Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2011

11-11-2011 Fietsers prefereren de snelste weg en stellen een samenhangend fietsnetwerk erg op prijs. Een nieuwe studie naar de effecten van enkele roemruchte fietsprojecten uit de vorige eeuw levert weliswaar geen echt verrassende resultaten op, maar laat vooral zien dat een consequente aanpak vruchten afwerpt.
09-11-2011 De komende maanden worden bij 552 haltes van het Randstadnet het aantal gestalde fietsen geïnventariseerd en de kwaliteit van de fietsparkeervoorzieningen in beeld gebracht. Bij de grootste haltes wordt ook gekeken naar de aanwezigheid van weesfietsen. Het wordt de eerste grootschalige praktijktoepassing van nieuwe kwaliteitsnormen voor fietsparkeervoorzieningen bij bus-, tram- en metrohaltes van het Fietsberaad.
07-11-2011 Ongeveer 7 procent van de Europese verkeersslachtoffers valt onder fietsers. Er zijn veel traditionele maatregelen te bedenken om ongevallen met fietsers te voorkomen. Het SAFECYCLE project onderzoekt hoe ICT toepassingen kunnen worden gebruikt om de verkeersveiligheid voor fietsers te verbeteren.  
03-11-2011 Het aantal ziekenhuisopnamen ten gevolge van fietsongevallen bij ouderen is in de periode 2005-2009 met 55% toegenomen. Dit meldt de Stichting Consument en Veiligheid.
02-11-2011 'De OV-fietscarrousel is niet alleen voor ons nieuw maar ook voor u als abonnee. Daarom fietst u in de maand november gratis met een OV-fiets uit de OV-fietscarrousel.' Zo kondigt OV-fiets de nieuwe fietscarrousel aan die onlangs in Bunnik in gebruik is genomen.
31-10-2011 Fietsers hebben de afgelopen 10 jaar in totaal 13 procent meer kilometers afgelegd. Dat komt deels door de toename van de bevolking, maar vooral doordat de reisafstanden per fiets zijn toegenomen. De schaalvergroting bij allerlei voorzieningen (scholen, winkelcentra, banken, sportaccommodaties) en het uitdijen van het stedelijke gebied zijn hiervan de oorzaak. Ook de woon-werkafstanden zijn daardoor langer geworden.
31-10-2011 De Fietsersbond kan verdergaan met het project Fiets filevrij rond de aanleg van regionale snelfietsroutes. Het ministerie van Infrastructuur heeft besloten het project te financieren van najaar 2011 tot najaar 2012. Zowel het IPO (Interprovinciaal Overleg) als de SkVV (Stadsregio's kader Verkeer en Vervoer) hadden daarom gevraagd. SkVV heeft zich bovendien bereid verklaard Fiets filevrij van najaar 2012 tot najaar 2013 te financieren.
28-10-2011 Vul zes vragen in en ontvang een gratis advies hoe het fietsklimaat in een bedrijf te verbeteren is. Dat kan met de Fietsadviestool van HeelNederlandFietst en Rij2op5.
26-10-2011 Het is de langste fietsbrug van Zuid Holland, de nieuwe Hartelfietsbrug die onlangs in gebruik is genomen. Ruim 600 meter rijden fietsers nu gescheiden van het autoverkeer van Voorne-Putten naar de Botlek. Daarnaast schept de nieuwe brug ruimte voor een extra rijstrook voor het autoverkeer op de Hartelbrug.
24-10-2011 CROW heeft twee nieuwe publicaties uitgebracht die helpen om problemen rondom infrastructurele barrières en recreatieve verplaatsingen in en om de stad weg te nemen: CROW-publicatie 299 ‘Barrièrewerking van lijninfrastructuur’ en CROW-publicatie 301 ‘Recreatieve stad-landverbindingen’.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »