Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

13-07-2005 Noordned, het bedrijf dat dit voorjaar het recht verwierf het regionale treinvervoer in Friesland en Groningen te verzorgen, plaatst op eigen kosten bij twee stations fietskluizen om het natransport van haar reizigers te vergemakkelijken. Als er voldoende gebruik van wordt gemaakt, zal Noordned ook OV-fietskluizen plaatsen in Delfzijl, Franeker en Harlingen. Zie bron: Binnenlands Bestuur
12-07-2005 Minister Karla Peijs van Verkeer en Waterstaat roept gemeenten die meedoen aan het programma 'Ruimte voor de Fiets' op om zo snel mogelijk hun plannen om de stationsstallingen aan te passen en uit te breiden bij ProRail in te dienen.
11-07-2005 De Fietsbalans uit 2001 toonde al aan dat het de fietser in Venlo aan nogal wat ontbreekt. Veel omrijden, onveiligheid, tegelfietspaden, lange wachttijden bij verkeerslichten en weinig aantrekkelijke fietsroutes. Een nieuw Fietsplan moet voor een ommekeer zorgen. Opwaardering van het fietsnetwerk, opgehangen aan een 'ruggengraat', is het vertrekpunt.
08-07-2005 In het najaar kunnen Amsterdamse fietsers hun fiets veilig ondergronds parkeren bij Het Ponthuis in Amsterdam-Noord. Het gaat om de de Velominck, een nieuw onbemand systeem dat fietsen automatisch inneemt, opbergt en teruggeeft als de fietser zich weer aan de deur meldt. De eerste paal voor het project is inmiddels geslagen.
07-07-2005 In sommige Nederlandse steden zijn de bakfiets en de fiets met aanhanger al langer bezig aan een revival. Bekendste voorbeeld is wellicht Houten, waar niemand meer opkijkt van een fiets met aanhanger voor de kinderen, of de boodschappen. Toch gaat het niet om een typisch Nederlands fenomeen.
04-07-2005 'Witte' scholen die over grotere afstanden bezocht gaan worden, hebben negatieve gevolgen voor de verkeersveiligheid. Bij middelbare scholen gaat het vooral om fietsers en bij basisscholen om kinderen en hun ouders in auto's en op fietsen. Dit stelt de SWOV in het zojuist verschenen rapport 'De invloed van sociale en culturele factoren op mobiliteit en verkeersveiligheid.'
01-07-2005 Steeds meer gemeenten en regio's zijn bezig het begrip 'Bereikbaarheid' in concrete criteria te vatten. De auto staat daarbij veelal centraal. In het Gemeentelijk Verkeers- en Vervoerplan van de gemeente Utrecht is geprobeerd ook voor de fietser concrete bereikbaarheidcriteria op te stellen.
30-06-2005 ProRail laat onderzoeken of grotere kluizen voor automatische verhuur van OV-fietsen rendabel zijn te exploiteren.
27-06-2005 De Belgische VAB en de Belgische Fietsersbond zijn een uitgebreide campagne begonnen om meer mensen op de fiets naar het strand te krijgen. Park & Bike parkings spelen een belangrijke rol in het concept.
24-06-2005 Ongeveer eenderde van het totaal aantal verplaatsingen in de spits in Haaglanden gaat nu al per fiets. In de Regionale Nota Mobiliteit Haaglanden stelt de regio zich tot doel dit aandeel minimaal te handhaven, en zo mogelijk te verhogen. Onder meer door een aantal knelpunten versneld aan te pakken.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »