Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2008

29-12-2008 Het aantal zware verkeersongevallen met trams en fietsers is de laatste jaren in Utrecht sterk teruggelopen. In Amsterdam en Rotterdam gebeurden juist meer ongevallen. Onoplettendheid is een belangrijke oorzaak.
24-12-2008 Op de 46 belangrijkste fietsroutes in Groningen rijden dagelijks zo’n 216.000 fietsers. Dat is een stijging van negen procent ten opzichte van 2007.
22-12-2008 Er moeten meer fietsenstallingen komen bij basisscholen in de gemeente Woensdrecht. Dat vindt het CDA in de gemeente, die stelt dat het fietsgebruik sterk wordt beperkt door het tekort aan stallingen. Maar ook in andere gemeenten krijgen schoolstallingen meer aandacht. In Eindhoven bijvoorbeeld moet er hoognodig wat gebeuren rond scholen, aldus de plaatselijke afdeling van de Fietsersbond. En in Den Haag wil men het succesvolle Biesieklette concept uitbreiden naar basisscholen.
19-12-2008 De Tweede Kamer heeft besloten 10 miljoen uit te trekken voor de fietsnota van CDA kamerlid Atsma, waarin diverse suggesties staan voor stimulering van het fietsgebruik.
18-12-2008 Gedeputeerde Staten van Noord Holland hebben besloten hoe de beschikbare 12,5 miljoen euro uit de Impuls Fiets voor 2008 en 2009 verdeeld worden over de provincie. Er gaat geld naar fietsvoorzieningen bij NS-stations, het oplossen van knelpunten in het fietspadennetwerk en naar een Noord-Hollandse fietsrouteplanner.
17-12-2008 Werkzaam in de sector landbouw? Goede kans dat u met de fiets naar het werk gaat. Dat in tegenstelling tot werknemers van openbare nutsbedrijven, die minder vaak de fiets pakken. Deze en andere opmerkelijke conclusies volgen uit een onderzoek van de TU-Delft.
15-12-2008 De fiets is in Amsterdam het meest gebruikte vervoersmiddel. In de periode 2005-2007 pakten Amsterdammers gemiddeld 0,87 keer per dag de fiets en 0,84 keer de auto. De fiets wordt hiermee voor het eerst vaker gebruikt dan de auto.
12-12-2008 OV-fiets heeft op het transferium aan de Bornholmstraat in Groningen (Euroborg P3) een glazen fietsbox met twintig fietsen geplaatst. Automobilisten hoeven daardoor niet persé verder te rijden met de Citybus, maar kunnen ook met een fiets de stad in. De box is een primeur voor het Noorden, zo meldt het Dagblad van het Noorden.
12-12-2008 Uit een evaluatie van het Senter Novem programma Ketenmobiliteit blijkt dat één op de drie gestarte projecten van toen nog steeds bestaat. Vooral de fietsprojecten gaan verder en redden het nu zonder subsidie. Daarbij zijn het de praktijkexperimenten die het meeste succes hebben. Van de haalbaarheidsstudies redt maar 10 procent het verder zelfstandig.
12-12-2008 Het omzetting van tegelfietspaden in asfaltfietspaden kost ongeveer € 250,- per strekkende meter, uitgaande van een gemiddelde breedte van 2,5 m. Dat heeft de gemeente Den Haag becijferd. De gemeente wil op de doorgaande fietsroutes tegels zoveel mogelijk vervangen door rood asfalt.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »