Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2010

17-11-2010 Bij het opzetten van nieuwe woonlocaties moet meer rekening worden gehouden met het feit dat niet alleen de locatie maar ook de attitudes ten opzichte van verplaatsingsgedrag een rol spelen. Dat is de kern van een doctoraalstudie van Wendy Bohte aan de TU-Delft.
15-11-2010 TNO start een 'Sensor Field Test' als eerste stap op weg naar een airbag die de levens van fietsers kan sparen. Een jaar lang rijden de vijf KPN-serviceauto’s in de drukke binnensteden van Utrecht en Den Haag om het sensorsysteem, dat ervoor moet zorgen dat de airbag alleen open gaat bij een daadwerkelijke botsing met een fietser of voetganger, verder te ontwikkelen en te testen.
15-11-2010 Amsterdam kan de groeiende stroom fietsers nog maar net aan, zo valt af te leiden uit een overzicht van de mobiliteit in de hoofdstad over de afgelopen 25 jaar. Er zijn nog net geen fietsfiles, maar mede door de komst van de bakfiets is de breedte van fietspaden wel steeds vaker een probleem. En natuurlijk zorgt het stallen voor de nodige hoofdbrekens.
12-11-2010 Nederlandse fietsdeskundigen hebben de afgelopen maanden steden in Canada en de VS bezocht om te discussiëren en uitleg te geven over mogelijkheden het fietsgebruik op te voeren. En ze kregen er een warme ontvangst.
11-11-2010 Minister Schutz heeft toegezegd dat drie fietsprojecten in de provincie Noord-Brabant gesubsidieerd worden door het Rijk. Rond Eindhoven gaat het om het fietspad Valkenswaard-Waalre-Eindhoven over het Oude Spoorbaantracé en het fietspad Eindhoven-Nuenen-Helmond in de SRE-regio.
10-11-2010 Steeds vaker geven scholen aan dat kinderen in de leeftijd 10-12 jaar niet of onvoldoende kunnen fietsen. Dat blijkt uit cijfers van VVN, die constateert dat meer kinderen om die reden niet meedoen aan het praktische Verkeersexamen.
08-11-2010 Op het grootste OV-knooppunt van Nederland moeten de komende jaren ruim 22.000 fietsparkeerplaatsen worden gerealiseerd, vindt het college van B en W van Utrecht.
05-11-2010 In de nieuwe Fietsnota van Haaglanden neemt het doelgroepenbeleid een belangrijke plaats in. Het Stadsgewest wil zich de komende jaren vooral richten op jongeren, werknemers, volwassenen die weinig fietsen en recreanten.
04-11-2010 Reizigers van en naar station Meppel hebben de beschikking gekregen over een compleet vernieuwde fietsenstalling. Die biedt plaats aan meer dan 1100 fietsen in het bewaakte deel. In de onbewaakte fietsenstalling op het dak van het gebouw kunnen 650 fietsen worden gestald.
03-11-2010 Het is niet toevallig dat de Fietsmaat is ontwikkeld in Zeeland. De berekeningsmethode geeft aan wanneer hinder voor recreatiefietsers is te verwachten op smalle plattelandswegen als gevolg van autoverkeer. Het merendeel van het Zeeuwse wegennet bestaat uit dergelijke wegen.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »