Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2006

13-06-2006 Amsterdam gaat een proef doen met nieuwe blackspotspiegels. Doel van de spiegels is om ongelukken met afslaand verkeer terug te dringen.
12-06-2006 De Fietsersbond heeft een digitale fietsrouteplanner ontwikkeld voor de provincie Utrecht en de Gooi- en Vechtstreek (NH).
08-06-2006 De provincie Noord-Holland, de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Castricum en PWN treffen nog deze zomer een aantal maatregelen om de bereikbaarheid van de kust te verbeteren.
08-06-2006 Uit een onderzoek van de Fietsersbond en de Unie KBO blijkt dat ouderen tot op zeer hoge leeftijd massaal blijven fietsen. Van de 75-plus respondenten fiets nog 82 %, van de 80-plus respondenten 72%.
07-06-2006 De Fietsersbond bracht vanaf 2000 met de Fietsbalans het fietsklimaat in 125 gemeenten in kaart. In een nieuwe serie onderzoeken worden gemeenten nu ook doorgelicht op de aspecten fietsparkeerbeleid, luchtkwaliteit en de gezondheidseffecten van het fietsgebruik.
06-06-2006 De vraag of gratis openbaar vervoer leidt tot verandering in het fietsgebruik is volgens minister Peijs niet eenduidig te beantwoorden. Belgische 'bewijzen' vindt ze niet echt overtuigend.
05-06-2006 Volgend jaar rond deze tijd heeft in München Velo-city 2007 plaatst. Wie een bijdrage wil leveren, kan voor 11 augustus a.s. een samenvatting van een mogelijke bijdrage inzenden.
01-06-2006 OV-Fiets wordt waarschijnlijk overgenomen door de NS. De besprekingen daarover zijn in een vergevorderd stadium. Nu is het concept nog in handen van ProRail.
31-05-2006 Het aandeel van de fiets in de Zwiterse stad Zürich ligt momenteel op 7,3 procent. In 2010 moet dit op 12% liggen. En dat voor een land zonder echte fietscultuur.
29-05-2006 Fietsers die vallen door een gebrekkige toestand van de openbare weg en daardoor schade oplopen, kunnen de gemeente daarvoor aansprakelijk stellen. In veel gevallen volgt ten onrechte een afwijzing, zo stelt de Wetenschapswinkel van de universiteit Utrecht.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »