Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2007

13-04-2007 In Enschede is een tweede gratis bewaakte fietsenstalling in het centrum geopend. De eerste gratis stalling ontvangt binnenkort de 1 miljoenste bezoeker.
13-04-2007 De exploitatie van de OV-fiets moet in handen komen van de Nederlandse Spoorwegen. Dit adviseert Jeltje van Nieuwenhoven in haar eerste advies als OV-ambassadeur. Staatsecretaris Huizinga-Heringa van Verkeer en Waterstaat neemt het advies over.
13-04-2007 Vanaf 1 juli worden in Groningen de bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad een halfjaar gratis toegankelijk. Het gaat om een experiment om het grote aantal geparkeerde fietsen op drukke plaatsen te verminderen. Groningen start de komende tijd nog een aantal experimenten om bezoekers van de binnenstad vrije doorgang te kunnen verlenen. Hiervoor trekt men 95 duizend euro uit.
13-04-2007 De vraag naar fietsparkeervoorzieningen rond stations zal ook de komende jaren toenemen. Het groeiende aantal studenten en de positieve ontwikkeling van de economie leveren hier een belangrijke bijdrage aan.
13-04-2007 De Fietsersbond gaat een fietsrouteplanner voor Friesland maken. De fietsrouteplanner zal dit najaar klaar zijn. De provincie stelt hiervoor zo'n € 95.000 beschikbaar.
13-04-2007 Een meerderheid van de Leidse bevolking heeft zich uitgesproken tegen een lightrailverbinding door de binnenstad. Belangrijk discussiepunt was de vrees dat de fietsers daardoor in de verdrukking zouden komen.
13-04-2007 De provincie Noord-Holland stelt jaarlijks geld beschikbaar aan gemeenten om fietspaden aan te leggen, maar dat geld wordt niet besteed. Op initiatief van VVD-Statenlid Ruben Vis komen er nu aanjaagteams. Die moeten ervoor zorgen dat gemeenten provinciaal geld dat voor ze klaar ligt ook gaan opvragen en besteden.
13-04-2007 In 2020 hebben fietsers en voetgangers alle ruimte op de Goudse singels. Gouda wordt een 'slow city' waar de auto te gast is. Dat is een van de maatregelen waarmee Gouda het fietsen wil bevorderen.
13-04-2007 Speciale aandacht voor allochtonen in het fietsbeleid is zeker gewenst. Maar over de meest effectieve aanpak lopen de meningen uiteen. Dat bleek tijdens themabijeenkomst van het Fietsberaad over dit thema.
13-04-2007 De ANWB wil dat provincies meer geld steken in 30-km zones, ook binnen gemeenten. En de Fietsersbond wint een proefproces waarbij de Raad van State oordeelt dat gemeenten geldgebrek niet als excuus mogen gebruiken voor het in stand houden van ondeugdelijke 30 km/h-zones.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »