Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2011

04-10-2011 Ook dit jaar wordt weer campagne gevoerd om de zichtbaarheid van de fiets bij donker te verbeteren. De campagnes worden al vanaf 2003 gevoerd, de laatste jaren onder het motto Valop, fiets verlicht. Sinds 2003 wordt ook bijgehouden wat de effecten zijn van de publiekscampagnes. Conclusie: sinds 2005 blijft het aantal fietsers met licht ongeveer gelijk.
02-10-2011 Vanaf maandag 3 oktober 2011 doen zo’n dertig bedrijven door heel Nederland mee aan de virtuele wedstrijd ‘Heel Nederland fietst naar het werk’. In teams van tien collega’s strijden bedrijven tegen elkaar wie de meeste woon-werk en werk-werk fietskilometers in acht werkdagen fietst. Een speciale App. registreert de ritten van de deelnemers en vertaalt de gefietste kilometers naar kostenbesparing, CO2 besparing én aantal verbrande calorieën.
01-10-2011 In juni 2012 hoopt de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits drie Vlaamse gemeenten en steden te belonen voor hun goede fietsbeleid. In navolging van Nederland komt er ook in Vlaanderen een verkiezing voor de Fietsstad 2012.
29-09-2011 BrabantStad heeft - onder regie van de provincie en de gemeente ’s-Hertogenbosch - het bidbook ingeleverd om Velocity 2013 naar Nederland te halen.
26-09-2011 'Alle overheden maken dankbaar gebruik van het Fietsberaad. Het Fietsberaad is met ideeën gekomen voor maatregelen waarmee overheden de trend van meer ernstige ongevallen met fietsers kunnen keren.' Dat zei minister Schultz van Haegen, die op een speciale bijeenkomst rond het tienjarig bestaan van het Fietsberaad het kenniscentrum complimenteerde met de bereikte resultaten.
25-09-2011 Gemiddeld geven de gebruikers het Fietsberaad een 7,6 als rapportcijfer. De waardering voor het magazine Fietsverkeer is zelfs uitzonderlijk hoog: gemiddeld een 7,9. Dat leert een onlangs gehouden klantenonderzoek onder gebruikers van het Fietsberaad.
25-09-2011 Wat is de beste manier om meer geld los te krijgen van de politiek voor het fietsbeleid? Het Fietsberaad vroeg aan 300 fietsambtenaren en andere fietsdeskundigen hoe beleidsmakers en bestuurders overtuigd kunnen worden om meer prioriteit te geven aan fietsbeleid. Hierna de top 10 die daaruit voortkwam. In het jubileumnummer van Fietsverkeer gaan de verkeerswethouders van Den Haag en Nijmegen uitgebreid op de resultaten in.
25-09-2011 'Het Fietsberaad heeft zich het afgelopen decennium bewezen als kenniscentrum en gezien de nieuwe problemen die er nog liggen, is ook in de toekomst een duidelijk rol voor het kenniscentrum is weggelegd.'  Victor Molkenboer, voorzitter van het Fietsberaad zei dat tegen minister Schultz bij gelegenheid van de viering van het 10-jarig bestaan van het Fietsberaad. 
23-09-2011 Het aantal slachtoffers bij fietsers daalt ook in België minder sterk dan bij andere weggebruikers. Sinds 2000 is het aantal doden en zwaargewonden bij fietsers met 26 procent gedaald. Voor alle weggebruikers is er een daling van 35 procent.
21-09-2011 Al meer dan 10 jaar werkt Leuven met een waarborgfonds voor nutsmaatschappijen. Wanneer het herstellen van een fiets- of voetpad niet goed gebeurt, stelt de stad zelf een aannemer aan en wordt de rekening betaald vanuit het waarborgfonds.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »