Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2007

17-10-2007 Om mensen aan te moedigen om in het weekend op de fiets naar het Dordtse centrum te komen, worden alle bewaakte fietsenstallingen in de binnenstad op zaterdag gratis. En in Utrecht komen extra stallingsplaatsen rond het station.
15-10-2007 ProRail gaat onderzoeken of alle fietsenstallingen bij stations nog aan de capaciteitsbehoefte voldoen. De resultaten moeten in februari 2008 op tafel liggen. Op basis van die resultaten wordt besloten of, en zo ja hoe, de capaciteit van de stationsstallingen wordt uitgebreid.
11-10-2007 In Oostenrijk hoeven auto's vanaf 1 januari 2008 geen licht meer te voeren overdag. De verplichting tot het overdag ontsteken van de koplampen werd twee jaar geleden ingevoerd. De stijging van het aantal ongevallen met motorrijders is één van de overwegingen om de maatregel nu weer af te schaffen, zo heeft de minister van Verkeer in Oostenrijk laten weten.
09-10-2007 Een communicatiecampagne in Tilburg met als doel het fietsgebruik naar school te bevorderen, heeft effect gesorteerd. Meer ouders en kinderen kiezen voor de fiets.  Een campagne in Venlo om meer mensen op de fiets naar het centrum te lokken, leverde echter weinig resultaat op.
08-10-2007 Verkeersveiligheidsorganisaties staan op de achterste benen omdat extra lange vrachtauto’s vanaf 1 november ook op het onderliggend wegennet mogen rijden. Tenminste, als de wegbeheerder daarvoor een vergunning afgeeft. CROW maakte een handleiding hoe wegbeheerders met dergelijke aanvragen om kunnen gaan. Binnen de bebouwde kom is de zogenaamde LZV volgens CROW op de meeste wegen taboe.
04-10-2007 Wanneer een werkgever een fietsvergoeding toekent, stijgt het aantal fietsers met meer dan 50%. Dat is de uitkomst van een Belgisch onderzoek waarbij gegevens werden verzameld van een kwart van de beroepsbevolking.
01-10-2007 Het stedelijk fietsnetwerk zal worden voltooid, verkeerslichten worden beter op fietsers afgesteld en er komen meer fietsenstallingen. En de recreatieve fietsers krijgen knooppuntbewegwijzering. Dat staat in het ‘Actieplan Rotterdam Fietst’ waarin het college de plannen voor de komende jaren ontvouwt.
27-09-2007 NS, ProRail en de Stichting OV-fiets hebben hun conflict over de toekomst van OV-fiets bijgelegd.
24-09-2007 Om het fietsklimaat in Breda te verbeteren komt er een programma infrastructuur en een programma stimuleringsmaatregelen. Dit moet mensen die nu al fietsen belonen en aan het fietsen houden. Tevens moet het programma de mensen die nog niet fietsen verleiden om vaker de fiets te pakken.
24-09-2007 De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) biedt haar eerstejaarsstudenten dit studiejaar voor een bescheiden bedrag van € 140 een speciale fonkelnieuwe fiets aan. De TU/e-studentenfiets wordt aangeboden in de kleur wit, is voorzien van het universiteitslogo en heeft een winkelwaarde van circa € 600. Voorwaarde is wel dat de eerstejaars niet thuis blijven wonen maar zich als student in Eindhoven vestigen.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »