Kenniscentrum voor fietsbeleid

Parkeersystemen

Rapport
Godfried de Graaff - dolte stedenbouw e.a. , Gemeente Utrecht
2010 Fietsenstallen ìn Albert Heijn, in plaats van ervoor. Een rode loper die de entree van een fietsenstalling aangeeft. Of een autoparkeerplaats die is veranderd in een parkeerplaats voor een tiental fietsen. Enkele van de vele suggesties die zijn te vinden in het 'Inspiratieboek fietsparkeren', gemaakt door dolte stedenbouw in opdracht van de gemeente Utrecht.
Artikel
Dirk Ligtermoet , Fietsverkeer
2006 Eindhoven plaatste twee experimentele fietsparkeersystemen: Lock'n'Go (beveiligde klemmen; succesvol) en de Bikedispenser (auto, natransportstalling; nog geen succes).
URL 2006 Op de website van de Fietsersbond staat een compleet overzicht van de fietsparkeersystemen die voldoen aan de eisen van Fietsparkeur.
Artikel
Ron Hendriks , Fietsverkeer 27
2011 In de fietsenstalling komt langzamerhand meer elektronica die deze taak gaat overnemen. En ook buiten zien we meer elektronische systemen om de fiets veilig te stallen. Eén ding hebben de ontwikkelaars gemeen: een ongebreideld enthousiasme. De prijs vormt echter nog wel een beletsel voor een snelle opmars. En wellicht soms ook de hoge eisen die een fietser stelt aan het gebruiksgemak.
Artikel
Karin Broer , Fietsverkeer 33
2013 Stallingen worden niet alleen steeds groter, er wordt ook nieuwe techniek ingevoerd om het stallen te kunnen reguleren. In Utrecht is bijvoorbeeld een stalling in de maak met 12.500 plekken. En in Helmond draait een pilot met een geavanceerd toegangscontrolesysteem. Maar soms is eenvoud en kwaliteit ook goed genoeg. Bijvoorbeeld bij bushaltes, waarvoor nu kwaliteitsnormen zijn opgesteld.
Rapport
Annemiek Buwalda – Ecorys , Gemeente Amsterdam - Stadsdeel Centrum
2010 Op 31 december 2009 is er een test met 19 verschillende fietsrekken uitgevoerd op het Raamplein in Amsterdam. Over een periode van zes maanden is een enquête afgenomen met betrekking tot het ontwerp van diverse fietrekken. De meerderheid van de 256 respondenten geeft de voorkeur aan het fietsnietje.
Notitie 2002 Tabel met een overzicht van de eigenschappen van geautomatiseerde stallingssystemen.
Brochure 2002 Korte richtlijn met vooral aanbevelingen over typen fietsparkeervoorzieningen van de Amerikaanse Association of Pedestrian and Bicycle Professionals (apbp).