?

‘Investeer niet in fietsinfrastructuur als de vraag er niet is’
03-10-2017
Kees van Malssen,

Er zit een groot verschil in gevaarzetting tussen gebruik mobiele telefoon, waarbij vingers gebruikt worden voor bediening en ogen op het apparaat gericht moeten worden om iets te doen, en het luisteren naar muziek, wat prima samengaat met aandacht op de weg houden. Bij zowel verkeerseducatie als observeren zou dit onderscheid heel duidelijk gemaakt moeten worden.

Biedt verkeerseducatie een antwoord op het gebruik van mobiel en oordopjes op de fiets?
03-10-2017
Roland Haffmans, -

Op een 50 km weg zijn de snelheidsverschillen met "de wettelijk vastgelegde limiet van 25 km/uur" te groot, edoch de SWOV stelt ook "dat de gemiddelde snelheid van snorfietsers tussen de 30 en 34 km/uur ligt en dat 15-20% sneller rijdt dan 40 km/uur". Dus in de praktijk zijn de snelheidsverschillen (veel) minder groot, bovendien liggen langs een aantal 50 km wegen vaker bromfietspaden. Waarom dan die wereldvreemde papieren vaststelling?

Het toelaten van helmloze snelle scooters blijkt een blunder en bevordert veel verkeers-onveiligheid. Durft de overheid die misser te herstellen en de afwijking t.o.v. het buitenland ongedaan te maken? 

SWOV: ‘Weg met de snorfiets’
03-10-2017
Henk Bakker,

Prima verbetering voor de 17000 fietsers op deze kruising die anders steeds moesten wachten. Het stroomt prima door.

Minder autoverkeer op de veel te drukke Eikenlaan zou het nog beter maken, vooral voor de bussen. De rustige, vlakbijliggende noordelijke ringweg moet door maatregelen veel autoverkeer kunnen opvangen.

Nieuwe fietsverbinding naar Zernike Campus
02-10-2017
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen

Excuus: ik bedoelde natuurlijk 1000-en (duizenden).

SWOV: ‘Weg met de snorfiets’
02-10-2017
Martin de Vries, Speed-pedelec Groep der Lage Landen

Bijzonder dat de SWOV vind dat een snorfiets met gemiddelde snelheid van 30-34 km/h alleen naar de rijbaan mag in een 30 km/h gebied. Terwijl diezelfde SWOV er geen been in zag om de speed-pedelec, waarvan zij inmiddels heeft geconstateerd dat deze met gemiddeld 30 km/h rijdt, wel op de rijbaan met een maximum snelheid van 50 km/h kan rijden. Met als gevolg dat er dagelijks 100-en mensen met angst in hun hart tussen stukken blik van minstens 1200 kilo rijden of illegaal op het fietspad met als zorg dat ze daarvoor een boete kunnen krijgen omdat zij Artikel 5 wèl serieus nemen.

Graag opheldering hierover.

SWOV: ‘Weg met de snorfiets’
02-10-2017
Robert van der Sluiszen,
Op dit forum zijn een aantal mensen actief die al jaren ervan overtuigd zijn dat de hoge snelheid van snorscooters en speed pedelecs op het fietspad de allerbelangrijkste reden is van letsel onder fietsers. Nu heb ik helemaal niets met snorscooters, maar uit deze ongevalanalyse blijkt dat dus niet te kloppen. En ja, als een snorscooter een fietser inhaalt en het komt tot een ongeluk omdat de fietser zonder om te kijken en hand uit te steken, plots naar links gaat, wiens schuld is dat dan ? Tuurlijk, de berijder van een snorscooter (of speed pedelec) want die rijdt te hard, zegt men dan. Ongelukken op het fietspad zijn vaak het gevolg dat niet goed wordt opgelet. Natuurlijk, een hogere snelheid vergroot de kans op een ongeluk en ook de kans op ernstig letsel. Maar ga nu niet lopen beweren dat snelheid(sverschil) met afstand de hoofdoorzaak is van ongevallen. Zie SWOV onderzoek.
Snorfietsongevallen op het fietspad: Hoe ontstaan ze en hoe zijn ze te voorkomen?
02-10-2017
Lieve Lodewyckx,

 

Ik was onlangs in Kopenhagen en zag daar dat de fietspaden veel breder zijn dan hier. Ook wordt er in het woon-werkverkeer vaak een helm gedragen. Ik schat circa 25 tot 35% van de fietsers. 

Ik ben inmiddels 70 geworden en voel me onzekerder op de fiets. Misschien zouden er fietsen moeten komen met 3 wielen voor ouderen. Die kunnen minder snel omvallen. Ook zou het gebruik van de helm aangemoedigd moeten worden. 

 

Een op de tien fietsers heeft problemen met drukte op het fietspad
02-10-2017
Michael Plas,

Als automobilist doe je tegenwoordig ook overdag je licht aan voor goede herkenbaarheid en zichtbaarheid, een wielrenner of speed pedales op de weg zou wat haalbare snelheid dan wel op de weg passen, maar de herkenbaarheid(van snelheid) en zichtbaarheid voor andere weggebruikers is zeer onder de maat en een gevaar voor allen.

Ook voorspelbaarheid van weggedrag, wordt ik misschien links of rechts ingehaald door wielrenner/fietspedalec, want het blijven fietsers die regels zelden respecteren, maken dat rotondes zeer onoverzichtelijk wrden als er langzamen snelle fietsers op fietspad rijden en fietspedalecs op de rijbaan, dit maakt afslaan op rotonde erg onoverzichtelijk/gevaarlijk

ik vraag mij af of de balans van verkeersveiligheid, wegcapaciteit, milieu en parkeerproblematiek van deze voertuigcategorie wel zo positief is als ook alle effecten en kosten op verkeersveiligheidsgebied meegenomen worden, een fietser is erg kwetsbaar, een ongeval geeft snel letsel en arbeidsverzuimkosten op.

Michael

 

Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan
02-10-2017
Martin de Vries, Dynniq Nederland B.V.

@Koperberg: in het systeem zijn een aantal maatregelen opgenomen, waardoor de kans dat een app in de auto 'misbruik' maakt van het systeem erg klein is. Overigens, mocht de auto dat doen, dan heeft hij alleen zichzelf ermee. Doordat de fietsrichting groen krijgt, kan het zijn dat de auto daardoor langer moet wachten.

Indien de fietser zich alsnog verwijderd van de voorkeursrichting, zal de groenverlenging worden ingetrokken. De app biedt mogelijkheden om op andere manieren de 'afslagrichting' van de fietser te weten te komen. De mogelijkheden om dat in de praktijk toe te passen worden onderzocht.

Gemeente Tilburg en Dynniq lanceren fietsers-app voor langer groen licht
02-10-2017
Martin de Vries, Dynniq Nederland B.V.

@Roland: indien er meerdere fietsen zich op de route bevinden worden ze allemaal gedetecteerd, onafhankelijk van hun snelheid. In de toekomstige iVRI's (deze worden vanaf eind 2017 in Nederland geïntroduceerd) is het mogelijk om aan de regelapplicatie de 'aankomsttijd' van de fietser op de stopstreep door te geven. We gaan op dit moment uit van een gemiddelde snelheid van ca. 18 km/h. Snelle fietsers kunnen dus voordat het groen wordt op de stopstreep arriveren.

Als er twee of meer fietsers bij de stopstreep worden gezien, gaat de regelapplicatie proberen de andere richtingen af te breken en z.s.m. groen te geven.

Netto effect is dat CrossCycle niet altijd, maar wel veel meer groen geeft dan indien je bij de stropstreep pas op de knop drukt.

Gemeente Tilburg en Dynniq lanceren fietsers-app voor langer groen licht
02-10-2017
W.T. de Vries, Geen

Is het aloude gezegde" Wat de boer niet kent dat lust hij niet" niet evenzeer van toepassing?

Fietspromotie is zelden op MBO-ers gericht
02-10-2017
A. Koperberg, Gemeente Alphen aan den Rijn

Ben benieuwd hoe dit systeem omgaat met richtingen. Als je op een verkeerslicht af fietst, maar nog voor het verkeerslicht rechtsaf gaat (fietspad vervolgt naar rechts), dan hoeft het verkeerslicht voor rechtdoor niet op groen te springen.

Ben ook benieuwd of automobilisten hier ook "misbruik" van kunnen maken; als zij de app ook installeren.

 

Gemeente Tilburg en Dynniq lanceren fietsers-app voor langer groen licht
25-09-2017
Roland Haffmans, -

We hebben in een aantal woonwijken al een nijpend tekort aan fietsparkeerplekken" Van een overheid met een geloofwaardig fietsbeleid zou je dan verwachten dat deze de aanbieders van deelfietsen inzetten om dit tekort aan fietsparkeerplekken minder nijpend te maken, met ook voordeel voor andere fietsers en als onderdeel van een beter fietsbeleid. 

De afhoudende reaktie van de (gemeentelijke) overheden toont het bekende gemis aan fietsbeleid vooral gericht op minder fietsen in de openbae ruimte. Bevorderen van het fietsen zoals met deelfietsen blijkt uit deze opstelling niet meer dan holle kreten. Pikant dat voor de deelauto wel kosten worden gemaakt met minder parkeergelden en meer openbare (parkeer)ruimte, heel onthullend!  

Den Haag: Aanbieden deelfietsen mag alleen vanuit een fietsparkeervoorziening
20-09-2017
Robert van der Sluiszen,
Etienne Bral: je geeft aan "ik heb zelfs al een speed pedelec met een groen kentekenplaatje gezien". Reactie: dat is niet zo bijzonder hoor: gewoon iemand die een proefritje aan het maken is met een speed pedelec uit de winkel. Dat noemen ze een handelskentekenplaat. Die groene kentekenplaat zal je wel steeds minder zien. Het ontmoedigingsbeleid van ons milieuministerie ten aanzien van dit milieuvriendelijke alternatief voor de auto, is uiterst succesvol. Achttien procent afname verkoop 1e helft 2017 t.o.b. 2016. Het schijnt dat ze op het ministerie de polonaise lopen
Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan
20-09-2017
Roland Haffmans, -

"Komt de fietser binnen een zekere afstand van het verkeerslicht, dan wordt zijn positie en snelheid doorgegeven aan de verkeersregelinstallatie" Is ook bekend hoe dit apparaat werkt bij nadering van meerdere fietsers met verschillende snelheden, dat komt ook wel eens voor of raakt het apparaat dan van slag?

Gemeente Tilburg en Dynniq lanceren fietsers-app voor langer groen licht
19-09-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Ik mis een paar dingen: een vermogensmeter om te kijken hoeveel vermogen de apeed-pedeleccers zelf gebruikten ( kijken naar wat de maximale mogelijkheden zijn, de software bepaalt vaak de omzettingsgraad en het gezondheidseffect) en duidelijke snelheidsplaatjes van de 2 verschillende klassen (350 w, 500 w) met spreiding of standaard deviatie. Op afbeelding 3 staat daar een wazig plaatje waar je ze regelmatig de 40 km/u ziet aantikken (neem ik aan), kan dat niet duidelijker? En wat Roland al aangaf hoe gedraagt de speed-pedeleccer zelf t.o.v.  het verkeer op de rijbaan (haalt hij of zij in als er een file is zoals motoren doen of is het go with the flow, probeert hij achter personenwagens te rijden i.p.v. vrachtwagens die helemaal niet vernoemd worden. Een andere cruciale vraag is wat de snelheid mag zijn op een fietspad als je ze toelaat: is het 25 km/u zoals de snorfiets en pedelec (EU-regel +10% dus 27,5 km/u max), die, snorfietsen en sommige pedelecs, helaas nu vaak 30 rijden,  of mag je ze meer snelheid geven? In het rapport staat dat ze gemiddeld 29 km/u (illegaal) op het fietspad rijden en dat vinden de schrijvers te snel dus ik neem aan dat het 25 wordt (als) met een Intelligent Snelheidsregulerend Systeem. Op sites waar ze speed-pedelecs bespreken staan nu gelukkig wel de maximale snelheden zoals die voor bromfietsen gelden. Maar hoe moet de illegale speed-pedeleccer zich gedragen op een fietspad. We weten dat sommige mensen enorm geïrriteerd raken door racefietsers zoals in Limburg (gebeurt trouwens ook op andere plaatsen) en dan het recht in eigen hand nemen en dat willen we niet voor dit nieuwe "lichtgroene", nieuwe vervoersmiddel. Die helm is ook een item en de herkenbaarheid van de speed-pedelec. Ik vind dat ze beter herkenbaar moeten zijn, want als fietser en automobilist kan je afgezien van dat gele plaaatje niet inschatten dat er een snelle en potentieel snelaccelererende fietser op je afkomt (vooraanzicht).  Soms zie ik een speed-pedeleccer mét en dan weer zonder helm rijden en dan denk je dat het een pedeleccer is. Ik heb zelfs al eens een speed-pedelec met een groen kentekenplaatje gezien (reed ca. 40 km/u op de rijbaan/fietsstrook). Qua leeftijd is het onderzoek niet representatief (<55 jaar),  want de oudere speed-pedeleccer met al de leeftijdsgerelateerde problemen, zoals o.a. lage reactiesnelheid en slecht inschattingsvermogen door beperkt kortetermijnsgeheugen (RAM-geheugen), worden niet onder de loep genomen. Die problemen gelden trouwens ook voor snorfietsers, bromfietsers en in zeker mate voor pedeleccers die tot op hoge leeftijd doorgaan en waar ik als fietser ook vaak mijn hart voor vasthoud. Kortom er zijn nog veel open vragen en we moeten het kritisch met open geest blijven volgen. 

Etienne Bral, actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

 

Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan
19-09-2017
Etienne Bral, Fietsersbond

Ik mis een paar dingen: een vermogensmeter om te kijken hoeveel vermogen de apeed-pedeleccers zelf gebruikten ( kijken naar wat de maximale mogelijkheden zijn, de software bepaalt vaak de omzettingsgraad en het gezondheidseffect) en duidelijke snelheidsplaatjes van de 2 verschillende klassen (350 w, 500 w) met spreiding of standaard deviatie. Op afbeelding 3 staat daar een wazig plaatje waar je ze regelmatig de 40 km/u ziet aantikken (neem ik aan), kan dat niet duidelijker? En wat Roland al aangaf hoe gedraagt de speed-pedeleccer zelf t.o.v.  het verkeer op de rijbaan (haalt hij of zij in als er een file is zoals motoren doen of is het go with the flow, probeert hij achter personenwagens te rijden i.p.v. vrachtwagens die helemaal niet vernoemd worden. Een andere cruciale vraag is wat de snelheid mag zijn op een fietspad als je ze toelaat: is het 25 km/u zoals de snorfiets en pedelec (EU-regel +10% dus 27,5 km/u max), die, snorfietsen en sommige pedelecs, helaas nu vaak 30 rijden,  of mag je ze meer snelheid geven? In het rapport staat dat ze gemiddeld 29 km/u (illegaal) op het fietspad rijden en dat vinden de schrijvers te snel dus ik neem aan dat het 25 wordt (als) met een Intelligent Snelheidsregulerend Systeem. Op sites waar ze speed-pedelecs bespreken staan nu gelukkig wel de maximale snelheden zoals die voor bromfietsen gelden. Maar hoe moet de illegale speed-pedeleccer zich gedragen op een fietspad. We weten dat sommige mensen enorm geïrriteerd raken door racefietsers zoals in Limburg (gebeurt trouwens ook op andere plaatsen) en dan het recht in eigen hand nemen en dat willen we niet voor dit nieuwe "lichtgroene", nieuwe vervoersmiddel. Die helm is ook een item en de herkenbaarheid van de speed-pedelec. Ik vind dat ze beter herkenbaar moeten zijn, want als fietser en automobilist kan je afgezien van dat gele plaaatje niet inschatten dat er een snelle en potentieel snelaccelererende fietser op je afkomt (vooraanzicht).  Soms zie ik een speed-pedeleccer mét en dan weer zonder helm rijden en dan denk je dat het een pedeleccer is. Ik heb zelfs al eens een speed-pedelec met een groen kentekenplaatje gezien (reed ca. 40 km/u op de rijbaan/fietsstrook). Qua leeftijd is het onderzoek niet representatief (<55 jaar),  want de oudere speed-pedeleccer met al de leeftijdsgerelateerde problemen, zoals o.a. lage reactiesnelheid en slecht inschattingsvermogen door beperkt kortetermijnsgeheugen (RAM-geheugen), worden niet onder de loep genomen. Die problemen gelden trouwens ook voor snorfietsers, bromfietsers en in zeker mate voor pedeleccers die tot op hoge leeftijd doorgaan en waar ik als fietser ook vaak mijn hart voor vasthoud. Kortom er zijn nog veel open vragen en we moeten het kritisch met open geest blijven volgen. 

Etienne Bral, actief lid Fietsersbondafdeling Delft e.o.

 

 

Berijder van speed-pedelec voelt zich niet veilig op de rijbaan