Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2008

10-12-2008 Het overgrote deel van de jeugd wil best meer bewegen en vindt het ook best prettig om meer te bewegen. De stap om daadwerkelijk meer te gaan bewegen lijkt echter een brug te ver. De infrastructuur voor een actieve leefstijl (fietspaden, trottoirs, speelterreinen, sportaccommodaties) is voor verbetering vatbaar. En de intensiteit van het verkeer en de daarmee gepaard gaande onveiligheid vormen een barrière voor een lichamelijk actief woon-school verkeer. Dit stelt TNO in het Trendrapport Bewegen en Gezondheid 2006/2007.
09-12-2008 De actie in stadsgewest Haaglanden ‘Op de fiets werkt beter’ telde dit jaar 2078 deelnemers van 119 verschillende bedrijven. Samen hebben zij van mei tot en met oktober ruim 1,7 miljoen kilometer gefietst. Haaglanden ontving verder als eerste regio het Bypad-certificaat.
07-12-2008 Steeds meer gemeenten gaan over tot het gratis bewaakt stallen van de fiets. In de gemeente Nieuwegein leidde dat al tot een verdubbeling van het gebruik.
04-12-2008 Verbetering van fietsinfrastructuur is volgens onderzoeksbureau CE een doeltreffender manier om CO2 te reduceren dan investeren in een betere doorstroming van het autoverkeer. De vraag is echter wel hoeveel fietsmaatregelen precies opleveren. Daarom zouden de effecten beter gemonitord moeten worden.
02-12-2008 Gemeenten moeten het probleem van de weesfietsen aanpakken anders lopen ze kans minder subsidie te krijgen voor nieuwe stallingen. Dat stelt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat. Om ze daarbij te helpen gaat V&W een weesfietsteam oprichten.
01-12-2008 'Fietsen in Nederland…een tandje erbij', zo heet de initiatiefnota van CDA-kamerlid Joop Atsma. In de nota doet Atsma een groot aantal suggesties om het fietsen te bevorderen, variërend van een laag btw voor fietsenstallingen tot en met het aanbrengen van windschermen en het invoeren van een fiscale vergoeding voor fietsers.
28-11-2008 Volgens de Friese verkeersgedeputeerde Piet Adema is de ovonde veiliger voor fietsers dan een gewone rotonde. Met name voor de dodehoekongevallen met afslaande vrachtwagens zou de rotonde een oplossing moeten bieden.
27-11-2008 Nadat eerder in Eindhoven en Veldhoven Lock’n’Go fietsklemmen werden geplaatst, zijn ze nu ook op twee locaties in Wageningen te vinden en wel nabij het busstation en in het centrum naast de Hema.
27-11-2008 Het aantal mensen dat in 2007 na een verkeersongeval in het ziekenhuis belandde is in vergelijking met het jaar daarvoor met 8,6 procent gestegen. Net zoals voorgaande jaren zijn vooral fietsers en ouderen het slachtoffer van verkeersongevallen.
25-11-2008 OV-fiets is gestart met een proef voor een nieuwe service, OV-fiets@home. De testlocatie is station Amsterdam Zuid en de proefrijders zijn zo'n 30 Amsterdamse klanten van OV-fiets die vanaf dit station per trein naar hun werk reizen. Zij gebruiken de OV-fiets als vervoermiddel tussen hun huis en het station.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »