Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2008

17-03-2008 Fietsers kunnen de nieuwe digitale fietsrouteplanner van de provincie Friesland raadplegen. Het is de eerste planner met een geïntegreerde knooppuntenplanner.
14-03-2008 Welkom op TijdReizen.nl. Het beste vertrekpunt om sneller te reizen door Haaglanden. Zo afficheert een nieuwe website van regio Haaglanden zich. De site maakt het mogelijk een actuele reistijdvergelijking te maken tussen de auto, fiets en het openbaar vervoer.
12-03-2008 Volgens Duurzaam Veilig moeten gebiedsontsluitingswegen buiten de bebouwde kom altijd worden voorzien van parallelwegen. In de praktijk betekent dit vaak dat fietspaden worden omgebouwd. Fietsers moeten dan de ruimte delen met bestemmingsverkeer en landbouwvoertuigen. Is dat wel fietsvriendelijk? Fietsberaadpublicatie 16 geeft aanbevelingen en voorbeelden.
12-03-2008 In april gaat TNO in opdracht van het ministerie van VWS onderzoek doen naar de effecten van fietsen naar het werk op het welzijn en gezondheid van werknemers. Doel van het project is om het rendement aan te tonen van woon-werkfietsen voor het bedrijfsleven.
11-03-2008 Sinds Parijs begon met het beschikbaar stellen van huurfietsen op 1 juli 2007, zijn meer dan 13 miljoen ritten gemaakt.
09-03-2008 Als iemand besluit om voortaan te gaan fietsen, levert dat een maatschappelijk rendement op van €500,- per jaar. Dat is de optelsom van de gezondheidwinst, minder luchtverontreiniging en minder congestie. Zo blijkt uit een Engelse studie.
06-03-2008 NS is Den Haag gestart met een proef met verhuur van een elektrische scooter. Ook gaat NS daar een samenwerking aan met Tuk Tuk Company. Beide proeven duren drie maanden. Met een treinkaartje of abonnement kunnen reizigers goedkoper met de Tuk Tuk reizen. Voor de NS-scooter is een abonnement nodig op de OV-Fiets.
06-03-2008 Tegenover de mogelijk voordelen van systemen die fietsers waarschuwen voor afslaande vrachtauto's, staan ook nadelen. Het netto effect op de verkeersveiligheid van bijvoorbeeld het Lisa 2 Alert systeem is daardoor onzeker, zo stelt minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat.
05-03-2008 Op station Nijmegen Heyendaal, Wijchen, Zetten-Andelst en Velp wordt een groot aantal overkapte fietsenklemmen en fietskluizen geplaatst. De betreffende gemeenten betalen 10% van de kosten. De rest komt van de Stadsregio Arnhem en Prorail.
03-03-2008 De gratis bus tijdens koopdagen trekt vooral automobilisten, maar ook fietsers. Dat blijkt uit een evaluatie van de proef met de gratis bus tijdens de drukke decemberdagen in Eindhoven. Tijdens de piekperiode kregen de bussen ruim 15% meer passagiers te verwerken. Een kwart van de nieuwe buspassagiers zou op de fiets zijn gegaan als ze wel hadden moeten betalen.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »