Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2005

27-05-2005 In de zojuist verschenen Publikatie nummer 6 van het Fietsberaad - in coproductie met CROW - uitgebreid aandacht voor fietsstraten. Het gaat om een bewerking en aanvulling van het in 2003 voor het Fietsberaad gemaakt rapport door Goudappel Coffeng.
25-05-2005 Utrecht telt tot nu toe 25 fietstrommels. Ondanks de vrij hoge tarieven, overtreft de vraag naar dergelijke fietsparkeervoorzieningen nog steeds het aanbod. Procedurekwesties zouden een snelle uitbreiding van het aantal fietstrommels in de weg staan.
25-05-2005 In de zojuist verschenen Publikatie nummer 6 van het Fietsberaad - in coproductie met CROW - uitgebreid aandacht voor fietsstraten. Het gaat om een bewerking en aanvulling van het in 2003 voor het Fietsberaad gemaakt rapport door Goudappel Coffeng. De informatie is geactualiseerd met latere ervaringen en recent fotomateriaal. Van vier typen fietsstraten worden voorbeelden getoond. De publikatie is gratis te bestellen door hier te klikken en te downloaden op deze site (zie Rapporten).
24-05-2005 De fiets met elektrische ondersteuning werd al 'oogluikend' aangemerkt als fiets, en niet als bromfiets. Binnenkort wordt ook het RVV hierop aangepast.
19-05-2005 Het Fietsberaad speelt een nuttige rol als het gaat om verspreiding van kennis op gebied van fietsbeleid. Het Fietsberaad moet dan ook vooral doorgaan met haar activiteiten. Dit blijkt uit een evaluatie in opdracht van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.
16-05-2005 De gemeente Tilburg gaat experimenteren met een fietstransferium. Aan de rand van stad komt een overstappunt om de verkeers- en parkeeroverlast in het stadscentrum te verminderen.
13-05-2005 Er moet zo'n 40 miljoen euro op tafel komen om het fietsnetwerk in Eindhoven te completeren. Het geld is nodig om ontbrekende schakels in het netwerk aan te leggen, en bestaande fietsverbindingen te verbeteren. Dit staat in de concept Fietsnota 2005 van de gemeente.
12-05-2005 Het aanpakken van fietsdiefstal op station Voorschoten was één van de succesvolle toepassingen van het zogenaamde IVAB-model. De afkorting staat voor Integrale VerkeersveiligheidsAanpak Betrokkenen. Het model brengt veiligheidsproblemen in kaart en leidt de communicatie tussen de verantwoordelijke instanties in goede banen.
09-05-2005 Om de identificatie en opsporing van fietsen verbeteren werkt de RAI-afdeling Fietsen in samenwerking met de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit aan een RAI-standaard voor fietsframenummers.
05-05-2005 Tilburg heeft afgelopen week de eerste stap gezet om te komen tot een nieuw Fietsplan. Het plan beschrijft de richting die de gemeente kiest om het huidige niveau van fietsgebruik te handhaven, zodat er ook in 2015 nog sprake is van een fietsaandeel van ongeveer 34% op korte ritten (tot 7,5 kilometer).
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 »