Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2007

27-06-2007 Eerder kwamen er al berichten uit Noord-Holland dat de subsidies voor fietsvoorzieningen door gemeenten onvoldoende worden benut. Ook uit Friesland komen nu geluiden dat gemeenten de provinciale subsidiepot niet altijd weten te vinden.
25-06-2007 De vraag of het fietsenschuurtje terugkomt in het Bouwbesluit blijft nog even onbeantwoord. De minister voor Wonen, Wijken en Integratie Ella Vogelaar wil eerst de resultaten van een landelijke evaluatie afwachten, alvorens eventueel het bouwbesluit aan te passen.
22-06-2007 Onder het motto ‘Meedoen, meer werk, minder regels’ heeft het vorige kabinet een aantal regels gewijzigd in de bedrijfsfietsenregeling. Zo is de regeling voor accessoires en onderhoud gewijzigd.
20-06-2007 Het meldpunt ‘Mijn slechtste Fietspad’ van de Fietsersbond bestaat twee jaar. In deze periode kwamen er 15.000 meldingen over 5000 locaties binnen. De Fietsersbond stuurt alle klachten door naar de verantwoordelijke wegbeheerder. Zo zijn er inmiddels 1000 klachten opgelost. En samen met de ANWB is een brandbrief gestuurd naar de wegbeheerders.
20-06-2007 Amsterdam gaat meer fietsroutes aanleggen, meer fietsenstallingen realiseren en blijft fietsendiefstal tegengaan. Dit zijn enkele maatregelen uit het Meerjarenbeleidsplan Fiets 2007-2010, waarmee het college van B&W onlangs heeft ingestemd.
15-06-2007 Het Kabinet wil fietsendiefstal aanpakken. Doelstelling is om het aantal gestolen fietsen in 2010 met 100.000 terug te dringen. Dat staat in de Beleidsprogramma 2007-2011.
15-06-2007 Connexxion blijft de Hogesnelheidsveerdienst Velsen-Amsterdam verzorgen. Het bedrijf wist via de rechter af te dwingen dat de aanbieding van Veolia door de provincie terzijde moest worden gelegd. Voordeel voor de fietser is dat er nu ook speciale fietsboten komen.
13-06-2007 Het aantal éénzijdige fietsongevallen is aanzienlijk groter dan tot nu toe werd aangenomen. En het aantal ongevallen met paaltjes neemt toe. Gemeentelijke wegbeheerders hebben daar echter weinig zicht op.
11-06-2007 De scheiding van auto en fiets/ov is een van de pijlers onder het toekomstige verkeersbeleid van 's-Hertogenbosch. Het autoverkeer wordt gebundeld op een aantal doorstromingsassen. De fietsers kan gebruik maken van sterroutes.
08-06-2007 Ook op een aantal stations in Zeeland komen steeds meer geautomatiseerde fietsenstallingen. Binnenkort krijgt ook het station van Middelburg er een. Maar niet iedereen staat te juichen.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »