Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2006

30-10-2006 Alle Twentse gemeenten beloven vóór 2010 ? 0,50 per inwoner te besteden aan gedragsbeïnvloeding in het verkeer. Het ROVO wil volgend jaar met alle andere Overijsselse plaatsen zo'n overeenkomst afsluiten.
26-10-2006 Automobilisten op de N629 worden sinds kort automatisch gewaarschuwd als fietsers oversteken. Het gaat om een proef van Provincie Noord-Brabant onder het motto 'de Ínformatieve Weg'.
24-10-2006 Velsen heeft de primeur van de eerste OV-fietsbox. Het gaat om een glazen huisje met 20 OV-fietsen waar pashouders 24 uur per dag terecht kunnen. De fietsbox, een initiatief van OV-fiets, is mogelijk gemaakt door de provincies Noord-Holland en Gelderland.
23-10-2006 Inwoners van Heerlen zijn niet bijster tevreden over de fietsvoorzieningen. Met name op het punt van de fietsparkeervoorzieningen in het stadscentrum is de waardering laag. En ook op het gebied van fietsveiligheid valt nog een en ander te verbeteren.
19-10-2006 Snellere uitvoering van het Sternet, tegels vervangen door asfalt en meer aandacht voor specifieke doelgroepen. Met die plannen hoopt Tilburg de fietsdoelstellingen voor de komende jaren dichterbij te brengen. Jaarlijks trekt de gemeente daar ruim 1 miljoen euro extra voor uit.
18-10-2006 Onder de titel 'Fietshaven' groeit in en rond Antwerpen een initiatief om tegen lage kosten fietsen aan studenten en anderen uit te lenen. Werkzoekenden zorgen voor de verhuur en het onderhoud. De 'sociale economie' vormt het vertrekpunt.
16-10-2006 'Val op, daar kun je mee thuiskomen', dat is de slogan van de nieuwe publiekscampagne Fietsverlichting 2006.
15-10-2006 De gemeente Amsterdam wil dynamisch verkeersmanagement (DVM) ook inzetten voor het fietsverkeer. Bij DVM kan de weggebruiker met behulp van actuele informatie zijn gedrag aanpassen. Momenteel worden enkele ide‘en uitgewerkt.
11-10-2006 Op internet trekken routeplanners grote aantallen bezoekers en inmiddels heeft een op de tien automobilisten een navigatiesysteem in de auto. Ook verschijnen er steeds meer fietsrouteplanners op internet. Zelfs Google lijkt nu geïnteresseerd in de ontwikkeling van een fietsrouteplanner.
09-10-2006 Wildparkeerders vinden een stalling te duur, maar een gratis fietsklem slaan ze niet af. Dat leert een rondvraag in Groningen onder fietsers die hun fiets 'zomaar' ergens wegzetten.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »