Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2008

21-04-2008 Airbags aan de buitenkant van de auto kunnen op jaarbasis 60 dode fietsers en 1500 zwaargewonden schelen. Dat concludeert de Fietsersbond na onderzoek van TNO naar botsingen tussen auto’s en fietsers.
20-04-2008 OV Fiets overweegt de Segway te gaan verhuren. De Segway mag, vooruitlopend op de aanpassing van de regelgeving, vanaf uiterlijk 1 juli voor algemeen gebruik op fietspaden en rijbanen worden gebruikt.
20-04-2008 De Duitse spoorwegen zijn van plan om in 2009 op 100 ICE-stations het Call a Bike systeem neer te zetten. In 2007 maakten 68000 mensen gebruik van het fietsverhuursysteem en dat is 50 procent meer dan het jaar ervoor.
18-04-2008 Per 1 april 2008 is de nieuwe subsidieregeling ‘Verbeteren luchtkwaliteit in Brabant' van kracht. Op grond van deze regeling kunnen de zes regio's in Brabant, die via de gebiedsgerichte aanpak (GGA) samenwerken op het gebied van verkeer en vervoer, extra geld krijgen voor het nemen van maatregelen ter verbetering van de luchtkwaliteit in de regio.
16-04-2008 Niet het ministerie van Verkeer en Waterstaat maar het Lebensministerium is de aanjager van het Oostenrijkse fietsbeleid. Met CO2-reductie en een betere gezondheid als belangrijkste drijfveren.
14-04-2008 Fietsende Amsterdammers vinden verkeersveiligheid het belangrijkste aandachtpunt voor de gemeente. Daarna volgt het fietsparkeren en de kwaliteit van fietspaden.
11-04-2008 Over een paar jaar heeft Eindhoven er een landmark bij. Een soort rotonde op niveau voor fietsers en voetgangers als overbrugging van een groot kruispunt. Naar verwachting start de bouw in 2009.
08-04-2008 Het aantal fietskilometers is vorig jaar een fractie gestegen. Volgens het Fietsberaad valt dat alles mee. Want gezien de weersomstandigheden vorig jaar, zou een daling van het aantal fietskilometers niet onverwacht zijn gekomen.
07-04-2008 75% projectsubsidie is beschikbaar voor consortia die met een plan komen om het aandeel van het fietsverkeer in de modal split te verhogen. Bijvoorbeeld door mensen te laten overstappen van andere vervoerwijzen. Of bijvoorbeeld door de inzet van elektrische fietsen.
04-04-2008 De kans op dodehoekongevallen met extra lange vrachtauto's (LZV's) is waarschijnlijk groter dan met gewone vrachtauto's. Dit stelt de SWOV die in opdracht van CROW heeft bekeken of de risico's toenemen door op het onderliggend wegennet LZV's toe te laten.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »