Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2009

30-09-2009 In opdracht van het Fietsberaad heeft het adviesbureau Goudappel Coffeng de Fietsparkeertool ontwikkeld. Dit is een website-module waarmee eenvoudig het gewenste aantal fietsparkeerplaatsen bij bijvoorbeeld een supermarkt, een school of een kantoor berekend kan worden.
28-09-2009 Na de leenfiets en het Bike City-project doet Wenen opnieuw van zich spreken met de eco-premie. Wie zijn oude fiets inlevert, krijgt korting op een nieuwe.
25-09-2009 In de Mobiliteitsaanpak heeft het kabinet €15 miljoen beschikbaar gesteld om het verbeteren van regionale fietsverbindingen voor het woon-werkverkeer te stimuleren. Het komend jaar wordt dat geld verdeeld. Wie wil meeprofiteren moet voor 31 januari 2010 een voorstel indienen.
23-09-2009 De stadsregio Rotterdam heeft een nieuwe regionale fietskaart uitgebracht. De kaart bevat behalve fietsroutes ook informatie voor woon-werkfietsers en recreanten. Op de kaart staan bijvoorbeeld stallingen bij belangrijke ov-stations, fietsreparatieplaatsen, fietsvoetveren, vvv-kantoren, musea en andere bezienswaardigheden en ov-fiets verhuurlocaties aangegeven.
22-09-2009 Meer aandacht voor de combinatie fiets en ov en voor het promoten van de fiets. Als het aan de verschillende fietsorganisaties ligt, krijgen die onderwerpen meer aandacht in de toekomst. Meer financiële middelen of eventueel een nieuw Masterplan Fiets zouden hier inhoud aan moeten geven.
21-09-2009 De provincie Frsylân stelt het komende jaar 30 elektrische fietsen beschikbaar aan Friese bedrijven. De werkgevers kunnen zo hun werknemers kennis laten maken met de e-fyts in het woon-werkverkeer.
21-09-2009 De Fietsersbond organiseert een openbare ideeënprijsvraag voor het ontwerp van een veilige, seniorvriendelijke fiets, de Blijf Veilig Mobiel Fiets.
18-09-2009 Zowel fietstrommels als buurtfietsenstallingen voorzien in een behoefte. Beide voorzieningen kennen een eigen doelgroep, zo blijkt uit een peiling in Utrecht.
16-09-2009 Na steden als Enschede en Zwolle heeft nu ook Apeldoorn plannen om de fiets nadrukkelijker naar voren te schuiven om stad en platteland te verbinden.
14-09-2009 De nota 'Fiets in de versnelling' van de provincie Brabant biedt een aantal opties om het fietsen op een hoger plan te brengen. Het antwoord is nu aan te politiek. Wil men een voortrekkersrol van de provincie en fietsnelwegen, leenfietsen en beloningsystemen? Of vooral meer en beter van hetzelfde?
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 »