Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2006

06-02-2006 Vanaf 2007 gaan alle rijkssubsidies voor ontwikkeling van het landelijk gebied, waaronder ook de regeling voor de landelijke fietsroutenetwerken, samen in één pot: het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). De provincies kunnen het geld naar eigen goeddunken besteden. Het Landelijke Fietsplatform is nog niet helemaal gerust op de goede afloop.
03-02-2006 Drenthe beschikt over een kwalitatief goed fietsnetwerk, zeker voor recreatief gebruik. In het nieuwe Fietsplan van de provincie wordt dan ook vooral ingezet op het opwaarderen van het utilitaire netwerk.
01-02-2006 De fietsenstalling de Serre in Apeldoorn - eerder beschreven in Fietsverkeer en de Nieuwsbrief - heeft tijdens de nacht van de architectuur Apeldoorn een eervolle vermelding gekregen. De stalling eindigde als tweede na het prestigiueze nieuwe belastingkantoor. De architectonische invalshoek staat nog eens uitgebreid toegelicht op Architectenweb.
01-02-2006 Het Vlaamse fietsbeleid krijgt een extra impuls van de regering. Er zal jaarlijks 60 miljoen euro worden geïnvesteerd in de aanleg van fietspaden, waarvan 10 miljoen euro in een Fietsfonds. En er komt een Vlaamse Fietsmanager.
31-01-2006 Fietsers in Amsterdam zijn vooral ontevreden over de mogelijkheden om de fiets te parkeren, met name bij metrostations en in het centrum van de stad. Ook over de kwaliteit en het onderhoud van de fietspaden is men maar matig tevreden. Wachttijdvoorspellers worden echter hogelijk gewaardeerd.
30-01-2006 Op basis van een literatuurstudie concludeert de SWOV dat handsfree bellen in de auto het risico op een ongeval verviervoudigt. Maar ook de fietser die met een gsm aan het oor rijdt, loopt waarschijnlijk aanzienlijke risico's.
30-01-2006 Voor 2006 heeft de provincie Zuid-Holland nog projectsubsidies beschikbaar voor de uitvoering van lokale gedragsbeïnvloedende projecten op het gebied van verkeersveiligheid. In totaal is nog circa ? 200.000 beschikbaar.
27-01-2006 Als de gemeenteraad volgende week akkoord gaat, krijgt het Stationseiland Amsterdam Centraal in september een tweede tijdelijke fietsflat. In de flat kunnen 2500 fietsen gratis worden gestald.
26-01-2006 In de periode 2006-2008 besteedt de provincie Gelderland 21,3 miljoen euro voor het aanleggen en opknappen van 35 provinciale fietspaden.
23-01-2006 De reistijdverhouding fiets/auto, de parkeerkosten en het aandeel ov in de modal split zijn de belangrijkste verklarende factoren voor het fietsgebruik in een gemeente. Daarnaast heeft de oppervlakte van het bebouwde gebied en de samenstelling van de bevolking invloed op het gebruik van de fiets.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »