Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2012

01-11-2012 Acht jaar na de lancering van de ASVV 2004 heeft CROW dit handboek volledig geactualiseerd. Alle kennis over verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom is in een onlineversie gebundeld.
31-10-2012 In Nederland bezit 5% van de mannen en 8% van de vrouwen een elektrische fiets. Vier van de tien bezitters van een elektrische fiets zijn ouder dan 65 jaar.
31-10-2012 Gemeenten kunnen zich officieel inschrijven als kandidaat Fietsstad 2014. De Fietsersbond is op zoek naar de gemeente die hindernissen voor fietsers het meest adequaat uit de weg weet te ruimen.
29-10-2012 In Helmond zijn op zes locaties waarschuwingsfietsen geplaatst. Ze wijzen fietsers op het risico va n diefstal.
26-10-2012 Door de invoering van de nieuwe Werkkostenregeling zullen waarschijnlijk minder 'belastingvrije' woon-werkfietsen worden aangeschaft. Dat valt af te leiden uit een onderzoek onder werkgevers.
25-10-2012 Gemeenten die in aanmerking willen komen voor rijkssubsidies voor betaalde stationsstallingen moeten er in ieder geval voor zorgen dat binnen 400 meter ook gratis gestald kan worden. Dit meldt minister Schultz aan de Kamer in een brief waarin ze extra voorwaarden verbindt aan de rijkssteun.
24-10-2012 Utrecht wil harde eisen gaan stellen aan de hoeveelheid fietsparkeerplaatsen bij woningen en gebouwen. Dat staat in de conceptnota Stallen en Parkeren van de gemeente.
22-10-2012 Ruimtelijke en verkeerskundige vraagstukken vergen een afweging van ruimte-, milieu- en mobiliteitsaspecten. De internetapplicatie Mobiliteitsscan stelt planners en beleidsmakers in staat snel inzicht te krijgen in de onderlinge dynamiek: wat gebeurt er als ik deze maatregel neem? Hoe scoort mijn maatregel op de Nationale Bereikbaarheidsindicator?
19-10-2012 Fietsers die door een lichamelijke beperking moeite hebben met de nieuwe ondergrondse fietsenstalling, kunnen gratis hun fiets stallen in de NS-fietsenstalling bij station Haarlem. De gemeente huurt in de NS-stalling voorlopig twintig zogeheten 'Privilegeplaatsen' voor dit doel.
17-10-2012 Met Cyclodeo kunnen fietsers zelf het fietsen in Zuidoost-Brabant promoten door de eigen fietstocht te filmen en te plaatsen op het internet.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »