Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2012

13-01-2012 In 2020 is het fietsaandeel in verplaatsingen in Enschede tot 7,5 km 38%. Nu bedraagt dat 34%. Om dat te bereiken verlaat Enschede het bundelingconcept met fietsroutes langs de autoroutes en gaat men op grote schaal ontvlechten. Dat is een van de belangrijkste maatregelen die is te lezen in de nieuwe Fietsvisie van de gemeente waarin het beleid wordt uitgestippeld tot 2020.
10-01-2012 Ouderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer. De Fietsersbond onderzocht daarom met hulp van een senioren testpanel hoe je fietsen veiliger en comfortabeler kunt maken.
09-01-2012 Amsterdam telt 881.000 fietsen. Dat is tenminste de schatting van de gemeente op basis van een enquête onder 2600 Amsterdammers. De enquête was vooral bedoeld om te weten te komen hoe de Amsterdammers tegen de fiets aankijken, maar in de marge werd ook gevraagd of men dacht te weten hoeveel fietsen er in Amsterdam zijn.
09-01-2012 Op basis van de resultaten van ingevulde vragenlijsten zijn vijf steden genomineerd voor de titel Verkeerslichtenstad: Tilburg, Rotterdam, Amersfoort, Apeldoorn en Maastricht. In deze steden worden de wachttijden voor auto’s, fietsers en voetgangers gemeten, waarna de jury, bestaande uit Otto van Boggelen (Fietsberaad), Erna Schol (Groene Golf Team), Ton Hendriks (ANWB) en Bo Boormans (DTV Consultants), uiteindelijk bepaalt wie zich de komende vier jaar Verkeerslichtenstad van Nederland mag noemen.
06-01-2012 De Belgische stad Tienen geeft scholieren die met de fiets naar school gaan een premie van maximaal 50 euro, te besteden aan de fiets.
04-01-2012 Zo'n 24 CROW-werkgroepen buigen zich in 2012 over uiteenlopende verkeers- en vervoeronderwerpen. De fiets komt een aantal malen terug. Zo worden dit voorjaar onder andere de resultaten gepresenteerd van de werkgroep 'Bruggen voor langzaam verkeer'.
02-01-2012 Als in alle Europese landen net zoveel zou worden gefietst als in Denemarken, zou dat 12 tot 26 procent bijdragen aan de Europese CO2-doelstelling.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18