Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2012

16-10-2012 Paaltjes in fietspaden vormen een belangrijk verkeersveiligheidsrisico. Jaarlijks vallen onder fietsers enkele doden en duizenden gewonden als gevolg van een botsing met een paaltje. De indruk bestaat dat veel fietspaaltjes 'zomaar' worden geplaatst. Om te achterhalen hoe dit komt, zijn het Ministerie van Infrastructuur en Milieu en het Fietsberaad een nader onderzoek gestart naar de plaatsing van fietspaaltjes.
15-10-2012 Bike the Track/ Track the Bike is nieuw project EU-project waarbij kinderen worden gestimuleerd om met de fiets naar de sportclub, de bioscoop of het theater te gaan. Ze worden daarbij in de gaten gehouden via GPS-tracking waardoor ze punten kunnen verzamelen.
11-10-2012 Nieuwe, niet-gekoppelde, verkeerslichten voor fietsers krijgen standaard een regensensor in Groningen. Deze sensor zorgt ervoor dat fietsers vaker groen licht krijgen bij regen of sneeuw. Dat is besloten naar aanleiding van de positieve evaluatie van de proef met de regensensor bij de Oosterbrug.
10-10-2012 Het blijft in de toekomst mogelijk om vrijliggende fietspaden en fietsstroken aan te leggen in verblijfsgebieden.
08-10-2012 Een studie van Franse en Spaanse wetenschappers laat andermaal zien dat een overstap van auto naar fiets goed is voor de gezondheid. Het levert omgerekend zo'n €1300 euro per jaar op.
08-10-2012 Op verzoek van het Ministerie van I&M zijn nieuwe richtlijnen voor het ontwerpen van wegen ontwikkeld. De nu verschenen CROW-publicatie 315 ‘Basiskenmerken Wegontwerp’ is een bundeling van alle relevante kennis over wegcategorieën en het daaraan verbonden wegontwerp.
03-10-2012 Het Ministerie van IenM en het Fietsberaad zoeken wegbeheerders die willen meewerken aan een proef om fietspaaltjes zo te realiseren dat de risico's voor de fietser minimaal zijn. Het is wel zaak om snel te reageren.
03-10-2012 Veel gemeenten met een structurele weesfietsenaanpak zijn tevreden over de resultaten. De handhaving levert veel capaciteit in de fietsenstallingen op. Zo heeft Haarlemmermeer vorig jaar 800 weesfietsen verwijderd en Enschede verwijderde er in het eerste halfjaar van het project ruim 1600. Hierdoor kwam 39 procent van de stallingsruimte bij station Enschede vrij.
03-10-2012 ‘Willen we een stad vol glimmende dozen of een stad met gezichten die je kunt zien?’  David Sim van het bekende Deense architectenbureau van Jan Gehl, was eind september in Utrecht tijdens het symposium ‘Meer fiets’ van de Fietsersbond en Platform 31 (voorheen NIROV).
02-10-2012 Winterse gladheid is een belangrijke oorzaak van enkelvoudige fietsongevallen. Voor het verbeteren van de gladheidsbestrijding op fietsroutes heeft het Fietsberaad de website gladdefietsroutes.nl laten ontwikkelen. Gemeenten die geïnteresseerd zijn om deze website komende winter in te zetten kunnen zich melden.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »