Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2006

20-01-2006 De provincie Zuid-Holland onderzoekt de mogelijkheid om bij de aanleg van ongeveer twintig fietsbruggen gebruik te maken van zogenaamde composieten. De fietsbruggen zijn onderdeel van fietspaden die gelijktijdig met de bouw van de provinciale weg N 470 worden aangelegd. Deze N 470 wordt innovatief aangelegd en volgens de principes van Duurzaam Bouwen. Zuid-Holland wil deze gedragslijn ook volgen bij de aanleg van de fietspaden.
18-01-2006 Het eerste experiment met de Bikedispenser vindt plaats in Eindhoven op bedrijventerrein De Hurk. De Bikedispenser is een geautomatiseerd uitgifte- en innamesysteem voor fietsen
17-01-2006 Het ministerie van Verkeer en Waterstaat gaat samen met de goederensector camerasystemen en voorzichtspiegels stimuleren op vrachtwagens om dode hoekongevallen te verminderen. Bovendien gaan beide partijen alle weggebruikers voorlichten over de dode hoek problematiek.
16-01-2006 Er moet onderzoek komen naar de relatie ziekteverzuim, fietsgebruik en verschuiving modal split. Dat is een van de conclusies uit het rapport over vervoermanagement 'Succesvoorbeelden ter navolging', dat op dit ogenblik voorbereid wordt door ECORYS-AVM voor het ministerie van V&W.
13-01-2006 Als een deel van de autoritten naar het centrum van Breukelen door fietsritten wordt vervangen, helpt dat om de strengere luchtkwaliteitsnormen binnen bereik te brengen. Andere maatregelen, zoals beperking van het vrachtverkeer, sorteren weliswaar meer effect, maar zijn op korte termijn niet te realiseren. Dit concludeert de gemeente in haar nieuwe Luchtkwaliteitsplan.
10-01-2006 OV-fiets heeft het aantal ritten en pashouders in 2005 zo goed als verdubbeld. Met de opening afgelopen jaar van huurlocaties in Arnhem en Zwolle is de OV-fiets nu te huur in iedere grote en middelgrote stad met een NS-station.
09-01-2006 Het kan nog even duren, maar de kogel is door de kerk. Boxtel krijgt een 550 meter lange fietsstraat. De bewoners konden via een uitgebreide inspraakprocedure hun zegje doen.
06-01-2006 De gemeenteraad van Oss heeft onlangs een nieuwe fietsnota vastgesteld. Hierin staat het beleid dat de gemeente de komende jaren jaren gaat voeren op fietsgebied. Eén van de plannen is het doortrekken van de fietsstraat vanuit het centrum naar Macharen en Megen. Tot en met 2005 is een budget beschikbaar van ? 2,2 miljoen voor de plannen, waarvan al ? 356.000 besteed is en waarvan ? 1.255.000 al een bestemming heeft (onder andere voor de Kanaalstraat, Gasstraat en fietsstraat Oss-noord.) Voor 2006 tot en met 2009 is nog eens ? 900.000,- beschikbaar voor talloze voorzieningen. Een programma daarvoor wordt komend voorjaar gemaakt.
04-01-2006 Het marktaandeel van de fiets groeit van 24 procent in de huidige situatie naar 27 van de verplaatsingen in 2015. Dat is een van de doelstellingen in de conceptnota Fiets 2006-2015 die de gemeente Amstelveen onlangs uitbracht. Een van de middelen om dat te bereiken is door het fietsnetwerk uit te dunnen.
02-01-2006 Losliggende tegels en gaten in het wegdek worden in de Deense stad Odense zoveel mogelijk digitaal opgespoord. Met een Smart worden de fietspaden elektronisch afgesnuffeld. En speciaal aangestelde gatenzoekers leggen kuilen en gaten vast met de digitale camera.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18