Kenniscentrum voor fietsbeleid

Nieuwsoverzicht 2013

17-06-2013 De smartphone App Positive Drive die in Breda wordt ingezet om fietser te belonen, blijkt vooral veel interessante fietsdata op te leveren. Een eerste analyse van de ritgegevens laat bijvoorbeeld zien dat het fietsnetwerk er in de praktijk behoorlijk anders uitziet dan deskundigen dachten.
17-06-2013 Het aantal fietsgewonden in Nederland blijft toenemen. Daarom moeten alle gemeenten voor eind 2013 een 'Lokale aanpak veilig fietsen' vaststellen. Als steuntje in de rug heeft het ministerie van IenM het rapport 'Fietsveiligheid Stand van zaken & best practices Nederlandse gemeenten in 2012' uitgebracht met voorbeelden van al uitgevoerde maatregelen.
14-06-2013 Ondanks de bezuinigingsperikelen worden nog steeds aanzienlijke bedragen geïnvesteerd in nieuwe snelfietsroutes. Zo werd onlangs onder andere geld vrij gemaakt voor de snelfietsroutes Cuijk - Nijmegen, Houten-Nieuwegein en Nijverdal-Gronau .
12-06-2013 Wie in Vlaams-Brabant in aanmerking wil komen voor subsidie kan maar beter kiezen voor asfalt. 
10-06-2013 Busstation Edam beschikt sinds mei 2013 over een nieuwe fietsenstalling van 360 overdekte fietsparkeerplaatsen. De voorziening past bij de uitstraling die voor R-net knooppunten wordt nagestreefd. Het project is gefinancierd met subsidie vanuit de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) en met een aanvullende bijdrage vanuit Beter Benutten.
07-06-2013 Het is bekend dat fietsers niet graag omrijden, maar een goed fietspad is ook wat waard. Deense onderzoekers hebben uitgezocht wat een fietser er voor over heeft om comfortabel te fietsen.
06-06-2013 Fietsers die gebruik maken van de Fietsroute Plus tussen Groningen en Zuidhorn zijn zeer tevreden over het fietspad. Dat blijkt volgens de Regio Groningen-Assen uit een belevingsonderzoek onder bijna 400 fietsers.
04-06-2013 Denemarken en Nederland zijn ex aequo op de eerste plaatst geëindigd op een Europese ranglijst met beste fietslanden.
01-06-2013 Hij is enthousiast fietser én frequent gebruiker van het openbaar vervoer. Maar Tymon de Weger heeft ook een verkeerskundige achtergrond én een rijke bestuurlijke ervaring in kleine en grote gemeenten. De rol van voorzitter van het Fietsberaad is hem dan ook op het lijf geschreven. Per 1 juni volgt hij Victor Molkenboer op, die onlangs als burgemeester van Woerden werd aangesteld.
31-05-2013 De Rekentool Verkeersgeneratie is vanaf nu online te raadplegen. De tool is vernieuwd met de nieuwe kencijfers uit CROW-publicatie 317 en uitgebreid met de parkeerkencijfers
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 »