Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2012

24-08-2012 Volgens onderzoekers van de universiteit van Amsterdam is het fietsgebruik in Nederland aan het veranderen. Daarom is belangrijk dat de sociale en ruimtelijke gevolgen hiervan voor het beleid in kaart worden gebracht.
21-08-2012 De ChristenUnie en GroenLinks besteden in hun verkiezingsprogramma de meeste aandacht aan de fietser. De - nu nog grote - partijen noemen de fiets kort in algemene bewoordingen.
20-08-2012 Een gratis bezoekje aan de kapper of een dagje in de sauna. Wie vaak fietst of loopt kan het met de re:route app verdienen.
17-08-2012 Het is een beetje dweilen met de kraan open. De fietscoaches die in Amsterdam het fietsparkeren probeerden te reguleren zorgden weliswaar voor een opgeruimdere aanblik, maar het effect is van korte duur en ze bestrijken slechts een beperkt gebied.
13-08-2012 Voor het culturele festival de Parade heeft de gemeente Amsterdam met de organisatie afgesproken dat dit jaar de scooters op een ‘eigen' terrein, los van de fietsen, kunnen worden gestald.
13-08-2012 Het nieuwe Handboek parkeren van CROW gaat vooral over de auto maar ook het parkeren van de fiets komt aan de orde.
10-08-2012 De achterliggende gedachte bij Shared Space is dat verkeersdeelnemers het ontbreken van borden compenseren door beter met elkaar te communiceren. En dat blijkt ook in de praktijk het geval te zijn, zo blijkt uit een bachelorthese van K. de Vries in het kader van de opleiding Psychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen.
08-08-2012 Een overstap van auto of bus naar de fiets heeft een positief maatschappelijke effect dat varieert van enkele centen per kilometer voor een overstap van auto naar fiets tot twee kwartjes voor een overstap van bus naar fiets. Dat blijkt uit een verkennende studie naar de mogelijkheden om maatschappelijke kosten-batenanalyses (MKBA) uit te voeren voor fietsprojecten.
06-08-2012 Na Amersfoort heeft nu ook Zwolle een speciale website waar inwoners hun mening kunnen geven over nut en noodzaak van fietspaaltjes. In Amersfoort leidde dat al tot het opruimen van 90 overbodige fietspaaltjes.
31-07-2012 De SWOV is gestart met een diepteonderzoek naar fietsongevallen. Het onderzoekinstituut verzamelt gedetailleerde informatie over de omstandigheden waarin deze fietsongevallen met 50-plussers hebben plaatsgevonden.
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 »