Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

13-04-2005 Het absolute aantal slachtoffers (ziekenhuisgewonden en doden) neemt de laatste jaren sterk toe op 30 km/uur wegen (inclusief woonerven). Dat is vooral te verklaren door de grote toename van het areaal van 30 km/uur wegen in het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig. Dit blijkt uit de nieuwe Veiligheidsbalans 2004 van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer.
11-04-2005 In Belgi‘ worden deze zomer proeven genomen met zogenaamde Life Saving Mirrors. Dat zijn grote spiegels die vrachtautochauffeurs in staat stellen te zien wat er naast hun gebeurt. Opzet is om dodehoekongevallen met fietsers en voetgangers te voorkomen.
08-04-2005 De Provincie Zeeland wil een netwerk van zogenaamde wisselpunten opzetten. Fietsers die met de auto of het ov van huis zijn gegegaan, kunnen daar opstappen op de fiets, danwel met het ov naar het volgende wisselpunt rijden. Bij die wisselpunten moet gelegenheid zijn om wat te eten en te drinken. De wisselpunten moeten worden opgenomen in het systeem van knooppuntbewegwijzering, zoals dat al rond het Veerse Meer bestaat. Dit staat in de nieuwe fietsbeleidsplannen van de provincie.
07-04-2005 De meeste bezoekers van het centrum van Leiden komen op de fiets: 28 procent. 22 Procent komt met de auto, 23 procent lopend en 24 procent met het openbaar vervoer. Dit blijkt uit een koopstroomonderzoek van studenten van de Haagse Hogeschool.
04-04-2005 In de regio IJsselland is een pilot gestart om te bezien wat het snelheidsremmende effect is van extra politiecontroles in 30 km-gebieden en rond scholen. Vooralsnog worden zogenaamde klachtenlocaties aangepakt.
30-03-2005 Door in de komende maanden tienduizend tweedehands fietsen te voorzien van een chip met informatie over de eigenaar, wil Amsterdam fietsendiefstal tegengaan.
29-03-2005 Zoetermeer gaat vanaf 1 juni een stallingsverbod voor fietsen in het centrum instellen. Eerder gebeurde dat al in Helmond. Groningen overwoog een dergelijk verbod voor het centrum in te stellen, mag zag daar onlangs toch maar vanaf.
23-03-2005 Wie bij het begrip fietssnelweg koppelt aan overkapte fietspaden en futuristische ligfietsen, is in Breda aan het verkeerde adres. Wat het wel is? Een functionele en snelle fietsverbinding tussen Etten-Leur en het hart van Breda. Met slechts een enkel verkeerslicht, strak asfalt, en voorrang voor de fiets.
22-03-2005 Het Fietsberaad adviseert alle wegbeheerders fietsers op rotondes binnen de bebouwde kom voorrang te geven. Het recente rapport van de SWOV hierover is voor het Fietsberaad geen aanleiding dit standpunt te wijzigen.
18-03-2005 Het Belgische Langzaam Verkeer organiseert in mei voor de vijfde maal de Schoolspaaractie 'Veilig en milieuvriendelijk naar school'. Op een speelse manier worden leerlingen en ouders van Belgische basisscholen aangezet om vaker te kiezen voor milieuvriendelijke vervoerwijzen.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »