Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2012

21-11-2012 De fietsindustrie, verenigd in RAI Vereniging, zegt blij te zijn dat het Europees Parlement tegen het vrijgeven van het vermogen van elektrische fietsen heeft gestemd. 'Hiermee blijft een elektrische fiets een fiets.'
19-11-2012 Tussen 2000 en 2011 nam het aantal kilometers dat Nederlanders met de fiets aflegden met 14 procent toe. Dat komt niet alleen omdat meer mensen fietsen, ze fietsen ook vaker en verder.
14-11-2012 Het valt wel mee met de files op het fietspad. Dat is de conclusie van een verkenning in Utrecht naar het oponthoud dat fietser oplopen op één van de hoofdroutes door de stad. Belangrijkste vertragingsfactor is nog steeds het verkeerslicht.
12-11-2012 Een nieuwe website wil het werkgevers makkelijker maken om het woonwerk-fietsen te stimuleren. Het geeft aan wat de voordelen zijn voor de werkgever en een aantal 'best practices'.
12-11-2012 Oudere fietsers lopen een verhoogd risico gewond te raken. Om dat risico te verminderen is het niet genoeg alleen infrastructurele of op de fiets gerichte maatregelen te nemen. Er zijn ook maatregelen nodig die het gedrag van fietsers beïnvloeden.
09-11-2012 Ook internationaal is er nog relatief weinig bekend over ongelukken van fietsers. Die conclusie kan getrokken worden na de eerste International Cycling Safety Conference op 7 en 8 november in Helmond. De conferentie zal volgend jaar een vervolg krijgen.
08-11-2012 Op de Automotive Campus in Helmond is een succesvolle demonstratie gegeven van een speciale fietsersairbag. Deze airbag is het resultaat van een onderzoek in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en de Fietsersbond naar de verbetering van de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers, zoals fietsers en voetgangers.
07-11-2012 Na invoering van betaald fietsparkeren heeft Breda het gebruik van de stallingen met bijna een kwart zien teruglopen. Dat was ongeveer conform de verwachting. De tegenvaller is dat de pilot met de vrijwillige bijdrage van de gebruiker niet heeft opgebracht wat men hoopte.
06-11-2012  'Dé oplossing voor uw fietsenstallingproblemen', zo meldt de website van Bokero enthousiast. Dat horen we vaker, maar feit is dat het systeem raad weet met de fiets met krat voorop.
01-11-2012 Amsterdam gaat tot en met 2016 € 57 miljoen investeren in maatregelen voor fietsers. De gemeente zal tot 2020 38.000 extra parkeerplekken en op de gevaarlijkste wegen minstens 15 kilometer rode fietsstroken aanleggen.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »