Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2010

21-09-2010 Dit najaar zijn enkele actieplannen te verwachten waarin de positie van de fietser een belangrijke plaats zal innemen, zowel wat betreft de verkeersveiligheid als het fietsparkeren. Dat valt af te leiden uit de toelichting op de begroting van Verkeer en Waterstaat.
20-09-2010 Er passen heel wat fietsen op een autoparkeerplaats, zoals deze demonstratie - met vouwfietsen - laat zien. GroenLinks in Amsterdam vindt dat op drukke locaties in de hoofdstad ook vaker parkeervakken geschikt gemaakt moeten worden voor fietsparkeren, eventueel in ‘deeltijd’.
17-09-2010 Amsterdam maakte een fraaie promotievideo, waarin zowel de stad als de fiets worden neergezet. Engelse ondertiteld. De video circuleert inmiddels dan ook al op een flink aantal buitenlandse websites.
15-09-2010 Het netwerk Child Friendly Cities van de VNG, en het programmaministerie voor Jeugd en Gezin roepen gemeenten, ouders, kinderen, jongeren en organisaties op om hun kind- en gezinsvriendelijke initiatieven aan te melden voor de verkiezing kind- en gezinsvriendelijke initiatieven.
13-09-2010 De bewijzen dat fietsen goed is voor de gezondheid stapelen zich op. Ook een recente publicatie in the American Journal of Public Health onderstreept dit nog eens. Hoe meer wandel- en fietsverplaatsingen, hoe lager het aantal mensen met obesitas.
10-09-2010 Op 7 september, toen de ondergrondse in Londen staakte, werden 24500 ritten gemaakt met de leenfietsen. Een nieuw record voor het pas gestarte project.
09-09-2010 Agentschap NL heeft namens V&W tien opdrachten verstrekt binnen de SBIR Innovatief reizen van en naar het station (small business innovation research). Daaronder vijf projecten waar de fiets direct bij betrokken is.
08-09-2010 Vanaf september moet er in het centrum van Zevenaar betaald worden voor parkeren. Ook is het centrum afgesloten voor verkeer. Tegelijkertijd schenkt de gemeente extra aandacht aan goede mogelijkheden om fietsen te stallen. Zo kan men gratis gebruik maken van de stalling onder het gemeentehuis.
06-09-2010 Vanaf 2012 moeten nieuwe woningen in Frankrijk voorzien zijn van een fietsenstalling. Ook laadvoorzieningen voor elektrische fietsen worden verplicht.
03-09-2010 Breng per station de kosten en de baten van het fietsparkeren in beeld en geef één partij de verantwoordelijkheid voor het fietsparkeren. Dat zijn de belangrijkste adviezen in een rapport van Bureau Berenschot in opdracht van NS, Prorail, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en samenwerkingsverband Stedenbaan.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »