Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2012

01-10-2012 Door een fietshelm te dragen had tussen 2005 en 2009 bij 225 kinderen per jaar hoofd- en hersenletsel voorkomen kunnen worden, aldus de SWOV.
01-10-2012 Het KpVV heeft een analyse gemaakt naar de potentie die de e-bike biedt voor het woon-werk verkeer naar alle grote steden van Nederland. Voor bepaalde locaties, zoals bijvoorbeeld Schiphol kan een toename van het fietsgebruik van meer dan 20% worden verwacht. 
28-09-2012 De elektrische fiets wordt vanaf 2013 opgenomen in het Onderzoek Verplaatsingen in Nederland (OViN) van het CBS.
26-09-2012 Fietsers in Arnhem wensen goede, doorgaande fietspaden, snellere fietsroutes en een kortere wachttijd bij verkeerslichten, zo blijkt uit een onderzoek onder 750 fietsers. In de beleidsnota fietsverkeer ‘Nieuwe verbindingen, nieuwe fietsers’ worden deze wensen zo goed mogelijk ingevuld.
23-09-2012 Met een nieuwe App kunnen fietsers rond Brussel en Gent hun woon-werkroutes beoordelen en knelpunten aangeven. Alle fietsers kunnen een beroep doen op die informatie en daaruit hun favoriete fietsroute kiezen.
21-09-2012 Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privévervoer. Het STOP-principe vormt de leidraad van het Antwerpse verkeersbeleid. Voor de fiets werpt dit duidelijk vruchten af. In 2006 was het aandeel van de fiets bij werknemers die in Antwerpen werken (bewoners en forenzen samen) 10,2%. In 2010 steeg dit tot 16,2%.
21-09-2012 Gemeenten gaan in 2013 fietsonveilige situaties aanpakken. Dit is een van de afspraken die minister Schultz van Haegen (Infrastructuur en Milieu) met lokale overheden en maatschappelijke instanties heeft gemaakt om de verkeersveiligheid verder te verbeteren. Doel is de dalende trend van de verkeersdoden door te zetten en de stijging van het aantal ernstig verkeersgewonden onder ouderen en fietsers op lokale wegen te keren. De minister heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over deze afspraken. De meeste aandacht gaat uit naar de fietsers.
19-09-2012 In Limburg krijgt de fiets komend jaar nadrukkelijk aandacht in het kader van de campagne 'Maak van de nul een punt'. De provincie en vertegenwoordigers van overheden, organisaties en bedrijven ondertekenden daartoe een manifest.
16-09-2012 Fietsers kunnen in een van de stallingen van station Zwolle voortaan hun fiets ‘op kleur stallen’. De eerste reacties zijn volgens ProRail positief. Mocht dat zo blijven, dan wordt het vaker toegepast.
14-09-2012 Bij de opwaardering van N-wegen kan de oversteekbaarheid voor fietsers in het geding komen. Dat concludeert de Fietsersbond uit het onderzoek dat NHTV-student Joep Maessen in opdracht van de Fietsersbond verrichtte. Maessen pleit voor voldoende middelen om barrièrewerking tegen te gaan en voor het vroegtijdig raadplegen van belangenorganisaties van fietsers, wandelaars en ruiters.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »