Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2006

28-05-2006 De bereikbaarheid van ziekenhuizen staat onder druk. Ziekenhuizen trekken altijd al grote vervoersstromen aan. Maar de laatste jaren vindt ook nog schaalvergroting en concentratie van voorzieningen plaats. De provincie Gelderland ontwikkelde een speciale website om de problemen te tackelen.
26-05-2006 De Europese Unie heeft 100 miljoen euro uitgegeven voor de aanleg en verbetering van Nederlandse fietspaden. Dat becijfert het fiets- en wandelblad FietsActief in haar mei-nummer.
24-05-2006 Sinds kort is het in Belgi‘ toegestaan knipperende verlichting op fietsen te voeren. Fietsers mogen ook kiezen of ze het licht op de fiets, op het lichaam of aan de kledij bevestigen.
23-05-2006 Bereikbaarheid binnen de regio, daar zet het College van Bestuur van de Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN) op in de komende jaren. Een van de consequenties is dat men zich niet meer op de fiets zal richten.
22-05-2006 Regio Twente heeft een studie gedaan naar een hoogwaardig fietsnetwerk in Twente. Ook zijn in deze studie de kansen voor een fietssnelweg door Twente onderzocht. In totaal denkt de regio 45 miljoen nodig te hebben om het netwerk te completeren.
18-05-2006 Het aantal afgelegde fietskilometers is de afgelopen jaren tamelijk stabiel geweest (circa 13 miljard km). Vorige jaar werd echter 5 procent meer gefietst dan het jaar ervoor.
16-05-2006 In 2005 vielen 43 doden op wegen met een snelheidslimiet kleiner of gelijk aan 30 km/uur. Het aantal verkeersdoden in gemeentelijke 30 km-gebieden (inclusief woonerven) in 2005 bedroeg 36. De uitbreiding van het areaal aan 30 km-gebieden is de belangrijkste verklaring voor de stijging van het aantal doden en ziekenhuisgewonden. In absolute aantallen stijgt het aantal doden weliswaar, maar relatief gezien daalt het aantal.
15-05-2006 Samen met de Zeeuwse VVV's, het Bureau voor Toerisme Zeeland, de Zeeuwse gemeenten en waterschappen en de provincie Zeeland heeft het Zeeuws Coördinatiepunt Fiets een fietsknooppuntensysteem uitgewerkt voor heel Zeeland.
12-05-2006 Om de leefbaarheid niet te veel aan te tasten en om het fietsen te stimuleren, kunnen in de centra beperkingen gelden voor het aantal parkeerplaatsen en de gratis beschikbaarheid daarvan. Dit valt te lezen in het nieuwe Provinciaal Verkeer- en Vervoersplan van Noord-Brabant.
11-05-2006 De verzekeringsplicht voor elektrische fietsen wordt afgeschaft. Vanaf 1 januari 2007 is de 'elobike' niet langer een motorvoertuig.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »