Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2006

16-08-2006 Investeringen in fietsvoorzieningen die ertoe leiden dat mensen gaan fietsen, leveren per geactiveerde fietsers 1200 euro per jaar op. Dat is tenminste de conclusie van Fins onderzoek naar de baten van fietsinvesteringen
14-08-2006 Jaarlijks belanden 67.000 fietsers op een Spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis na een ongeval. Bijna een kwart van de slachtoffers loopt hoofdletsel op. De Stichting Consument en Veiligheid grijpt de cijfers aan om de discussie over de fietshelm nieuw leven in te blazen.
11-08-2006 Op 1 mei 2001 is de maatregel 'Voorrang Fietsers van Rechts' ingevoerd. Dat ging gepaard met de nodige discussie over te verwachten positieve en negatieve gevolgen van de maatregel. De evaluatie levert echter weinig tastbare resultaten op. Nog steeds geldt: wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
09-08-2006 Steeds meer regio's gaan over tot het oprichten van knooppuntnetwerken. Het Fietsplatform, dat zich vooral inzet voor Lange-afstand fietsroutes, vindt dat beide systemen bestaansrecht hebben.
07-08-2006 Het aantal fietsers dat verlichting voert, al dan niet conform de wettelijke regels, is afgelopen jaren nauwelijks toegenomen. Tweederde van de fietsers heeft in het donker zowel een voor- als achterlicht branden.
04-08-2006 Alle componenten zijn bekend: de fiets, de huurfiets en de bagagekluis. In het Bikey-concept worden ze samengebracht in een veilige fietsenstalling en een handig fietsverhuursysteem.
02-08-2006 In Oostenrijk is de hernieuwde belangstelling voor de fiets in het kader van milieu en gezondheid aanleiding om een Masterplan Fiets op te stellen. Centraal staat de vermindering van CO2, NOx, fijnstof, geluidhinder en verbetering van de gezondheid.
01-08-2006 Naast extra spiegels en camera's op vrachtautos zijn aanvullende maatregelen nodig om het aantal dodehoekongevallen terug te dringen. Te overwegen valt vrachtverkeer uit de binnenstad te weren verkeersspiegels te plaatsen. Dit stelt de SWOV in het rapport 'Problematiek rechtsafslaande vrachtauto's'.
28-07-2006 'Aandacht voor kwetsbare verkeersdeelnemers levert iets op'. Dat is de titel van een nieuwe brochure waarin Kennisplatform Verkeer en Vervoer aandacht vraagt voor de groeiende groep kwetsbare verkeersdeelnemers.
25-07-2006 In mei 2005 lanceerde de Fietsersbond het Meldpunt 'Mijn slechtste fietspad'. Fietsers werden opgeroepen melding te maken van slecht onderhouden fietspaden. Een jaar later zijn er zo'n 10.000 klachten verdeeld over meer dan 4000 knelpunten ingestuurd.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »