Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2007

21-09-2007 Een fiets is uit zichzelf al behoorlijk stabiel. Maar wetenschappers wisten tot nu toe eigenlijk niet waarom dat het geval is. Aan de universiteit Delft is het tot de bodem uitgezocht om een model te kunnen ontwikkelen die de rijeigenschappen van een fiets in kaart brengt. Fietsfabrikanten kunnen het model gebruiken om betere fietsen te ontwikkelen voor ouderen en gehandicapten.
19-09-2007 Dordrecht wil krachtig gaan inzetten op verkeerseducatie voor jongeren. Daarbij richt het vizier zich zowel op de basisschoolleerlingen als op leerlingen van het voorgezet onderwijs. Daarnaast staat het voorkomen van fietsdiefstal hoog op de gemeentelijke agenda.
17-09-2007 Veilig Verkeer Nederland, de ANWB en de Fietsersbond vinden dat extra lange vrachtauto's niet op het onderliggend wegennet thuishoren. Langere en zwaardere vrachtauto's (LZV's) leveren op regionale en lokale wegen onnodig gevaar op voor kwetsbare verkeersdeelnemers. De ervaringsfase met deze LZV's, met een lengte tot ruim 25 meter, die de minister van Verkeer en Waterstaat op 1 november 2007 in wil laten gaan, moet dan ook beperkt blijven tot de auto(snel)wegen.
14-09-2007 Regelmatig valt te beluisteren dat gemeenten niet optimaal gebruikmaken van provinciale fietssubsidies. Hebben gemeenten niet tijdig hun plannen klaar of zijn het de gecompliceerde procedures? Een rol speelt in ieder geval dat provincies een vinger in de pap willen houden bij de besteding van de subsidies.
12-09-2007 ProRail spant een kort geding aan tegen OV-fiets als de Stichting het convenant van OV-ambassadeur Jeltje van Nieuwenhoven om OV-fiets over te dragen aan de NS niet tekent. Prorail heeft dit laten weten aan het bestuur van OV-fiets. ProRail zal afzien van een kort geding indien de Stichting uiterlijk 12 september 2007 verklaart het Convenant uiterlijk 30 september 2007 te zullen ondertekenen en mee te zullen werken aan de overdracht.
10-09-2007 Terwijl het aantal provincies met een fietsrouteplanner volgens het model ‘Fietsersbond’ snel toeneemt - onlangs ging de planner voor Zuidoost-Brabant de lucht in - volgt het Amsterdamse bedrijf Routecraft een geheel eigen route. Het bedrijf ontwikkelde zelfstandig een fietsrouteplanner voor Amsterdam, die inmiddels een aantal jaren draait. Onlangs werd een nieuwe versie in gebruik genomen, met enige Web 2.0 trekjes. En voor scholen is een speciale versie van de planner beschikbaar.
07-09-2007 Utrecht heeft een start gemaakt met een project waarbij fjjn stof metingen bij fietsers worden gecombineerd met video-opnamen. Daarbij wordt de fietser gefilmd terwijl tegelijkertijd het fijn stof gemeten wordt dat de fietser inademt.
05-09-2007 Om het fietsgebruik te stimuleren, starten in 2008 verschillende campagnes in de provincie Utrecht. De campagnes richten zich op het woon- en winkelverkeer. Ook wordt fietsen naar het werk gestimuleerd. De campagnes zijn onderdeel van het Provinciaal Programma Luchtkwaliteit.
03-09-2007 Het oplossend vermogen van de fiets is, zeker in verhouding tot de daarvoor benodigde investeringen, groot. Met name in het stedelijke gebied en op specifieke corridors kan dit een forse bijdrage leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid, aldus bureau Twijstra Gudde.
31-08-2007 In 1996 startte in Tilburg een project om buitenlandse vrouwen op de fiets te helpen. Inmiddels is het een project van landelijke omvang, gedragen door de stichting Landelijk Steunpunt Fiets (LSF). En bekende namen als wielrenster Leontien van Moorsel en minister Ella Vogelaar laten blijken achter het project te staan.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »