Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2010

21-04-2010 Mobiel bellen en het gebruik van draagbare media-apparatuur tijdens het fietsen verhogen het risico op een ongeval. Dit is een van de conclusies in het rapport 'Het gebruik van draagbare media-apparatuur en mobiele telefoons tijdens het fietsen' van de SWOV.
20-04-2010 Het fietstransferium aan de rand van Harderwijk is aardig succesvol gebleken. Hoewel nog niet bekend is in hoeverre het gebruik van invloed was op de files, zijn de gebruikers zelf in ieder geval tevreden. Niet in de laatste plaats vanwege de gratis fiets voor de volhouders.
19-04-2010 Het feit dat de stallingen gratis en bewaakt zijn, is voor een flink aantal Almeerders reden om de fiets te pakken. Omgekeerd zou een deel van de inwoners weer met de auto naar het stadshart gaan, als de gratis bewaakte stallingen zouden gaan verdwijnen.
15-04-2010 In 2009 werden 220.000 fietsen minder gestolen dan in 2006. Die score is beter dan verwacht. Doelstelling van het kabinet was dat het aantal fietsendiefstallen dit jaar met 100.000 was teruggelopen ten opzichte van 2006.
14-04-2010 De komende jaren wordt er naar verwachting flink bezuinigd op de aanleg van fietsinfrastructuur. De nieuwe Regeling groenprojecten van VROM biedt nu een mogelijkheid om goedkoop geld te lenen om fietspaden en -stallingen te realiseren.
14-04-2010 De gemeente Zaanstad heeft de Fietserbond prijsvraag 'fietsvriendelijke wijk' gewonnen voor de wijk Poelenburg en de inschakeling van het 'Kinderreisbureau Zaanstad' daarbij. Het plan richt zich vooral op het vergroten van de betrokkenheid en participatie van de jeugd. De ervaringen en informatie ter verbetering van de fietsvriendelijkheid, die worden verzameld door de kinderen, vormen een belangrijke bron bij de herstructurering van de wijk, aldus de Fietsersbond.
12-04-2010 Na het nodige juridisch getouwtrek, gaat bureau Goudappel waarschijnlijk toch de fietsrouteplanner maken voor de drie zuidelijke provincies. Hoewel het Delftse bedrijf Demis in eerste instantie de openbare aanbesteding won, is de provincie Zuid Limburg na enkele rechtszaken teruggekomen op haar beslissing.
09-04-2010 Agentschap NL nodigt namens het ministerie van Verkeer en Waterstaat ondernemers, onderzoeksinstellingen, kennisinstellingen en lokale overheden uit om voorstellen in te dienen voor de Small Business Innovation Research (SBIR) ‘Innovatief reizen van en naar het station’. Doel is het stimuleren van nieuwe vormen in het voor- en natransport.
08-04-2010 Oudere fietsers lopen gemiddeld een 3,2 maal zo groot risico om een letselongeval te krijgen als niet-oudere fietsers. Dit verhoogde risico komt niet zozeer door een hogere mate van betrokkenheid bij ongevallen, maar vooral door de grotere breekbaarheid van ouderen. Dit blijkt uit een onderzoek van de Fietsersbond.
07-04-2010 Steeds meer politiekorpsen maken gebruik van de lokfiets om fietsdieven te pakken. Daarom ontstaat behoefte aan een op uniforme wijze ingebouwd gps-systeem voor lokfietsen. Dat heeft als voordeel dat de lokfietsen niet regiogebonden zijn.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »