Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2008

03-09-2008 IKEA is gestart met een nieuw concept in hun Deense winkels. Het heeft fietsen met een aanhanger ontwikkeld zodat mensen hun gekochte spullen op de fiets mee naar huis kunnen vervoeren.
01-09-2008 Het begin van het schooljaar is voor Vlaanderen aanleiding om het fietspadennet een grote schoonmaakbeurt te geven. Sinds begin augustus is ruim 5000 km fietspad langs gewestwegen schoongeveegd. En 140 gemeenten doen hetzelfde op het eigen wegennet, vooral in de buurt van scholen.
29-08-2008 In de rapport 'Verkeersveiligheid van kinderen' concludeert de SWOV dat het aantal verkeersdoden en het aantal ziekenhuisopnamen van kinderen van 0-14 jaar de laatste decennia sterk is gedaald, zeker in vergelijking met de daling onder andere leeftijdsgroepen.
28-08-2008 Het ministerie van Verkeer en Waterstaat heeft de campagne ‘Blijf uit de dode hoek’ gestart. Doel van de campagne is fietsers en voetgangers bewust te maken van de gevaren van de dode hoek.
27-08-2008 De helft van de verkeersslachtoffers die op een Eerste Hulp-afdeling behandeld worden, bevond zich ten tijde van het ongeval op de fiets. Fietsongevallen staan wat dat betreft in alle leeftijdsgroepen op de eerste plaats. Dit zegt het RIVM in het rapport 'Let op letsels'. Het rapport beveelt aan dat de rijksoverheid fietsmaatregelen en -projecten in de regio’s vaker moet evalueren.
26-08-2008 De gemeente Nijmegen wil dat winkeliers die tweedehandsfietsen in- en verkopen voortaan meer aandacht besteden aan het bijhouden van een opkopersregister. De politie Gelderland-Zuid controleert de registers door ze te koppelen aan aangiftes van gestolen fietsen. Op die manier wil de gemeente in samenwerking met de politie en winkeliers het aantal fietsdiefstallen verder terugdringen.
25-08-2008 Amsterdamse leerlingen in de brugklas fietsen minder vaak naar school in vergelijking met alle leerlingen in Nederland. In Amsterdam fietst 53% naar school tegen 89% landelijk. Dat leerlingen in Amsterdam minder vaak naar school fietsen ligt niet aan het imago van de fiets: ook de leerlingen die niet of bijna nooit naar school fietsen denken redelijk positief over de fiets. Het gaat vooral om het voorbeeld dat leerlingen van huis uit meekrijgen en hoeveel er gefietst wordt in de directe omgeving van de leerlingen. Dit blijkt uit een onderzoek onder 2400 Amsterdamse leerlingen uit de brugklas.
22-08-2008 Gemeenten kunnen zelf kiezen hoe het wegdek boven telecommunicatiekabels wordt uitgevoerd. Dat concludeert de Fietsersbond na bestudering van de nieuwe Telecommunicatiewet die vorig jaar in werking trad. Het Gemeentelijk Platform Kabel & Leidingen bevestigt desgevraagd dat de nieuwe Telecommunicatiewet de belangen van gemeenten en telecombedrijven evenwichtiger heeft verdeeld.
20-08-2008 Volgens de Uitvoeringsvoorschriften BABW mag het niet, maar sommige gemeenten kunnen het toch niet laten. Een voorrangskruising aanleggen binnen een 30 km-zone. Voor de Fietsersbond aanleiding om hier paal en perk aan te stellen, door de gemeente Lansingerland (Berkel en Rodenrijs) voor de rechter te dagen. En ook die stelde dat haaientanden in principe niet thuis horen in een 30 km-gebied.
19-08-2008 Een fietsenberging en een buitenruimte zijn weer verplicht voor nieuwe huizen. Minister Vogelaar van WWI drong de afgelopen maanden bij marktpartijen uit de bouwwereld erop aan dat zij gehoor geven aan de wens van de consument terrassen, bergingen en balkonnen te bouwen. In die behoefte is onvoldoende voorzien, aldus de minister.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »