Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2011

14-05-2011 Vanaf 31 mei moeten kinderen in Oostenrijk verplicht een helm dragen op de fiets. Volgens de minister van Verkeer behoedt dat jaarlijks 900 kinderen voor hoofdletsel.
09-05-2011 In juli en augustus kunnen reizigers in de treinen Leeuwarden - Sneek/Stavoren en Leeuwarden - Harlingen Haven gratis hun fiets meenemen. Dit geldt alleen doordeweeks na 9.00 uur en in het weekend de hele dag.
08-05-2011 Het aantal ongevallen met fietsers is te verminderen door de wegen, fietspaden en andere infrastructuur zorgvuldiger vorm te geven. Dat kan zowel een bijdrage leveren aan het voorkomen van zogenaamde enkelvoudige fietsongevallen, zoals aanrijdingen met paaltjes, als aan het terugdringen van ongelukken met motorvoertuigen. Dat is de conclusie van twee nieuwe Fietsberaadpublicaties die onder de noemer ‘Samen werken aan een veilige fietsomgeving’ door het Fietsberaad zijn uitgebracht voor het ministerie van IenM.
06-05-2011 The Urban Bikeway design Guide. Zo heet de Amerikaanse variant van de ontwerpwijzer Fietsverkeer. Niet dat de Amerikaanse gids inhoudelijk veel overeenkomsten vertoont met de Nederlandse. Daarvoor verschillen de omstandigheden teveel. Maar de uitgave kwam wel tot stand met enige Nederlandse inbreng.
04-05-2011 Volgens Duitse verzekeraars kleven er de nodige veiligheidsrisico’s aan de elektrische fiets. Vooral de snelle varianten die Duitsland kent – eigenlijk elektrische snorfietsen die tot 45 km/uur halen - vormen een gevaar voor zowel de berijder als andere verkeersdeelnemers.
02-05-2011 Of de fiets in de komende Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte een prominente plaats krijgt, valt nog te bezien. Als het aan minister Schultz ligt, zijn vooral regionale overheden verantwoordelijk voor de fiets. Maar de Tweede Kamer neemt daar geen genoegen mee.
29-04-2011 Portland is één van de meest succesvolle fietssteden in de VS. Sinds 1990 is het fietsaandeel verzesvoudigd. New York blijft daarbij nog ver achter.
28-04-2011 In maart 2011 is in fietsenstalling Smakkelaarsveld in Utrecht een nieuw fietsparkeersysteem geïnstalleerd. De fietsparkeerplekken zijn voorzien van speciale klemmen die meten hoe lang een fiets in de stalling staat. Zo zijn weesfietsen en te lang gestalde fietsen makkelijker te herkennen. 175 weesfietsen stonden er langer dan 14 aansluitende dagen. Deze fietsen zijn verplaatst naar het gemeentelijk fietsendepot.
27-04-2011 Er valt nog veel te winnen voor de fiets in het vrijetijdsverkeer. Dat valt af te leiden uit het rapport Eropuit! Nederlanders in hun vrije tijd buitenshuis, van het Sociaal Cultureel Planbureau. De auto is nog steeds dominant, terwijl driekwart van de vrijetijdsverplaatsingen plaats heeft binnen een straal van tien kilometer.
22-04-2011 De Amerikaanse firma Dero biedt sinds kort een product aan om fietsers te tellen. Anders dan bij bestaande tellers werkt de Dero-teller met een RFID-tag. Dat betekent dat individuele fietsers zijn te herkennen en dat opent mogelijkheden voor bijvoorbeeld beloningssystemen.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »