Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2010

16-05-2010 De klant van OV-fiets is een tevreden klant, die vooral kiest voor de snelheid en het gemak van dit systeem. Dit blijkt volgens de Fietsersbond uit een klantenonderzoek onder 11.500 OV-fietsklanten. Meer dan de helft van de klanten geeft aan vaker met de trein te reizen dankzij de OV-fiets en meer dan 15% van de klanten maakt minder gebruik van de auto.
12-05-2010 De exploitant van de stationsfietsenstalling in Zutphen mag niet meer aan mannelijke bezoekers vragen of ze hun fiets in het bovenste rek willen plaatsen. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling maakt NS zich hiermee schuldig aan discriminatie.
10-05-2010 De gemeente Zwolle wil een aantal projecten opstarten met de elektrisch fiets. Om meer forensen op de fiets te krijgen komt er een probeeraanbod met e-fietsen. En daarnaast overweegt men om het gebruik van e-bakfietsen te stimuleren, voor het vervoer van kinderen naar school.
07-05-2010 Het aantal gewonden in het verkeer neemt sinds 2000 niet of nauwelijks af. Dat wordt met name veroorzaakt door een stijging van het aantal fietsgewonden, waarbij het vooral gaat om enkelvoudige fietsongevallen en fiets-fietsongevallen. Een en ander hangt samen met de stijging van het fietsgebruik onder ouderen.
05-05-2010 Uit de analyse van de demografische ontwikkelingen en leefstijlen is af te leiden dat in de toekomst de populariteit van de auto zal stijgen, terwijl de populariteit van het openbaar vervoer en de fiets dreigt af te nemen. Dit stelt de Raad voor Verkeer en Waterstaat in het advies 'Wie ik ben en waar ik ga´. De Raad vindt dat het gebruik van de fiets gezien de voordelen voor milieu en leefbaarheid moet worden gekoesterd en gestimuleerd.
02-05-2010 Het jonge architectenduo Annemiek Bleumink en Donald Osborne heeft de eerste prijs gewonnen in de Ontwerpwedstrijd Fietsenstalling Ringstede. De gemeente Nieuwegein schreef eind vorig jaar deze wedstrijd uit onder architecten tot en met 35 jaar, om jong talent een kans te bieden bij te dragen aan haar nieuwe binnenstad. De gemeente heeft de intentie het winnende ontwerp ook daadwerkelijk te bouwen.
28-04-2010 Er komt een centraal meldpunt waar fietsers terecht kunnen met klachten over de bewegwijzering van routenetwerken. Het systeem wordt ontwikkeld door het Fietsplatform. Opzet is dat het voor consumenten mogelijk wordt om op een eenvoudige manier te melden waar de bewegwijzering van LF-routes en/of knooppuntroutes niet correct is.
27-04-2010 Op 27 april deelde de gemeente Eindhoven ontbijtjes uit aan fietsers op vier locaties in de stad. De actie is bedoeld om fietsers te belonen en te stimuleren om te blijven fietsen.
26-04-2010 Vlaanderen investeert in 2010 een bedrag van 100 miljoen euro in ruim 200 fietsinfrastructuurprojecten. Het geld komt uit een fonds waarin alle middelen van de Vlaamse overheid zijn gebundeld en waarover in gemeenschappelijk overleg tussen de verschillende overheden wordt besloten welke projecten voorrang krijgen.
22-04-2010 De daling van het aantal verkeersdoden zet zich in 2009 voort. Het aantal verkeersdoden daalde van 750 in 2008 naar 720 in 2009. Dit is een daling van 4%. Het gaat daarbij vooral om minder slachtoffers in de leeftijd van 30 tot 60 jaar en automobilisten. Het aantal verkeersdoden onder de kwetsbare groepen verkeersdeelnemers, zoals voetgangers, fietsers en motorrijders, is de laatste jaren nagenoeg gelijk gebleven.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »