Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2007

20-02-2007 De nieuwe campagne 'Fietsen Scoort' rekent voor wat fietsen oplevert in termen van het terugdringen CO2, conditieverbetering en financi‘le besparing. Werkgevers kunnen hierin een belangrijke rol spelen.
20-02-2007 De vergrijzing heeft slechts beperkte invloed op het fietsgebruik. De gemiddelde Nederlander maakt in 2025 ongeveer 3,1% minder fietsverplaatsingen dan in 2005. De bevolkingsgroei zorgt ervoor dat het aantal fietsverplaatsingen in Nederland per saldo toch met 2,6% stijgt.
19-02-2007 In het kader van het project ZOEF gaat Delft de komende tijd waarschijnlijk vijf à zes wachttijdvoorspellers installeren. De eerste werd onlangs geplaatst op de kruising van de Westlandseweg en de Reinier de Graafweg voor fietsers richting Delft centrum.
16-02-2007 Organiseer eens in de week een loterij waarbij steeds één werknemer wordt uitgeloot. Is deze die dag met de fiets naar het werk gekomen, dan wint hij of zij een prijs van 50 euro. Deze en andere tips staan in een ideeënbundel van de Duitse stad Stuttgart. Die wil zo het woon-werkfietsen stimuleren.
14-02-2007 Almelo krijgt voor 15 miljoen euro een nieuwe fietsroute. De provincie en de Europese Unie betalen het grootste deel. Het fietspad moet het buitengebied, de nieuwe wijk Waterrijk en de binnenstad met elkaar verbinden.
12-02-2007 Delft stopt met het weghalen van foutgeparkeerde fietsen uit de binnenstad. In plaats daarvan wordt het aantal stallingsplaatsen fors uitgebreid.
08-02-2007 In Scandinavi‘ zien we ze al meer: fietsbarometers die aangeven hoeveel fietsers er een bepaald punt passeren. Maar ook de Italiaanse stad Bolzano heeft er nu een.
07-02-2007 Het adviesbureau Mobycon heeft op basis van de MON-gegevens van 2005 de top 10 van fietsgemeenten in Nederland bepaald. Venray voert de lijst aan. Met dan de helft van de korte ritten wordt met de fiets gemaakt.
05-02-2007 Witte fietsen, een fietstaxi en Park+Bike moeten het fietsbeleid in Gouda een nieuwe impuls geven. Maar de groei moet toch vooral komen uit een beter fietsnetwerk en meer stallingen. Dat valt af te leiden uit het concept beleidsplan 'Gouda fietst beter door!' waarin het beleid tot 2015 wordt uitgestippeld.
01-02-2007 Met een dynamische wegmarkering hoopt men in Wenen conflicten tussen fietsers en automobilisten te voorkomen. Het gaat voorlopig om een proef, gesponsord door de fabrikant van de verlichtingselementen.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »