Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

17-03-2005 LeasePlan Mobility Mixx heeft de OV-fiets aan het assortiment toegevoegd. De Mobility Card-houder had al keuze tussen trein taxi, privé-, lease-, pool- of huurauto of een combinatie hiervan.
11-03-2005 De Engelse overheid heeft een ambitieus stimuleringsplan opgezet om meer Engelsen op de fiets te krijgen. Een aantal ministeries heeft zich verenigd in een organisatie met de naam 'Cycling England'. Behalve het ministerie van transport, nemen ook die van gezondheid, onderwijs, milieu en sport deel aan het project.
09-03-2005 Biesieklette is een begrip in Den Haag en omliggende gemeenten. De organisatie beheert 30 publieksstallingen, en daarnaast nog eens 30 stallingen bij scholen. Maar men kan bijvoorbeeld ook mobiele stallingen voor evenementen leveren. Een vernieuwde website geeft inzicht in de uitgebreide activiteiten van deze stichting. Zie website: Biesieklette
09-03-2005 Een nieuwe CROW-publicatie biedt verkeerskundigen en stedenbouwer een steuntje in de rug bij de herinrichting van straten en wijken.
07-03-2005 Speciale fietsoversteekeilanden werken beter dan verkeerslichten. Dat vindt de Apeldoornse verkeerswethouder Rob Metz. Dat, en de aanleg van vrijliggende fietspaden, het instellen van eenrichtingverkeer en 30 km/h-zones hebben de afgelopen tien jaar geleid tot een daling van het aantal fietsongevallen met twintig procent. Zie bron: Website gemeente Apeldoorn
03-03-2005 Floating car data, verkeerslichtenbeïnvloeding, gps. In de autowereld zijn dat inmiddels ingeburgerde begrippen. De fiets heeft tot nu toe nauwelijks meegeprofiteerd van die elektronische ontwikkelingen. Toch zijn er mogelijkheden, zo blijkt uit een studie van bureau Diepens en Okkema.
01-03-2005 Een aantal organisaties in Brabant heeft een website in het leven geroepen waarop alle recreatieve fietsroutes in deze provincie te vinden zijn. 'Routebureau Brabant' is een initiatief van het Brabants Bureau voor Toerisme, Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), Sociaal Economische Samenwerking (SES) West-Brabant, de gemeenten in de Meierij en in Midden-Brabant. Behalve fietsroutes, vermeldt de website ook wandel-, ruiter-, skate-, auto- en vaarroutes.
28-02-2005 Een CROW-werkgroep is vorig jaar van start gegaan om de herziening van Tekenen voor de fiets: ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke infastructuur te begeleiden. Opzet is om dit jaar de nieuwe Ontwerpwijzer gereed te hebben.
24-02-2005 CROW heeft een brochure uitgebracht onder de titel 'De goede 30 km/h-wijk maak je samen! Het proces om tot een goede 30 km/h-wijk te komen blijkt in de praktijk vaak complexer dan van tevoren is ingeschat. In de brochure zijn daarom de leerpunten uit verschillende evaluatiestudies vertaald naar een stappenplan en concrete aanbevelingen.
23-02-2005 Naast de bekende Ontwerpwijzer 'Tekenen voor de fiets' werd begin jaren negentig ook een 'Beleidswijzer' gemaakt (CROW-publikatie 59). Op dit ogenblik wordt gewerkt aan een gehele nieuwe versie van deze uitgave.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »