Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2008

06-10-2008 De fiets moet een van de pijlers vormen onder het Utrechtse verkeersbeleid. Dat blijkt uit het Actieplan Luchtkwaliteit Utrecht 2008 van de gemeente. Het hoofdfietsnetwerk wordt versneld aangepakt en de doorstroming op de fietsroutes wordt verbeterd. De komende 20 jaar wordt 55 miljoen geïnvesteerd in de fiets. Als de hogere overheden willen meebetalen.
02-10-2008 In Houten-Vinex stapt de helft van de bewoners voor de dagelijkse boodschappen op de fiets. In de wijk Leidsche Rijn-Veldhuizen bij Utrecht gaan maar drie van de tien inwoners elke dag op de fiets naar het winkelcentrum. De conclusie lijkt voor de hand te liggen. De fietsvriendelijke inrichting van Houten werpt vruchten af. Hoewel de wetenschap die conclusie nog niet echt aandurft.
30-09-2008 De rechter heeft een streep gezet door het besluit van de gemeente Breda om het parkeren van fietsen buiten de rekken in grote delen van de binnenstad te verbieden. De rechter oordeelde dat het besluit onzorgvuldig tot stand gekomen is.
29-09-2008 Voorrang voor fietsers op alle rotondes binnen de bebouwde kom. En wegen met fietsers in 30 km-zones omvormen tot voorrangsweg. Twee maatregelen om het fietsen in de gemeente Cuijk te bevorderen uit de nieuwe fietsnota. Maar de gemeenteraad aarzelt nog over de rotondes. En voorrangswegen in 30 km-zones blijken sinds een recente gerechtelijke uitspraak maar beperkt mogelijk.
26-09-2008 De gemeente Smallingerland en de provincie Fryslân willen samen komen tot de oprichting van een Shared Space Instituut in Drachten. In het op te richten instituut wordt de kennis over en de ervaringen met dit soort oplossingen gebundeld. Drachten heeft het Shared Space gedachtegoed inmiddels op verschillende plaatsen in de stad toegepast.
24-09-2008 Zorgeloos, onbelemmerd, en eenvoudigweg fietsen. Zo introduceert Delft de nieuwe Zoefroute tussen De Lier - Delft - Pijnacker. Tot 2010 wordt op het traject een aantal maatregelen gerealiseerd die ertoe moeten bijdragen dat meer fietsers van de route gebruik maken.
22-09-2008 Na steden als Stockholm, Kristianstad, Odensen en Bolzano heeft nu ook Nederland een eerste fietstelpaal. Apeldoorn heeft de primeur met een telpaal naast een van de hoofd fietsroutes naar het centrum. De teller geeft aan hoeveel fietsers er elke dag passeren en het totaal per jaar.
22-09-2008 Groningen, Nijmegen, Houten, Goes en Veenendaal zijn genomineerd voor de prijs: Fietsstad van het jaar. De steden zijn verkozen op grond van de resultaten in Fietsbalans-2.
19-09-2008 Het gaat niet goed met de fietsvaardigheid van kinderen in het basisonderwijs zegt VVN. Een op de zes basisscholen zegt dat de fietsvaardigheid van een deel van de kinderen zo slecht is dat dit problemen oplevert bij het praktisch Verkeersexamen. Klein lichtpuntje is dat de kwaliteit van de fietsen verbetert.
17-09-2008 Stallingen met 2000 of zelfs 7000 plaatsen moeten de sterke vraag naar stallingsruimte bij stations opvangen. Zo krijg Apeldoorn een nieuwe dubbellaags stalling bij het station. En Amsterdam heeft plannen voor een stalling onder water bij CS.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »