Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2006

24-02-2006 Het is vervelend voor reizigers als hun fiets onnodig verwijderd wordt. Verkeerd geplaatste fietsen rondom stations geven echter ook problemen voor reizigers met bijvoorbeeld bereikbaarheid en overzichtelijkheid. Wel moeten gemeenten in hun verwijderingsbeleid rekening houden met de beschikbare capaciteit. Dit stelt minister Peijs van V&W in antwoord op Kamervragen.
22-02-2006 De gemeente Rotterdam betaalt de schade aan twee fietsers, van wie de fietsen waren weggeknipt door de gemeente. Dit blijkt uit het vonnis van de Rotterdamse Rechtbank, zo meldt de Fietsersbond.
20-02-2006 In 2005 zijn er in totaal meer dan 120.000 fietsen gestald in de gratis fietsenstallingen in het centrum van Zwolle. Bij de best bezochte stalling nam het bezoek met 130% toe.
17-02-2006 Een anti-diefstalproject van de Regiopolitie Groningen krijgt landelijke navolging. In de regio's Amsterdam-Amstelland, Friesland, Utrecht, Gelderland-Zuid en Zaanstreek en Waterland gaat men op specifieke kenmerken van fietsen letten, die erop kunnen wijzen dat de fiets gestolen is.
15-02-2006 Het eerste fietsknooppunt van het fietsroutenetwerk Veluwe is deze week officieel in gebruik genomen. Voor de hele Veluwe, de IJsselvallei en een deel van de Gelderse Vallei zijn recreatieve fietsroutes op de kaart gezet en aan elkaar gekoppeld.
15-02-2006 De stadsregio Rotterdam investeert in 2006 en 2007 ongeveer 750.000 euro in fietsvoorzieningen bij knooppunten van openbaar vervoer, zo meldt OV-fiets. Het grootste deel daarvan is bestemd voor elf nieuwe huurlocaties van OV-fiets.
13-02-2006 Rotterdam gaat de aanpak van fietswrakken intensiveren. De gegevens van verwijderde fietsen worden inclusief een foto in een database opgeslagen. Die is op internet te bekijken.
10-02-2006 De Fietsersbond deed in samenwerking met de provincie Utrecht onderzoek naar de fietspaden in de provincie. Uitgerust met een high-tech meetfiets voorzien van computer, gps en videocamera keurde de Fietsersbond 400 kilometer fietspad langs provinciale wegen en in de tussenliggende gemeenten.
09-02-2006 De RAI heeft een standaard ontwikkeld voor de framenummering van fietsen. Aanleiding vormden klachten van verzekeraars, politie en Fietsersbond dat het ontbreken van een eenduidig nummer het opsporen van gestolen fietsen bemoeilijkt.
08-02-2006 Kwaliteitsmanagement als instrument om het fietsbeleid handen en voeten te geven. In drie Duitse steden is er de afgelopen jaren ervaring mee opgedaan. De eerste resultaten zijn hoopgevend. Hoewel het vaak nog ontbreekt aan de nodige middelen en mankracht.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »