Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2012

21-05-2012 Een fietskilometer kost de maatschappij 8 cent. Een autokilometer 50 cent. Dat is becijferd in Denemarken, waar men de sociaal-economische kosten en baten van auto en fiets naast elkaar heeft gezet.
18-05-2012 De ondergrondse fietsenstalling op het Leidseplein komt er niet. Het college van B&W en het dagelijks bestuur van Stadsdeel Centrum vinden de aanleg van een stalling onder het Kleine-Gartmanplantsoen onhaalbaar. 
16-05-2012 Het college van B&W van Amsterdam heeft ingestemd met de aanleg van de ontbrekende schakel van de snelfietsroute tussen Amsterdam en Zaandam. Het traject zal een alternatief bieden voor ongeveer 30.000 mensen die dagelijks tussen beide steden reizen.
14-05-2012 Verder van de autoweg en breed. Dat zijn de belangrijkste kenmerken van de nieuwe fietsverbinding tussen Zuidhorn en Groningen. Het is de eerste Fietsroute Plus in de provincie Groningen.
11-05-2012 De Achterhoek is voor de recreatieve fietser de beste fietsregio. En van de provincies biedt Overijssel de beste mogelijkheden. Dat is het resultaat van een onderzoek van de Stichting Landelijk Fietsplatform.
11-05-2012 Sinds kort is een fietsparkeersysteem met tijdregistratie actief in de gratis bewaakte fietsenstalling onder het treinstation in Zutphen. Daarmee is eenvoudig na te gaan hoe lang een gestalde fiets er staat. Het systeem maakt het ook mogelijk dat fietsers bij aankomst in de stalling op een digitaal scherm kunnen zien waar vrije plaatsen zijn. Tegelijk met de invoering van het systeem is de maximale gratis stallingsduur teruggebracht naar tien dagen.
10-05-2012 Het verplicht stellen van de fietshelm heeft in streken waar het onveilig fietsen is mogelijk een klein positief effect. Maar als het met de verkeersveiligheid goed geregeld is, werkt de fietshelm juist averechts. Dat stelt een Australische studie naar de gezondheidseffecten die een gevolg zijn van eventuele invoering van de helmdraagplicht.
07-05-2012 Fietsparkeerders in Breda gaan zelf bepalen welk bedrag ze betalen voor het stallen van hun fiets in de fietsstallingen Oude Vest en Nieuwstraat. Vanaf 1 juli vraagt de gemeente voor het gebruik van deze stallingen een bijdrage waarbij de hoogte van het bedrag aan de gebruiker wordt overgelaten.
07-05-2012 Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam onderzoekt de mogelijkheid om fietsen automatisch op daken van gebouwen te parkeren. Daarmee zou de huidige overlast door wildparkeren op straat teruggedrongen kunnen worden.
03-05-2012 De proef met het eerste leenfietssysteem in Nederland is volgens AgentschapNL een succes. Vanaf oktober 2011 is Calllock fietsverhuur als experiment ingezet in het station-, haven-, en centrumgebied van Middelburg.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »