Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

09-11-2005 In de herziene 2e editie van de ANWB Topografische Atlas Nederland is 85% van de kaarten t.o.v. de 1e druk herzien.
07-11-2005 Zorg ervoor dat de hoofdfietsroutes zo zijn ingericht dat fietsers er een vast te stellen gemiddelde snelheid kunnen behalen en pas daartoe de verkeerslichten bij kruispunten aan. Dit valt te lezen in het initiatiefvoorstel 'Minder wachten, beter fietsen' dat is gemaakt door GroenLinks en mede is ingediend door een aantal andere fracties in de Utrecht.
04-11-2005 Gevaarlijk of hinderlijk geparkeerde fietsen kunnen op grond van artikel 5 van de Wegenverkeerswet worden verwijderd. Praktisch en juridisch zitten daar echter de nodige haken en ogen aan. Het Fietsberaad heeft daarom besloten in 2006 een stappenplan te maken hoe om te gaan met het probleem van fout gestalde fietsen en de plaats van opruimacties daarin.
02-11-2005 Of de titel 'Tekenen voor de fiets' ongewijzigd zal blijven is nog niet bekend. Wel is duidelijk wat er inhoudelijk wijzigt in de begin volgend jaar te verschijnen nieuwe Ontwerpwijzer voor fietsvriendelijke infrastructuur.
31-10-2005 Velo Mondial heeft volgend jaar van 5 tot 10 maart plaats in Cape Town, Zuid-Afrika. Fietsen en gezondheid staat hoog op de agenda. De Nederlandse inbreng is beperkt.
26-10-2005 Haarlem gaat het fietsen serieus aanpakken. In het Haarlems Verkeer- en Vervoerplan zijn de voortekenen al zichtbaar. De fietscoördinator speelt daarbij een belangrijke rol.
24-10-2005 Op locaties waar fietsstroken kruisen met zijstraten vinden meer fietsongevallen plaats dan wanneer er geen fietsvoorziening aanwezig is. En verhoogde fietsoversteekplaatsen bij kruispunten hebben een gunstig effect op de veiligheid. Twee bevindingen uit de nieuwste factsheet van de SWOV over oversteekvoorzieningen voor fietsers en voetgangers.
21-10-2005 Hoe krijg je als fietsambtenaar iets op de politieke agenda? Op een onlangs gehouden bijeenkomst van het Fietsberaad gaf oud-wethouder van Enschede Dick Buursink, voorzitter van het Fietsberaad, een aantal inside-tips. Hou het vooral positief, was zijn belangrijkste aanbeveling.
19-10-2005 Zeeland is begonnen met een een pilot 'fietsparkeervoorzieningen bij openbaar-vervoerhaltes'. Een half jaar worden extra fietsvoorzieningen geplaatst bij bushaltes in de gemeente Schouwen-Duiveland.
17-10-2005 In het IJ, achter station CS Amsterdam, komt volgende jaar een tweede fietsflat. De stalling moet plaats gaan bieden aan 2000 fietsen. Rond CS is behoefte aan zo'n 10000 stallingplaatsen voor de fiets. Er zijn er nu 5800, waarvan 3500 onbetaald. De nieuwe demontabele fietsflat wordt op een steiger boven het water geplaatst. De kosten bedragen twee miljoen euro. Rond 2010 moet het probleem definitief zijn opgelost, met de bouw van drie gedeeltelijk ondergrondse stallingen.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »