Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2006

13-09-2006 Dit jaar investeert de Vlaamse minister van Mobiliteit Kathleen Van Brempt 3,8 miljoen euro in gemeentelijke fietspaden. Het is de eerste keer dat de Vlaamse overheid meebetaalt aan dergelijke fietspaden.
11-09-2006 Nederlanders worden steeds zwaarder. Het gemiddelde gewicht van volwassenen neemt toe met 0,5 kg per jaar. Als er meer fietspaden worden aangelegd en mensen vaker naar het werk fietsen, kan de stijging worden teruggedrongen.
05-09-2006 Fietsers die door de stad fietsen hebben last van ultra fijne stofdeeltjes, vooral veroorzaakt door bijzondere voertuigen zoals bouwkranen, vuilnisauto's, fileverkeer, vrachtauto's, bedrijfsbusjes en brom- en snorfietsen. De Fietsersbond gaat de problemen in kaart brengen.
04-09-2006 Van de basisschoolleerlingen die op de fiets gaan, wordt 35% begeleid. Meestal zijn dit kinderen onder de negen jaar. Dat wijst een enquête uit onder basisschoolleerlingen in Delft.
01-09-2006 De bereikbaarheid per fiets van de stranden in zowel Noord als Zuid-Holland moet worden verbeterd, concludeert de ANWB op basis van eigen onderzoek.
30-08-2006 Er valt voor gemeenten, provincies en exploitanten voor fietsstallingen wellicht wat te halen bij het nieuwe subsidieprogramma MobiliteitsManagement 2006 van SenterNovem. Projecten waarmee de bereikbaarheid wordt vergroot en een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving wordt bereikt, komen in aanmerking voor een bijdrage uit de pot van 2 miljoen euro.
28-08-2006 Leidt het bevorderen van het fietsen tot meer verkeersslachtoffers? Ook het SWOV-rapport 'Volksgezondheid en verkeersveiligheid' geeft daar geen definitief uitsluitsel over. Wel benadrukt het rapport het belang van op veiligheid gericht fietsbeleid.
24-08-2006 Het aantal gestalde fietsers rond Centraal Station Utrecht is een veelvoud van het aantal beschikbare fietsklemmen. De Fietsersbond telde op 9433 fietsen niet meer dan 3431 fietsklemmen.
22-08-2006 Van 16 t/m 22 september 2006 is er weer een nieuwe Week van de Vooruitgang, een week waarin duurzame mobiliteit wordt gestimuleerd. Dit betekent een week lang extra aandacht voor lopen, fietsen, openbaar vervoer en kritisch autogebruik.
18-08-2006 De Fietsersbond pleit voor een rijksinvestering in een landelijk netwerk van Flitsfietspaden, te beginnen in de filegevoelige gebieden.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »