Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2011

19-09-2011 Rond het nieuwe Utrecht Centraal wordt voorzichtig begonnen met het invoeren van betaald parkeren voor de fiets. 
16-09-2011  De vraag of en wanneer fietsers gebruik mogen maken van drukke winkelstraten is nog altijd actueel. In Groningen mogen de Stadjers het zelf gaan uitmaken. De drukke Folkingestraat gaat vier weken lang dicht voor fietsers. Iedereen mag de gemeente twitteren wat men er van vindt.
14-09-2011 Gemeenten geven regelmatig andere belangen zoals reistijd, draagvlak en landschap voorrang boven verkeersveiligheid. Niet alleen laten gemeenten de andere belangen zwaarder wegen, het ontbreekt hen vaak ook aan kennis hóe ze verkeersveiligheid moeten laten meewegen.
12-09-2011 Goes en Amersfoort gaan doelgerichte acties op touw zetten om het paaltjes-arsenaal te reduceren. En in Parkstad en Gouda zal bij de gladheidsbestrijding nadrukkelijker rekening worden gehouden met de fietser. Dat alles gebeurt in het kader van enkele nieuwe pilots die tot doel hebben enkelvoudige ongevallen te reduceren. De pilots zijn opgezet door het ministerie IenM en het Fietsberaad
09-09-2011 De gemeente Haarlem onderzoekt waarom het gebruik van de gratis openbare fietsenstallingen in het centrum tegenvalt. Volgens een DIGI-panel onderzoek ervaart driekwart van de Haarlemmers overlast van a-sociaal geparkeerde fietsen. Onderzoek van de gemeente heeft uitgewezen dat er te weinig fietsrekken beschikbaar zijn. In de gratis openbare fietsenstallingen is echter vaak nog ruimte onbezet.
08-09-2011 De NS Fietsenstalling van 's-Hertogenbosch is verkozen tot de fietsenstalling met de beste service van 2011 in een onderzoek van de Fietsersbond onder klanten van de OV-fiets.
07-09-2011 De Fietsersbond behaalt concrete resultaten en krijgt op alle overheidsniveaus onderwerpen op tafel. Dit is de conclusie van een evaluatie van het werk van de Fietsersbond in de afgelopen jaren.
04-09-2011 Na Apeldoorn en Eindhoven kunnen fietsers nu ook in Helmond in de prijzen vallen als ze hun fiets in één van de – gratis – bewaakte stallingen van de gemeente parkeren.
02-09-2011 Hoewel het aandeel fietsers in de Duitse steden toeneemt, neemt het aantal verkeersslachtoffers onder fietsers in verhouding af.
31-08-2011 De campagne Fietsen Scoort roept alle werknemers in Nederland op om maandag 12 september, in de aanloop naar de Europese Mobiliteitsweek, op de fiets naar het werk te gaan. Onder de deelnemers die zich aanmelden op www.fietsenscoort.nl worden prijzen verloot.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »