Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2011

22-06-2011 Welk fietspad leggen we als eerste aan? Om tot een weloverwogen prioriteitenlijst te komen, heeft het waterschap Scheldestromen nieuwe wegingsfactoren opgesteld. De verkeersveiligheid is daarbij een belangrijk criterium, maar ook zaken als de betrouwbaarheid van het bestuur en de kosteneffectiviteit spelen een belangrijke rol.
20-06-2011 Ondanks de miljoenen die via het programma Ruimte voor de Fiets naar stationsstallingen gaan, zijn de problemen nog lang niet opgelost. Bureau Berenschot stelde vorig jaar in een advies aan de minister voor het fietsparkeren rond stations anders te organiseren zodat de knelpunten voortvarender zijn aan te pakken. Dat is hoog nodig, vindt ook het Fietsberaad, die pleit voor een concrete invulling van de voorstellen.
16-06-2011 Hoe beleeft een fietser de route die hij aflegt? Deze vraag staat centraal in een groot onderzoek dat de ANWB en Veilig Verkeer Nederland beginnen naar fietspaden in het oosten van Friesland. Het onderzoek moet informatie opleveren over onder andere de kwaliteit van de fietspaden, de verkeersveiligheid, de rustplekken onderweg en de bewegwijzering.
16-06-2011 ‘Morgen mooi fietsweer!’ Een werkgever zou kunnen overwegen om een dergelijk mailtje rond te sturen naar de werknemers om het fietsen naar het werk te stimuleren. Het is één van de aanbevelingen uit het proefschrift van Eva Heinen over fietsen naar het werk.
14-06-2011 Het nieuwe Amsterdamse bedrijf Roamler lanceert een iPhone app waarmee het mogelijk wordt snel en goedkoop veldonderzoek te doen, bijvoorbeeld naar de onderhoudstoestand van fietspaden.
14-06-2011 Met het onlangs verschenen programma Beter Benutten als uitwerking van de concept Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte wil minister Schultz de bestaande verkeersnetwerken beter gaan benutten. Daarbij ziet ze ook kansen voor de – elektrische – fiets.
10-06-2011 Het is inmiddels meer vertoond, een fietscampagne gebaseerd op foto’s van ‘echte fietsers’. Ook Gent wil op deze manier de fietsers nadrukkelijker in beeld brengen.
10-06-2011 NS OV-fiets gestart met de verhuur van elektrische fietsen. Tot het einde van het jaar wordt met 100 elektrische OV-fietsen, verdeeld over tien stations, getest of deze fiets de reiziger kan verleiden om ook wat grotere afstanden vanaf het station per fiets te overbruggen.
10-06-2011 Het aantal ernstig gewonden onder fietsers ten gevolge van een aanrijding met een brom- of snorfiets is met 25% gestegen. Dit blijkt uit de recent gepubliceerde verkeersongevalscijfers over het jaar 2009 van Rijkswaterstaat (Dienst Verkeer en Scheepvaart). Daarmee is het risico voor een fietser om een ernstig ongeval te krijgen door een aanrijding met een brom- of snorfietser vele tientallen malen groter dan door een aanrijding met een auto, zo meldt de Fietsersbond.
08-06-2011 Iedereen weet dat bewegen goed is voor hart en bloedvaten, zo begint de wervingscampagne van botermerk Becel. En fietsen is een leuke en makkelijke manier om te bewegen, waarbij je niet alleen goed voor je hart zorgt, je kunt ook nog mooie landschappen zien onderweg.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »